Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444

Ostrava-Jih

nezávislý informační portál městského obvodu

https://www.automobilovedily24.cz/

Široká škála automobilových náhradních dílů na auta.

Aktuality

 

50. výročí radnice — Čeština

Je to již 50 let od chvíle, kdy začala být současná budova A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih využívána k samosprávným účelům. V roce 1969 začal objekt na nynější adrese Horní 791/3 využívat Obvodní národní výbor Ostrava IV – Zábřeh. V souvislosti s tímto výročím se...

Uzavření vstupu do podchodu z náměstí Ostrava-Jih 

Z důvodu úpravy rampy k náměstí Ostrava-Jih bude ve dnech 17. a 18. 8. 2019 u tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina na ulici Horní uzavřen vstup podchodu, jenž se nachází vedle finančního úřadu. Přístup do podchodu a tedy i na tramvajovou zastávku bude stále možný...

Pozvánka

50. výročí radnice — Čeština

Je to již 50 let od chvíle, kdy začala být současná budova A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih využívána k samosprávným účelům. V roce 1969 začal objekt na nynější adrese Horní 791/3 využívat Obvodní národní výbor Ostrava IV – Zábřeh. V souvislosti s tímto výročím se...

Folklor bez hranic ve dnech 12. až 16. srpna roztančí Ostravu

Hlavní myšlenkou festivalu je přivést folklor do ulic města přímo k lidem, mimo koncertní sály a uzavřené prostory. Proto opět zatančí a zazpívá pod širým nebem na Masarykově a Mariánském náměstí, před budovou KD K-Trio, u kruhového objezdu v Porubě, ale také v OC...

Agendy Úřadu městského obvodu.

 1. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – např. vyhrazení trvalého parkovacího místa
 2. Přihlašování psů
 3. Reklama – místní poplatek a povolení užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení – na veřejné zeleni
 4. Restaurační zahrádka – správní poplatek za zvláštní užívání místní komunikace IV. třídy (na komunikaci pro pěší) + místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 5. Nahlášení adresy pro doručování
 6. Ohlášení změny místa trvalého pobytu
 7. Poskytnutí údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel
 8. Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu
 9. Příjmení po rozvodu manželství
 10. Prohlášení o volbě druhého jména
 11. Ukončení údaje o místu trvalého pobytu
 12. Úmrtí a vyřízení úmrtního listu
 13. Uzavření manželství
 14. Vidimace (ověření kopie listiny) a legalizace (ověření podpisu)
 15. Vydání potvrzení o občanském průkazu
 16. Vydávání matričních dokladů – rodný, oddací a úmrtní list
 17. Ženská příjmení
 18. Změna jména a příjmení
 19. Zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství
 20. Zprostředkování identifikace
 21. Zprostředkování kontaktu
 22. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 23. Dítě s výchovnými problémy
 24. Dítě týrané, zneužívané a zanedbávané
 25. Domy s pečovatelskou službou
 26. Rozpad rodiny
 27. Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
 28. Zřízení věcného břemene
 29. Označení psa čipem a přihlášení do evidence chovatelů
 30. Žádost o povolení kácení dřevin
 31. Nájemní smlouvy
 32. Parkovací stání v parkovacích objektech
 33. Zřízení věcného břemene
 34. Provozování loterií a tombol
 35. Provozování výherních hracích přístrojů
 36. Parkovací stání v parkovacích objektech
 37. Pronájem hrobového místa na veřejném pohřebišti
 38. Řád veřejného pohřebiště
 39. Reklama – správní poplatek za zvláštní užívání místní komunikace IV. třídy + místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění reklamního zařízení
 40. Restaurační zahrádka – správní poplatek za zvláštní užívání místní komunikace IV. třídy (na komunikaci pro pěší) + místní poplatek za užívání veřejného prostranství
 41. Vyhrazené stání pro držitele Parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou
 42. Výsadba květin na předzahrádkách s čerpáním finančního příspěvku formou daru
 43. Zřízení věcného břemene
 44. Czech POINT – kontaktní místo veřejné správy
 45. Nahlížení do Sbírky zákonů
 46. Petice
 47. Přestupkové řízení
 48. Shromažďování občanů
 49. Stížnosti a ostatní podání
 50. Vyřízení loveckého lístku
 51. Vyřízení rybářského lístku
 52. Zprávy o pověsti
 53. Ztráty a nálezy

Umístění kontejnerů

Do velkoobjemových kontejnerů se mohou odkládat předměty z běžného chodu domácnosti, které se pro svůj rozměr nevejdou do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad. Nepatří do nich stavební suť, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje aj.), bioodpad, elektrospotřebiče nebo počítače. Kontejnery se staví na určená místa mezi sedmou a čtrnáctou hodinou. Velkoobjemový odpad lze odložit také ve sběrném dvoře, který je na ulici U Výtopny. Otevřen je denně od 8 do 18 hodin. Společnost OZO Ostrava také nabízí svoz odpadu z místa bydliště za poplatek ve výši 50 až 400 korun dle objemu. Službu lze objednat na tel. č. 800 020 020, a to od pondělí do pátku od 7 do 14 hodin.

Více informací naleznete zde.

Prázdninové jízdy historickými vozidly k ZOO

O sobotách 13. a 27. července a 17. srpna 2019 vás zveme na projížďky historickými vozidly k ZOO. Trasa projížďky Hulváky - Sokola Tůmy - Vršovců - Jiřího Trnky - Ahepjukova - Pivovar - Českobratrská - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Kamenec - Bazaly - Revírní...

Dopravní omezení při rekonstrukci Výškovických mostů

– do 3. 6. 2019: uzavřen úsek Nákupní – Pavlovova (směr Výškovice)
– 4. 6. 2019 až 6. 6. 2020: uzavřen úsek Nákupní – Pavlovova (obousměrně)
– 7. 6. 2019 až 9. 6. 2019: uzavřena Rudná ulice

Jak na objížďky.

Z Výškovic do centra:

 1. Po Výškovické ke křižovatce u Kotvy – odbočit doprava na náměstí SNP – jet stále až ke křižovatce s Plzeňskou – odbočit doleva – na křižovatce u Úřadu odbočit doleva – pak stále rovně a buď :
  1. odbočit u Sportovní haly doprava a pokračovat přes Vítkovice až k Dolním Vítkovicím a pak na Místeckou směr Karolina
  2. nebo pokračovat až k Vodárně
 2. Po Výškovické ke křižovatce u Vodárny – odbočit na Pavlovovu a dojet k Úřadu – odbočit doleva a
  1. za křižovatkou se otočit zpět a jet doprava směr Sportovní hala a Vodárna
  2. pokračovat rovně až k pneuservisu a za ním odbočit doleva směr nádraží Vítkovice – na světelné křižovatce odbočit doleva

Z Výškovic do Avion Shopping Parku:

 1. Po Výškovické ke křižovatce u Kotvy – odbočit doprava na náměstí SNP – jet stále až ke křižovatce s Plzeňskou – odbořit doleva – na křižovatce u Úřadu odbočit doleva – pak stále rovně a odbočit u Sportovní haly doprava a sjet ke křížení s Výškovickou – odbočit doleva přes koleje a stále rovně až ke světelné křižovatce – odbočit doprava ke Avionu
 2. Po Výškovické ke křižovatce u Vodárny – odbočit na Pavlovovu a dojet k Úřadu – odbočit doleva a
  1. za křižovatkou se otočit zpět a jet doprava směr Sportovní hala a Vodárna – odbočit u Sportovní haly doprava a sjet ke křížení s Výškovickou – odbočit doleva přes koleje a stále rovně až ke světelné křižovatce – odbočit doprava ke Avionu

Z centra do Výškovic:

 1. najeďte na Plzeňskou (například u Vodárny) – pokračujte cca 3 km až přejedete most nad železniční tratí a odbočte doprava směr Pavlovova – na konci Pavlovovy odbočtě doleva směr Výškovice
 2. najeďte na Plzeňskou (například u Vodárny) – pokračujte až na křižovatku u Úřadu městského obvodu – odbočte doprava – na druhé světelné křížovatce odbočte doprava na Čujkovovu (směr nám. SNP)
  1. těsně před křižovatkou u Kotvy odbočte doleva na ulici Krasnoarmějců (pátá odbočka doleva od nám.SNP) – pokračujte stále nahoru – na konci ulice odbočte doprava na ulici Jižní a pokračujte až k ulici Svornosti (tramvajové koleje) – odbočte doprava a jeďte rovně až ke křižovatce s Výškovickou
  2. na světelné křižovatce u Kotvy odbočte doleva na Výškovickou

Napište nám.

Fotogalerie obvodu Ostrava-Jih

Fotoreportáže z akcí v obvodě a akcí, které nás zaujaly.

Katalog vybraných služeb v obvodu

Autoservisy, čistírny, opravny, služby, hodinový manžel ….

Knihovny v obvodě Ostrava-Jih

Dr. Martínka 4 ( K-TRIO)

Ostrava – Hrabůvka, tel. 599 522 300, 599 522 311, www stránky

Závodní 47

Ostrava – Hrabůvka, tel. 599 522 306, www stránky

29. dubna 33 – budova bývalé ZŠ

Ostrava – Výškovice, tel. 599 522 344, www stránky

Gurťjevova 8 – Dům dětí a mládeže

Ostrava – Zábřeh, tel. 599 522 321, www stránky

Knihovna, Závodní 47, Ostrava – Hrabůvka

Knihovna Dr. Martínka 4 ( K-TRIO), Ostrava – Hrabůvka

Knihovna 29. dubna 33 – budova bývalé ZŠ, Ostrava – Výškovice

Knihovna Gurťjevova 8 – Dům dětí a mládeže, Ostrava – Zábřeh

Úřad městského obvodu.

Adresa úřadu

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Datová schránka

Městský obvod Ostrava-Jih

IDDS: 2s3brdz

Správní činnost

Pondělí a středa:

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Čtvrtek:

08:00 – 11:30 12:30 – 16:00

Matrika, ohlašovna, Czech POINT, ověřování podpisu a kopie listiny

Podatelna

Pondělí – čtvrtek:

08:00 – 17:00

Pátek:

08:00 – 13:00

Úřední hodiny

Pondělí a středa

08:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Pokladna

Pondělí a středa:

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Úterý a Čtvrtek:

8:00 – 11:30 12:30 – 14:00

Pátek:

8:00 – 12:00

Každou první středu v měsíci je úřední doba prodloužena do 18:00

Příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih plní funkci místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných aktivit pro občany obvodu. Svou činnost organizace provozuje ve svěřených objektech a také na dalších místech obvodu Ostrava-Jih.

Komorní klub je umístěn v budově z roku 1928. Tato budova byla v roce 2002 vyhlášena kulturní památkou ČR. Budova byla v letech 2004 – 2005 kompletně rekonstruována a od roku 2008 je provozována pod Kulturním zařízením Ostrava-Jih. Klub je využíván zejména pro pořádání koncertů, besed a přednášek.

Kapacita klubu je 50 osob.

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, 596 739 107

Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Výškovice, 700 30, 596 751 713

Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 700 30, 596 739 224

Kulturní dům K-TRIO je moderní budova, která vznikla díky kompletní rekonstrukci původní budovy Obvodního kulturního střediska z roku 1973 a do provozu byla uvedena v roce 2004. Kulturní dům K-TRIO poskytuje multifunkční prostor s kvalitním technickým vybavením a širokým zázemím pro organizátory. Součástí kulturního domu je Restaurace K-TRIO. Je využíván zejména pro pořádání koncertů, školení, seminářů, prezentací, školních představení, výstav a také večírků, plesů a rodinných či firemních akcí aj.

Kapacita hlavního sálu je 200 osob.

Kino LUNA je v provozu od roku 1970. V současné době prochází rozsáhlou modernizací, která probíhá v několika etapách, s plánovaným ukončením v roce 2015. Kino je vybaveno projekční plochou o rozměru 14,5 x 6 m a zvukovým systémem Dolby Digital Surround Ex. Za podpory Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a také Statutárního města Ostravy bylo Kino LUNA v roce 2010 vybaveno kompletní technologií digitálního kina D-Cinema dle standardu DCI včetně vybavení pro 3D projekci a přímé přenosy. Souběžně byla zachována i stávající analogová projekce 35 mm filmového pásu. Mimo pravidelných každodenních filmových projekcí je kino využíváno také multifunkčně pro konání koncertů, přednášek, školních akademií aj.

Kapacita kinosálu je 525 míst.

Katalog vybraných služeb v obvodu

Autoservisy, čistírny, opravny, služby, hodinový manžel ….

Fotogalerie obvodu Ostrava-Jih

Fotoreportáže z akcí v obvodě a akcí, které nás zaujaly.

pro zobrazení vybraného letáku klikněte na obrázek

Pin It on Pinterest