Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Jubilejní 15. ročník tradiční akce „Den lese“ se uskuteční v sobotu 25. května od 9 do 14 hodin v areálu Bělského lesa v městském obvodu Ostrava – Jih. Připraveny jsou komentované ukázky tradičních lesnických činností a celá řada interaktivních soutěží pro děti.  Vstup je zdarma.

Pořadatelem je Moravský lesnický klastr, z.s. (MLK). „Smyslem akce je k přírodě přátelská výchova veřejnosti v přirozeném lesním prostředí spojená s aktivními ukázkami práce šetrných technologií, které lesníci používají při péči o přírodu,“ popsal prezident spolku MLK Vladimír Blahuta. Letošní ročník se koná pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava – Jih Martina Bednáře: „Areál Bělského lesa přímo vybízí k aktivnímu trávení volného času.  O to více si cením tradice a invence organizátorů. Malí i velcí uvidí pracovat lesníky, dřevorubce s pilou, kácení harvestorem, vyvážecí i odvozní soupravy, drtiče klestu, lesní traktor včetně koní při přibližování dříví,“ vyjmenoval starosta.

Poprvé se aktivně zúčastní zástupci Myslivecké nadace Prof. Josefa Hromase z Bruntálu, kteří připraví stánek myslivosti s ukázkami preparátů zvěře, střelnicí a celou řadu dalších zajímavostí. „Poděkování za pomoc při přípravě a realizaci náleží Statutárnímu městu Ostrava, členům klastru – Lesostavby F-M, a.s., Lesy Beskydy, a.s. a Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. v jehož areálu se tradiční akce koná. Dále to jsou SPCHŠ Ostrava a Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Finančně nám přispěl Moravskoslezský kraj,“ poděkoval za MLK Vladimír Blahuta.

Dobrodružnou stezku mají na starost studenti  ostravské Střední průmyslové školy chemické. „Stanoviště máme tematicky zaměřená na poznávání rostlin a zvířat. Děti zapojí představivost například při skládání puzzlí, tvořivost při pískování nebo využijí znalosti při výběru  obrázků, co do lesa nepatří. Odborný dohled budou mít naši pedagogové. Za splnění úkolu dostanou děti razítko a drobný dárek například dřevěné přívěsky nebo magnetky. Na naši činnost v oblasti volnočasových aktivit – tedy i zajištění dárků pro děti nám přispívá finančně Magistrát města Ostravy,“ přiblížila ekonomka SPČCH akademika Heyrovského Jaroslava Černá.

Za kompletní sbírku razítek na kartičce se pak mohou těšit děti na cílovou odměnu v podobě špekáčku, který si mohou opéct v pergole. V době konání bude zpřístupněn celý výukový areál Lesní školy a návštěvníci si budou moci prohlédnout její prostory, expozice, exponáty i venkovní naučná zastavení v rámci lesnicko-environmentální vzdělávací stezky. Ukázku zahradní techniky představí společnost Lignus a škálu různobarevných štěpek vhodných jako substrát do zahrad vystaví společnost Abex substráty a.s.

Moravský lesnický klastr, z.s. Moravský lesnický klastr, o.s. byl založen především s cílem působit na území Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje v oboru lesního a dřevařského průmyslu. Má 13 členů.

Moravský lesnický klastr je členem Národní klastrové asociace – www.nca.cz.

Největší část revíru Stará Bělá tvoří lesní komplex “Bělský les”, který se rozkládá na ploše 160 ha katastru Staré Bělé a Výškovic. Soustavná a cílevědomá podpora rekreační funkce lesa byla zahájena v 70. letech. Severní část lesa, bezprostředně navazující na bytovou zástavbu, byla upravena na lesopark s minigolfem a dětským hřištěm.

Pro provozování rekreačně-sportovních aktivit byl zřízen areál zdraví. Starobělskými Lurdami je nazýváno malebné místo s lesním pramenem a kapličkou, vybudovanou z vysokopecní strusky v zástinu bukového porostu na jižním okraji Bělského lesa.

Zdroj: 15. ročník dobrodružné akce „Den v lese“ láká na spoustu atrakcí — Čeština

Pin It on Pinterest