Obyvatelé lokality Středoškolská využili příležitost vyjádřit se k její proměně

Obyvatelé lokality Středoškolská využili příležitost vyjádřit se k její proměně

Území vymezené ulicemi Středoškolská a U Studia je důležitou rozvojovou lokalitou. Je určeno pro bytovou výstavbu a městský obvod Ostrava-Jih plánuje nabídnout pozemky k prodeji.V současné době probíhá zpracování urbanistické studie, která prověří možnosti lokality a navrhne pro budoucí výstavbu konkrétní podmínky a pravidla. V průběhu jejího zpracování uspořádal městský obvod ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA) veřejné projednání, na kterém se mohli občané se záměrem podrobně seznámit a také sdělit zpracovatelům své podněty.

Území vymezené ulicemi Středoškolská a U Studia v městském obvodu Ostrava-Jih patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit, které si zaslouží pozornost urbanistů. Městský ateliér MAPPA proto po dohodě se zástupci městského obvodu vyhlásil v březnu 2021 veřejnou zakázku na zpracovatele urbanistické studie. Jejím vítězem se stal ateliér UYO architekti.

Studie bude řešit celou lokalitu komplexně a bude dbát na její provázanost s širším okolím. Výsledkem bude návrh podmínek a pravidel pro budoucí výstavbu, kterými se zájemce o koupi pozemků bude muset řídit. Stanoví například, jaké budovy, v jaké velikosti a výšce je do této lokality možné umístit v souladu s platným územním plánem a zaměří se i na veřejná prostranství, jejich využití a vybavenost.

 „Tímto projektem pokračujeme ve spolupráci s ateliérem MAPPA, která se nám osvědčila. Sami máme představu, co dané území potřebuje, ale jsme rádi, že získáme komplexní pohled odborníků. Díky této studii bude jasnější, jak zde vybudovat místo příjemné pro život. Kam bude vhodné umístit bydlení, kam obchod nebo hřiště, jak si poradit s technickou infrastrukturou či parkováním. Výstupy studie zapracujeme do podmínek pro investory z řad soukromých subjektů, kteří o koupi projeví zájem,“ řekl místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Jan Dohnal.

Ateliér MAPPA během tvorby studie se zpracovatelem úzce spolupracuje, zapojeni jsou také zástupci městského obvodu a veřejnost. Občanům byl záměr představen na veřejném projednání, které se uskutečnilo 23. 6. 2021. V sále Střední školy stavební a dřevozpracující, která s lokalitou přímo sousedí, se sešlo okolo čtyřiceti účastníků. Během více než dvouhodinového setkání měli lidé možnost klást dotazy, diskutovat a také předat své podněty a připomínky. Ty se týkaly nejen prostoru, kde vzniknou nové domy, ale také okolí. Zazněla například přání na kultivovaný klidový prostor se zelení, řešení míst, která jsou přetížena dopravou, doplnění hřiště pro sportovní aktivity nebo zachování prostoru pro volný pohyb psů.

„Budoucí výstavba může přinést řadu benefitů i pro současné obyvatele, protože změny se budou týkat i širšího okolí. Počítáme např. s opravami a dobudováním chodníků, zvýšením bezpečnosti na komunikacích nebo doplněním kvalitní zeleně. Už teď máme připraven projekt na revitalizaci blízkého prostranství, které je podmáčené a v dnešní podobě špatně prostupné. Za nedlouho zde vznikne upravený prostor vhodný pro trávení volného času. Místní lidé tedy o zeleň nepřijdou,“ upřesnil Jan Dohnal.

„Vážíme si názorů a podnětů občanů, které zazněly na veřejném projednání. Řada z nich byla konstruktivní a budeme s nimi v rámci studie pracovat. Názory lidí, kteří území denně využívají, urbanistům doplní informace, jak má lokalita fungovat. Naším cílem je připravit návrh pravidel pro zástavbu a nová veřejná prostranství, kterými se rozvoj tohoto místa co nejlépe nasměruje,“ uvedla architektka Zuzana Paclová z ateliéru MAPPA.

Výstupy ze setkání lze najít zde: ZÁPISPREZENTACE

Podněty mohou lidé zasílat až do 7. 7. 2021 na adresu stredoskolska@ovajih.cz.

Zdroj: Obyvatelé lokality Středoškolská využili příležitost vyjádřit se k její proměně — Čeština

Žáci ze ZŠ V. Košaře odprezentovali na radnici sáčkovou kampaň!

Žáci ze ZŠ V. Košaře odprezentovali na radnici sáčkovou kampaň!

Radnice našeho obvodu se zahalila do ekologického hávu. Žáci ze ZŠ V. Košaře na Dubině totiž ve čtvrtek 24. června představili místostarostce Dagmar Hrabovské sáčkovou kampaň, kterou ve škole odstartovali. Ta spadá pod projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech.

ŽÁCI ZE ZŠ V. KOŠAŘE ODPREZENTOVALI NA RADNICI SÁČKOVOU KAMPAŇ!

30/6 2021

Radnice našeho obvodu se zahalila do ekologického hávu. Žáci ze ZŠ V. Košaře na Dubině totiž ve čtvrtek 24. června představili místostarostce Dagmar Hrabovské sáčkovou kampaň, kterou ve škole odstartovali. Ta spadá pod projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech.

Žáci ze ZŠ V. Košaře odprezentovali na radnici sáčkovou kampaň!

„Výhodou sáčků ze záclon je, že šetří vodu, energii, životní prostředí, zdraví i život zvířat a také další suroviny, které tak mohou zůstat v přírodě,“ zaznělo během prezentace.

Místostarostka Dagmar Hrabovská přístup školáků velmi ocenila. „Mám velkou radost, že jste se jako jediná škola v Ostravě zapojili do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech a zároveň bych vám chtěla poděkovat za perfektní prezentaci,“ uvedla Hrabovská. Ta následně žákům předala dárkový balíček. Školáci jí a vedoucí odboru školství a kultury Gabriele Vasialidis Tóth zase na oplátku věnovali ručně dělané plátěné tašky.

Žáci také místostarostce prozradili, jaké zkušenosti si odnesli z toho, když před obchody nabízeli sáčky občanům. „Podařilo se nám rozdat 140 sáčků,“ zmínila Miroslava Langrová, jež společně s Markétou Boucnou a Petrou Brožovou za pedagogický sbor celou kampaň zaštiťovala.

Po prezentaci se rozproudila podnětná debata, ze které vyplynul jeden inspirující nápad. Pro příští školní rok se tak rýsuje ještě výraznější mezigenerační propojení. Na ekoaktivitách ZŠ V. Košaře by se mohli podílet i senioři.  „Určitě by to byla příjemná spolupráce. Senioři by nám mohli pomoci například se šitím tašek,“ zakončila Miroslava Langrová.

Sáčková kampaň ovšem není jedinou aktivitou, díky které se ZŠ V. Košaře snaží přispět k lepšímu stavu naší planety. Už čtyři roky je mimo jiné začleněna do projektu Ekoškola.

Zdroj: Žáci ze ZŠ V. Košaře odprezentovali na radnici sáčkovou kampaň! — Čeština

Herec Kozub, zachránci životů, sportovec či epidemiolog. Slezská ocenila osobnosti

Herec Kozub, zachránci životů, sportovec či epidemiolog. Slezská ocenila osobnosti

​V horkém podvečerním slunci, avšak pod střechou terasy jedné ze staveb na Slezskoostravském hradě převzalo z rukou vedení slezskoostravské radnice čtrnáct osobností ocenění tohoto obvodu.

Byli mezi nimi jak lidé známí hlavně ve Slezské Ostravě, tak i osobnosti dnes známé po celé republice – například epidemiolog Rastislav Maďar, herec a divadelník Štěpán Kozub či dva bývalí velmi úspěšní fotbalisté, Tomáš Bernady a Petr Zajaroš.

Velké gesto však po udělení ocenění udělal pan Milan Moldřík, který získal ocenění města za to, že pomáhá při organizaci veřejných setkání a podílí se na vytváření občanské společnosti v Kunčicích.

Tento někdejší personalista a konstruktér Nové huti, který žije dvacet let v Kunčicích a celou dobu se aktivně zajímá o své okolí a za občany Kunčic předává podněty ke zlepšení, věnoval finanční částku, kterou získal jako součástí ocenění, starostovi tornádem postižených Hrušek.

Dát ty peníze na psy, když mají problémy lidé, je těžké

„Děkuji za to, že jsem byl oceněn. Můžu s radostí přijmout tu medaili, tu flašku ještě s větší radostí, ale ty peníze bohužel přijmout nemohu. To bych musel jít do hospody a všecko to tam utratit a to by nebylo dobré. Chtěl bych tu odměnu předat našemu starostovi a přál bych si, aby ty peníze předal starostovi Hrušek,“ řekl Milan Moldřík.

Pro Magazín PATRIOT dodal, že byl už dříve rozhodnut finanční část ocenění někomu věnovat. „Měl jsem v merku psí útulek, ale teď jak se stala ta katastrofa na jižní Moravě, tak dát ty peníze na psy, když mají problémy lidé, je těžké…,“ řekl Milan Moldřík.

 

Podobně zareagoval a svou odměnu pošle na obnovu obcí zničených tornádem i oceněný epidemiolog Rastislav Maďar.

„Ocenění si vystavím a finanční obnos věnuji jižní Moravě. Ani jsem se vlastně nedíval, jaká tam částka je, tak se kouknu, abych věděl, kolik přispěju. Ale tím určitě nekončím, přispěju z dalších osobních prostředků. Myslím, že vlna solidarity, která se v České republice vzedmula, je úžasná,“ řekl Rastislav Maďar na slavnosti.

Mluvčí slezskoostravské radnice Jana Pondělíčková později uvedla, že součástí ocenění byla finanční částka ve výši deseti tisíc korun.

Foto: Jan Král

Kozub: Je mi na Slezské hezky, ocenění mi lichotí a dělá mi radost

Předávání ocenění z rukou starosty a všech místostarostů a místostarostek Slezské Ostravy doprovázeli příjemnými jazzovými prvorepublikovými melodiemi členové Lam tria.

Hned prvním oceněným za oblast kultury se stal dnes velmi populární člen souboru Divadla Mír Štěpán Kozub, který žije už dva roky ve Slezské Ostravě a pro ocenění si přijel i se svou ženou a malou dcerkou Anežkou.

„Potěšilo mě to. Upřímně jsem nevěděl, že Slezská Ostrava uděluje takové ocenění, lichotí mi to a dělá radost,“ řekl populární Štěpán Kozub a dodal, že se určitě cítí Slezskoostravákem. „Už jo. Mně je tady hezky,“ řekl.

Ocenění za sport získal bývalý fotbalový brankář Tomáš Bernady

Za oblast sportu předal starosta Slezské Ostravy Richard Vereš ocenění obvodu bývalému českému fotbalovému brankáři a současnému fotbalovému trenérovi Tomášovi Bernadymu. Ten v nejvyšší československé a české lize odchytal 116 zápasů a v 35 z nich zůstal gólově nepřekonán. Působil v týmech Tatran Prešov, Baník Ostrava a Petra Drnovice.

Za oblast sociální a zdravotní udělili představitelé Slezské Ostravy ocenění odborníkovi, který je zejména dnes v době koronavirové pandemie velmi známý a uznávaný u řady lidí v celé republice.

Epidemiolog Rastislav Maďar je rodákem ze Žiliny, absolventem Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martině, ale už dvanáct let žije ve Slezské Ostravě. Má za sebou více než patnáct zahraničních humanitárních misí v rozvojových zemích a věnuje se problematice infekčních nemocí.

Ocenění za práci s dětmi i mladými hasiči

Ocenění v oblasti volného času získala Alena Hlaváčková a to za práci s dětmi z Koblova, zejména v rámci TJ Sokol Koblov. Dobrovolně bez nároku na odměnu totiž pomáhá s organizací tréninků a turnajů této tělovýchovné jednoty. Rovněž pomáhá s pořádáním různých kulturních akcí, brigád, sportovních aktivit, dětských dnů a dalších mimoškolních aktivit dětí.

Za dobrovolnickou činnost získal ocenění Radovan Šugar, a to za dlouholetou obětavou práci pro sbor dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice, kde působí jako starosta a hlavně za dlouhodobou práci s mládeží. Organizuje akce také pro širokou veřejnost, ale především se aktivně věnuje mladým hasičům v Ostravě Heřmanicích.

Bezvládnému muži, který ležel u hradu, zachránili život tři strážníci

Velmi významné ocenění a to za záchranu lidského života, získali tři strážníci Městské policie Ostrava, kteří jsou ze Slezské Ostravy. Letos v květnu zachránili muže, který bezvládně ležel poblíž Slezskoostravského hradu. Muž neměl hmatatelný pulz a strážníci mu téměř deset minut prováděli fyzicky náročnou nepřímou masáž srdce.

V tom jim ještě bezprostředně před příjezdem zdravotníků pomohl i kolemjedoucí cyklista a členové hlídky Policie České republiky, kteří na místo rovněž dorazili. Od skupiny těchto zachránců si pak bezvládného muže převzali zdravotníci, kteří jej převezli na traumatologické oddělení Městské nemocnice Ostrava.

Život muže se podařilo zachránit. A kdo jsou ti tři, kteří si odnesli ocenění za tento hrdinský čin? Monika Hueberová, Pavel Skalický a Štefan Mirga.

Oceněni byli i pořadatel festivalu Pestré vrstvy či legendární hráč Baníku

Další ocenění v oblasti společenské odpovědnosti získal Jan Lenart, odborný asistent z Katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Kromě výzkumu a vzdělávání studentů se věnuje popularizaci krajiny, je autorem odborných článků, monografií, je spoluautorem knihy vydané v letošním roce – Krajina regionů Slezská brána. Od roku 2018 je jedním z pořadatelů vlastivědného ostravského festivalu Pestré vrstvy.

Za rozvoj sousedských vztahů si odnesl další bývalý český fotbalista a reprezentant Československa Petr Zajaroš. V československé lize hrál v 80. letech za Baník Ostrava. V nejvyšší soutěži nastoupil k 164 utkáním a připsal si osm gólů. S Baníkem Ostrava několikrát hrál i evropské poháry. Modrobílý dres oblékal v letech 1976 až 1979 a 1982 až 1988.

Malá firma i za roušky do domovů seniorů a nemocnic

Ocenění za ekonomický rozvoj malých firem získala společnost Gamin, malá firma s dlouholetou historií. I když byl rok 2020 v mnoha ohledech atypický, tato společnost vynaložila velké úsilí na rozvoj. Za hospodářské výsledky byla oceněna jako „Ekonomicky nejúspěšnější firma Moravskoslezského kraje“ a v roce 2020 získala Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Společnost buduje nové sídlo a snaží se zvelebit brownfield v lokalitě Betonářské.

Podporuje také místní komunitu například příspěvky na nákup zdravotních potřeb pro děti ze Slezské, podporuje centrum Čtyřlístek v Hladnově a zaměstnanci firmy šili a rozdávali roušky v domovech seniorů a v nemocnicích a společnost také založila Pohybové studio Švédská.

Největší Heimstaden i za přeměnu vyloučené lokality

Naopak ocenění za ekonomický rozvoj velkých firem získala letos společnost Heimstaden, která je největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice, spravuje 43 tisíc nájemních bytů v Moravskoslezském kraji, na Slezské Ostravě je to téměř 1350 bytů.

Do bytů ve Slezské Ostravě loni společnost Heimstaden investovala 84 milionů korun, za poslední tři roky to bylo celkem skoro 200 milionů korun. Jedním z největších projektů firmy posledních let je kompletní rekonstrukce domů v Kunčičkách, které byly dříve vyloučenou lokalitou. Letos společnost dokončí také komplexní rekonstrukce tří domů s 26 byty. Celková investice do domů a nejbližšího okolí dosáhne až 370 milionů korun a Kunčičky nabídnou během tří až čtyř let 300 zrekonstruovaných bytů.

Ocenění získala i ředitelka mateřské školy

Ocenění v oblasti vzdělávání získala ředitelka mateřské školy Lenka Anežková, která jako učitelka nastoupila do mateřské školy po ukončení středoškolského studia v roce 1983, od roku 1991 pracuje jako ředitelka Mateřské školy Požární v Ostravě-Heřmanicích. Ve Slezské Ostravě se narodila, žije zde a ke „své“ mateřské škole má zvláštní citový vztah, jelikož zde chodil její tatínek jako dítě. Na starosti má v současné době zhruba 130 dětí.

Městský obvod Slezská Ostrava těmito oceněními vyznamenal obyvatele, kteří úspěšně reprezentují obvod nebo pomáhají při jeho rozvoji.

„Abychom jim mohli poděkovat za jejich mimořádné lidské vlastnosti, profesní úspěchy a další zásluhy, obrátili jsme se na širokou veřejnost, aby nám pomohla s výběrem těch, kteří si ocenění zaslouží. Z přijatých nominací komise rady vybrala v jednotlivých kategoriích vítěze, které jsme pozvali na Slezskoostravský hrad,“ řekl starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš.

Ocenění městského obvodu Slezská Ostrava

 • kultura – Štěpán Kozub
 • sport – Tomáš Bernady
 • vzdělávání – Lenka Anežková
 • volný čas – Alena Hlaváčková
 • sociální a zdravotní – Rastislav Maďar
 • dobrovolnická činnost – Radovan Šugar
 • za záchranu lidského života – Pavel Skalický
 • za záchranu lidského života – Monika Hueberová
 • za záchranu lidského života – Štefan Mirga
 • společenská odpovědnost – Jan Lenart
 • za rozvoj sousedského života – Milan Moldřík
 • za šíření dobrého jména obvodu – Petr Zajaroš
 • za ekonomický rozvoj obvodu v rámci velkých firem – Heimstaden Czech
 • za ekonomický rozvoj obvodu v rámci malých a středních firem – Gamin s.r.o.

Zdroj: Herec Kozub, zachránci životů, sportovec či epidemiolog. Slezská ocenila osobnosti | Patriot Magazín

V Ostravě-Jihu přibývá multifunkčních hřišť. Aktuálně bylo dokončeno u ZŠ Dvorského 

V Ostravě-Jihu přibývá multifunkčních hřišť. Aktuálně bylo dokončeno u ZŠ Dvorského 

Základní a mateřská škola Dvorského se dočkala zbrusu nového multifunkčního hřiště. Dosud žádné neměla, ačkoli se jedná o školu se sportovním zaměřením. Hodiny tělocviku tak vesměs probíhaly v tělocvičně.

Základní a mateřská škola Dvorského v Ostravě-Bělském lese má důvod k radosti. Po více než 20 letech čekání má nové moderní venkovní sportoviště, které v jejím areálu nechalo postavit vedení radnice.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Já jsem velice ráda, že se nám podařilo vybudovat multifunkční hřiště, které bude sloužit pochopitelně žákům školy, ale také sportovním spolkům.”

Hřiště je určeno zejména pro míčové hry jako malá kopaná, nohejbal, volejbal, košíková, florbal, nebo i tenis.

Miloslav Kosík, ředitel ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský les: “Velké poděkování patří obvodu Ostrava-Jih a věřím, že to hřiště si uplatnění najde, protože jsme sportovní škola se sportovním zaměřením a samozřejmě bychom velmi rádi do budoucna naléhali k tomu, aby vzniklo i další hřiště velké, jelikož místo na to máme. Máme i projekt, který chceme realizovat a záleží samozřejmě na financích.
Anketa: děti ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský les: “To hřiště je super, je velké a dá se to využít k hodně sportům. Já mám rád fotbal a florbal. Na hřišti jsem zkoušel už běhat a běhalo se mi hodně dobře, takže si myslím, že určitě bude super, že se využije.”
“Nejradši mám asi vybíjenou, basketbal a fotbal. Budu tady chodit s kamarádkama třeba s Barčou, Ivou, nebo s kamarády a líbí se mi to hřiště.”

V dalších dnech ještě bude upraveno okolí hřiště a kolem hřiště budou nainstalovány kamery. Poté už bude hřiště sloužit i veřejnosti.

Miloslav Kosík, ředitel ZŠ Dvorského, Ostrava-Bělský les: “Protože se ještě musí doséct tráva, dát nějaké lavičky, odpadkové koše a v podstatě bude vše připraveno i esteticky z pohledu toho okolí samotného hřiště.”

Mateřská a základní škola Dvorského není jediná, která se může pochlubit novým hřištěm. Už brzy k ní přibude i Základní škola Košaře.

Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Získává v rámci participativního rozpočtu rovněž nové hřiště, které není tedy zbrusu nové, ale došlo k jeho rekonstrukci. To znamená kompletně je vyměněna sportovní plocha. Místo asfaltové plochy má moderní pružný materiál. Hřiště je osázeno novými sportovními prvky.”

Také toto hřiště bude v odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích sloužit i lidem z širokého okolí.

Zdroj: V Ostravě-Jihu přibývá multifunkčních hřišť. Aktuálně bylo dokončeno u ZŠ Dvorského | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Rybníky v Ostravě-Výškovicích se už brzy zaplní lidmi. V jejich okolí vzniká relaxační zóna 

Rybníky v Ostravě-Výškovicích se už brzy zaplní lidmi. V jejich okolí vzniká relaxační zóna 

Na rybnících ve Výškovicích jsou v plném proudu práce na vzniku nové relaxační zóny pro obyvatele i návštěvníky Ostravy-Jihu. Rybníky jsou odbahněny, hráze zpevněny a opraveny jsou i přívody vody a výpustě.

Na Jihu Ostravy vzniká nová relaxační zóna. A to u soustavy rybníků poblíž ulice Drůbeží ve Výškovicích, které bylo donedávna zarostlé zelení a kvůli popraskanému potrubí se při deštích na příjezdové cestě tvořily laguny, které mnohdy zatopily i okolní zahrady.

Otakar Šimík, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Probíhají zde stavební práce. V horním rybníčku máme přírodní hráz, která odděluje velké ryby od malých, aby se nemísily. Vidíme tady, že už se začíná rýsovat nové molo. Postavíme ještě dětské hřiště a mlátové chodníčky.”

Celý areál bude i nově oplocen a nainstalovány tady budou i naučné cedule, které vás seznámí mimo jiné s historií rybníkářství v obvodu. Počítá se i s výsadbou vodních rostlin a stromů.

Otakar Šimík, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “V neposlední řadě bych ještě rád poděkoval společnosti Liberty za finanční příspěvek na tomto projektu, protože celkové náklady se vyšplhají až k 10 milionům.”
Barbora Černá, mluvčí Liberty Ostrava: “My spolupracujeme s městským obvodem Ostrava-Jih už řadu let, kdy jim přispíváme na různé volnočasové akce. Tady tento projekt se nám velmi líbil, proto jsme se rozhodli, že budeme od nynějška se podílet na projektech, které zlepšují takováto veřejná prostranství.”

Na průběh stavebních prací v současné době dohlíží malý sádrový trpaslík, kterého po ukončení celé relaxační zóny vystřídá obří dřevěná vyřezávaná ryba.

Místo bude bezpečné i pro rodiny s dětmi. Po napuštění bude voda v rybnících u břehů hluboká jen půl metru. Relaxační zóna by měla být hotová už letos na podzim.

Zdroj: Rybníky v Ostravě-Výškovicích se už brzy zaplní lidmi. V jejich okolí vzniká relaxační zóna | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad

Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad

Každý občan s trvalým pobytem na území Ostravy má do 30. června povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad. Ten se hradí jednou za kalendářní rok, přičemž jeho aktuální výše je 498 korun za osobu.

Platit je možné bankovním převodem, složenkou, QR kódem, prostřednictvím SIPO, na pokladně Magistrátu města Ostrava (Prokešovo náměstí 8, budova Nové radnice, kancelář č. 101)  nebo pomocí on-line platby na platebním portále https://platebniportal.ostrava.cz.

Od 1. ledna 2019 se povinnost uhradit poplatek za komunální odpad vztahuje také na osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. Pro občany našeho obvodu se jedná o adresu Horní 791/3 v Hrabůvce.

Číslo bankovního účtu je 30015-1649297309/0800. Variabilní symbol zjistíte na stránkách www.ostrava.cz v sekci Úřad pod odkazy Nejhledanější – Platba za komunální odpad.

Pro bližší informace můžete také využít službu call centra na telefonním čísle 800 990 980, případně e-mail komunalniodpad@ostrava.cz.

Zdroj: Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad — Čeština

Město schválilo změny termínů konání akcí podpořených z rozpočtu

Město schválilo změny termínů konání akcí podpořených z rozpočtu

Ostrava se snaží znovu nastartovat a podpořit kulturu, která v uplynulém roce měla jen velmi omezené možnosti, jak proniknout do života našeho města.

Mnoho kulturních akcí musí být v roce 2021 termínově posunuto či zcela zrušeno. Město se proto rozhodlo schválit změny termínů konání některých akcí finančně podpořených z rozpočtu. Zároveň vypsalo výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury na rok 2022.

Pro rok 2021 bylo městem podpořeno celkem 86 projektů v rámci jednoletých akcí, víceletých projektů pak 20. V rámci vládních opatření došlo k zásadnímu omezení ve všech odvětvích – divadelních, hudebních, filmových a uměleckých představení. Pořadatelé se museli rozhodovat podle aktuálního vývoje pandemie a rozhodnutí vlády.

Pořadatelé zrušili devět jednoletých akcí a dva festivaly, podpořené víceletou dotací, o změnu termínu požádalo 16 příjemců jednoletých dotací a příspěvků.

Zastupitelstvo města navíc rozhodlo o úpravě podmínek pro letošní rok u poskytnutých víceletých dotací společnosti Love production, s.r.o., která pořádá festival Beats for Love, a společnosti Colours Production, spol. s r.o., která pořádá festival Colours of Ostrava. Obě společnosti dlouhodobě přispívají k propagaci města Ostravy a přináší prospěch nejen v oblasti kultury, ale v rámci celého města. V roce 2021 se sice   festivaly nebudou konat ve svém tradičním formátu, jsou však v plánu Beats for Love v menším měřítku nebo také známý a oblíbený Festival v ulicích, nově nazvaný Art&Life.

„Mrzí mě, že některé akce musely být v důsledku koronavirové krize i v letošním roce zrušeny. Jsem ale rád, že jsme mohli pomoci všem těm, kteří se rozhodli i přes mnohé komplikace nabídnout své síly a schopnosti pro obohacení zdejší kulturní nabídky v Ostravě. Chceme kulturní život v Ostravě opět oživit a zdůraznit význam živé kultury pro město a jeho občany. Proto se také budeme snažit podpořit v příštím roce co nejvíce projektů,“ říká Zbyněk Pražák, náměstek primátora pro kulturu.

Město Ostrava také vypsalo výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2022 v oblasti kultury. Žadatelé mohou o dotace žádat od 13. září do 1. října 2021 do 13.00 hodin. Zastupitelstvo rozhodne o poskytnutí peněžních prostředků nově už v lednu příštího roku, oproti minulým letům, kdy rozhodovalo zpravidla v březnu. Jedná se o jednu ze změn reagující na novou Koncepci rozvoje kultury, na jejímž zpracování se podíleli ostravští kulturní aktéři. Objem finančních prostředků, vyčleněný z rozpočtu města na jednoleté projekty se pohybuje okolo 9 milionů korun, v případě, že to situace dovolí, mohou být finanční prostředky navýšeny. Podrobnější informace budou zveřejněny v měsíčníku Ostravská radnice a na webových stránkách www.ostrava.cz.

Zdroj: Město schválilo změny termínů konání akcí podpořených z rozpočtu — Ostrava

Čmeláček. Výjimečné centrum pro pomoc mladým lidem s postižením nebo autismem a jejich rodinám 

Čmeláček. Výjimečné centrum pro pomoc mladým lidem s postižením nebo autismem a jejich rodinám 

Čmeláček je organizací, která svůj čas a energii věnuje těm, kteří to potřebují – handicapovaným. Ne jednou za měsíc, ne jednou za rok, ale každý den. Provozujeme stacionář, kde jsme s postiženými denně – organizujeme různé výlety, akce, zábavu, hry, relaxaci, procházky, pohybové aktivity, víkendové pobyty nebo letní pobyty u moře.

Čmeláček z.s. je nezisková organizace, která svou činností usiluje především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin. Pomoci Čmeláčku můžete jako dobrovolník, anebo jakýmkoli finančním příspěvkem, který pomůže Čmeláčku pomáhat rodinám, které to potřebují.

Svoz a rozvoz klientů

Víme, jak obtížné je pro některé rodiny přivézt a zase odvézt své handicapované dítě do stacionáře. Ne jednou, ale denně. Proto se snažíme ulehčit práci i rodičům – ráno pro jejich děti přijedeme a odpoledne je zase přivezeme.

Denní stacionář Čmeláček

Denní stacionář Čmeláček je pro nás místem, ve kterém dostáváme prostor se rozvíjet. Naše prostory jsme uzpůsobili dle našich potřeb tak, abychom se vždy cítili dobře a bez omezení. Je to místo pro nás, místo kde relaxujeme, hrajeme si, tvoříme, pracujeme na svých schopnostech, navazujeme nové vztahy s našimi kamarády a diskutujeme o našich zážitcích a zkušenostech. Každý ve Čmeláčku je jedinečný a proto i náš denní stacionář je jedinečným místem. Pro všechny kdo navštěvují, nebo navštíví náš denní stacionář, máme připravené vřelé objetí. Jsme tady jeden pro druhého a chceme, aby se u nás cítil dobře každý bez rozdílu.

Klub rodičů a přátel postižených dětí

Klub rodičů a přátel postižených dětí je částí neziskové organizace Čmeláček, která není věkově omezená. Hlavní specialitou klubu jsou víkendové pobyty, dále pak různé akce jako je grilování, diskotéky, letní tábory a v neposlední řadě pobyty v zahraničí například u moře. Klub rodičů a přátel postižených dětí slouží pro všechny příznivce Čmeláčku, tedy nejen pro handicapované děti, ale také pro jejich rodiny, sourozence nebo přátelé. V rámci klubu pořádá Čmeláček zajímavé akce pro rodiče takzvané Čaje o páté. Tyto sešlosti slouží hlavně rodičům, kde mají prostor si popovídat o svých problémech a zkušenostech.

Chcete nás podpořit, ale nevíte jak?

Podpořit nás můžete několika způsoby:

Jako dárce

Jsme nezisková organizace. Vaše finanční pomoc nám pomůže dělat naši práci a pomáhat lidem, kteří nás potřebují.

Konkrétní finanční částkou zaslanou na bankovní účet vedený u FIO BANKY, a.s.: 2700829759/2010. Poté prosím zašlete oznámení s Vašimi údaji na email: jitka.hanakova@cmelacek.cz, obratem Vám bude zaslána darovací smlouva.

Jako dobrovolník

Uvítáme rádi jakoukoli Vaši pomoc při organizaci víkendových pobytů, letních táborů a výletů. V případě, že nám chcete pomoci nebo nás jakkoliv podpořit dobrovolnickou činností, prosím kontaktujte nás na email: jitka.hanakova@cmelacek.cz.

Přijímáme každou pomoc a podporu – je totiž příjemné vidět, cítit a slyšet, že se lidé o sociální sféru zajímají a chtějí pomáhat.

Zdroj: Čmeláček. Výjimečné centrum pro pomoc mladým lidem s postižením nebo autismem a jejich rodinám | Zprávy | POLAR TV

Světový den spirometrie upozorňuje na plicní onemocnění

Světový den spirometrie upozorňuje na plicní onemocnění

Světový den spirometrie připadá na neděli 27. června. Klade důraz na funkčního vyšetření plic.

Spirometrii využívají také lékaři Městské nemocnice Ostrava (MNO) například při péči o pacienty s novým postcovidovým syndromem. „Pandemie koronaviru stvořila zbrusu novou kategorii nemocných – takzvaných postcovidových. Jsou to lidé, kteří jsou nově v naší péči, protože po prodělání nemoci stále bojují s jejími následky. U těchto pacientů provádíme rentgen plic, spirometrii včetně vyšetření plicní difuze, změříme nasycení krve kyslíkem jak v klidu, tak po zátěži, případně zajistíme další vyšetření u jiných specialistů,“ řekl primář oddělení Pneumologie a ftizeologie MNO Radovan Kozel.

Toto vyšetření je zaměřeno na funkci plic, které se provádí speciálním přístrojem – spirometrem měřícím schopnost nadechnout se a vydechnout. Spirometr je určen k odhalení příčin problémů s dýcháním. U pacientů s postcovidovým syndromem lze provést i detailnější měření – tzv. bodypletysmografii s vyšetřením plicní difuze. Vyšetření je neinvazivní, nebolestivé, výsledkem je určení nejen celkové plicní kapacity, ale i zjištění hodnot přesunu kyslíku z plicních sklípků do cévního řečiště. Právě omezená plicní kapacita, resp. pokles hodnot plicní difuze, je častým příznakem u pacientů po covid infekci, spojeným s poinfekční dušností.

Plicní ambulance se prioritně zabývají diagnostikou onemocnění plic, průdušek a pohrudnice, zvláště pak diagnostikou, léčbou a dlouhodobým sledováním pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), průduškovým astmatem, tuberkulózou, chronickou dechovou nedostatečností a dalšími nemocemi. Pacientům je poskytována moderní diagnostika včetně bronchoskopického vyšetření nebo povinného, případně nepovinného očkování proti tuberkulóze.

Oddělení tvoří tři odborné plicní ambulance, dále ambulance funkční diagnostiky, ambulance bronchologie, ambulance kalmetizace (očkování proti tuberkulóze) a Centrum léčby závislosti na tabáku. Na oddělení pracuje 5 lékařů, 9 sester a 2 sanitářky. Jeho součástí není lůžková stanice.

„Staráme se o pacienty se všemi chorobami průdušek a plic, ať už jsou vrozené, získané životním stylem, ale bohužel i náhodně. Patří mezi ně pacienti s postcovidovým syndromem, ale také kuřáci. Dá se říct, že na základě téměř 18 měsíců života s covidem se lidé více zamýšlejí nad svým zdravím, a k zdravému životnímu stylu patří také nekouřit. V jedné z našich ambulancí pomáháme i těm, kteří se chtějí zbavit této závislosti,“ doplnil primář Radovan Kozel.

Postcovidový syndrom je soubor příznaků a chorobných změn, které postihují nejen plíce, ale i řadu jiných orgánů a tkání. Vzniká za 12 týdnů po covid infekci. Mezi nejčastěji zmiňované příznaky, které nejsou jinak vysvětlitelné, patří extrémní únava, dlouhotrvající kašel, svalová slabost,  zvýšená teplota,  neschopnost se soustředit, výpadky paměti, změny nálady, potíže se spánkem,  bolesti hlavy, bolest kloubů, bodavé bolesti v rukou a nohou, zažívací obtíže, nevolnost, zvracení,  ztráta chuti a čichu a další.

Zdroj: Světový den spirometrie upozorňuje na plicní onemocnění — Ostrava

Policie hledá svědky smrtelného sražení chodce v Ostravě 

Policie hledá svědky smrtelného sražení chodce v Ostravě 

Policie hledá svědky tragické nehody, která se stala 23. června dvacet minut před desátou hodinou večer v Ostravě-Výškovicích.

“Z dosud zjištěných informací vyplývá, že měl řidič (r. 1980) osobního vozidla značky Škoda Octavia Combi, barvy modré barvy, jet ve směru od ulice Kotlářova k ulici Proskovická a přední částí vozidla následně došlo ke sražení chodce (r. 1957),” uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Chodec se před srážkou pohyboval přes vozovku zhruba 50 metrů před MHD zastávkou Kino Luna, na ulici Výškovická a to mimo vyznačený přechod pro chodce.

“Následkem této kolize došlo u chodce ke smrtelnému zranění, kterému na místě podlehl,” uvedla mluvčí.

Kriminalisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti.

“Žádáme případné svědky, především řidiče motorových vozidel, kteří mají za čelním sklem kameru a mohli tak zaznamenat průběh nehody nebo i jiné poznatky, aby se obrátili na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu,” dodala mluvčí.

Zdroj: Policie hledá svědky smrtelného sražení chodce v Ostravě | Patriot Magazín

Výluka na linkách č. 2 a 7

Výluka na linkách č. 2 a 7

Od úterý 29. června 2021 (22:50 h) do středy 30. června 2021 (03:30 h), z důvodu výměny kolejí na ul. Výškovické u křižovatky s ul. Pavlovovou, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 2 a 7, které budou vedeny odklonem přes Nádraží Vítkovice. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Na linkách č. 2, 7 a NAD budou platit výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Organizace dopravy

 • Linka č. 2
  bude v úseku zastávek Ředitel.Vítkovic – Zábřeh,vodárna vedena v obou směrech odklonem přes Nádraží Vítkovice.
 • Linka č. 7
  bude v úseku zastávek Palkovského – Zábřeh,vodárna vedena v obou směrech odklonem přes Nádraží Vítkovice.
 • Odjezdy linek č. 2 a 7
  budou v úseku zastávek Výškovice – Zábřeh,vodárna uspíšeny o 4 minuty.
 • Příjezdy linek č. 2 a 7
  budou v úseku zastávek Zábřeh,vodárna – Výškovice opožděny o 5-6 minut.
 • NAD za linky č. 2 a 7
  bude zavedena v úseku zastávek SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Karpatská – Zábřeh,vodárna a zpět.
  Pro přestup mezi NAD a TRAM (a naopak)
  přejděte na zastávce SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) na nástupiště do protisměru.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Hlavní nádraží – Křižíkova – Náměstí Republiky – Vítkovice,Mírové nám. – Ředitel.Vítkovic – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Zábřeh,vodárna – Kino Luna – Výškovice a zpět.
 • Linka č. 7 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Palkovského – SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – Nádraží Vítkovice – Zábřeh,vodárna – Kino Luna – Výškovice a zpět.

Trasa náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 2 a 7 pojede v trase:
  SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) – SPORT ARÉNA (na ul. Ruské) – Karpatská – Horymírova – Zábřeh,OC – Zábřeh,vodárna a zpět.

Přemístěné zastávky

 • SPORT ARÉNA – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Zábřeh,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.
 • SPORT ARÉNA – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Ruskou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.
 • Karpatská – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Zábřeh,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na BUS zastávku Karpatská (směr Hulváky).
 • Karpatská – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na BUS zastávku Karpatská (směr Vítkovice,Mírové nám.).
 • Horymírova – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Zábřeh,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.
 • Horymírova – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.
 • Zábřeh,OC – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr Zábřeh,vodárna)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.
 • Zábřeh,OC – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.
 • Zábřeh,vodárna – pro NAD za linky č. 2 a 7 (směr SPORT ARÉNA)
  se přemísťuje na ul. Výškovickou, na provizorní zastávku u TRAM zastávky.

Zdroj: Výluka na linkách č. 2 a 7

Změny v MHD platné od 1. 7. 2021 (letní jízdní řády)

Změny v MHD platné od 1. 7. 2021 (letní jízdní řády)

S platností od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do úterý 31. srpna 2021 (24:00 h) budou na linkách Dopravního podniku Ostrava platit letní jízdní řády. Z tohoto důvodu bude na vybraných linkách provoz částečně omezen nebo dočasně zastaven. Dále, s ohledem na plánované a probíhající výluky dojde ke změně tras části autobusových a tramvajových linek.

Přehled změn

 • Linka č. 5
  Zastaven provoz po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.
  Linka nahrazena náhradní autobusovou dopravou (NAD).
 • Linky č. 7, 8, 17 a 46
  Změněny trasy z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Opavské v Ostravě-Porubě.
 • Linky č. 20, 92 a 109
  Zastaven provoz po celou dobu platnosti letních jízdních řádů.
 • Linky č. 22, 27, 35, 37, 39, 49, 53 a 62
  Upraveny časové polohy vybraných spojů.
 • Linky č. 26 a 59
  Změněny trasy z důvodu rekonstrukce kanalizace ve Staré Bělé.
 • Linky č. 46 a X46
  Změněny trasy z důvodu rekonstrukce kanalizace v Polance.
 • Linky č. 47 a 51
  Změněny trasy z důvodu rekonstrukce kanalizace v Plesné.
 • Linka č. 88
  Nově obsluhuje zastávku Most Pionýrů v obou směrech.
 • Zastávka Železárenská
  Nově přejmenovaná na Vagonka.

Letní jízdní řády

Plánované a probíhající výluky

 • Výluka na linkách č. 5, 7, 8, 17 a 46
  Od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do úterý 31. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ul. Opavské v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 5, 7, 8, 17 a autobusové linky č. 46. Náhradní autobusová doprava (NAD) bude zavedena v úseku zastávek Poruba,vozovna – Poruba,Vřesinská – Budišovice,Zátiší a zpět.
    PODROBNĚJI… 
 • Výluka na linkách č. 26 a 59
  Od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do úterý 31. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace ve Staré Bělé, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 26 a 59.
    PODROBNĚJI… 
 • Výluka na linkách č. 46, X46 a 59
  Od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do úterý 31. srpna 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Polance (a také ve Staré Bělé), dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 46, X46 a 59.
    PODROBNĚJI… 
 • Výluka na linkách č. 47 a 51
  Od čtvrtku 1. července 2021 (00:00 h) do neděle 25. července 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Plesné, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 47 a 51. Trasy linek budou zkráceny.
    PODROBNĚJI… 
 • Výluka na linkách č. 50 a 99
  Od pondělí 14. června 2021 (00:00 h) do odvolání, z důvodu výstavby parkovacího domu u Městské nemocnice, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 99. Linka č. 50 bude prodloužena na zastávku Porážková a okružní linka č. 99 bude vedena odklonem po místních komunikacích přes provizorní zastávku Městská nemocnice (na ul. Hornopolní).
    PODROBNĚJI… 
 • Výluka na linkách č. 58 a 78
  Od středy 2. června 2021 (16:00 h) do odvolání, z důvodu rekonstrukce mostu přes Porubku na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 58 a 78. Uvedené linky budou v jednom směru vedeny odklonem po místních komunikacích.
    PODROBNĚJI… 
 • Výluka na linkách č. 50 a 55
  Od pondělí 31. května 2021 (07:00 h) do pátku 23. července 2021 (24:00 h), z důvodu rekonstrukce kanalizace v Nové Bělé (5. etapa) a s ní související částečné silniční uzávěry ul. Mitrovické, dojde ke změně organizace dopravy autobusových linek č. 50 a 55.
    PODROBNĚJI… 

Zdroj: Změny v MHD platné od 1. 7. 2021 (letní jízdní řády)

Neobyčejné setkání cestovatele s výtvarníkem na základě rozhovoru v Jižních listech 

Neobyčejné setkání cestovatele s výtvarníkem na základě rozhovoru v Jižních listech 

Miroslav Šnejdar navštívil jako jediný cestovatel všechny státy světa. To znamená 577 samostatných i federálních států, teritorií a kolonií na všech šesti světadílech. V rozhovoru pro Jižní listy, který vyšel loni v říjnu, se však přiznal, že nikdy nezavítal na ostrov Svaté Heleny. A to byla voda na malířský mlýn pro Romana Šimka.

„Miroslava Šnejdara za to, co dokázal, velmi obdivuji. Rozhodl jsem se tedy pro něj namalovat obraz, kde on právě na ostrově Svatá Helena u Napoleonova domu je. Když tam nebyl ve skutečnosti, tak se tam dostal aspoň na obraze,“ uvedl velmi zdatný umělec.

Za přítomnosti místostarosty Jana Dohnala se tedy uskutečnilo osobní setkání Miroslava Šnejdara a Romana Šimka, který obraz tomuto nejzcestovalejšímu občanovi České republiky předal. A to bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. „Pro mě to je pocta,“ řekl autor díla, jenž je civilním povoláním jeřábník. Od cestovatelského rekordmana ovšem obdržel poděkování v podobě poutavých suvenýrů z Peru.

Přibližně hodinová konverzace probíhala ve velmi přátelské atmosféře. Roman Šimek byl velmi zvědavý a vyptával se třeba na zapeklitosti cestování do zahraničí před rokem 1989. „Pracoval jsem jako technik ve Vítkovických železárnách, takže jsem mohl cestovat v rámci exportních zakázek. Navíc mou velkou výhodou bylo, že jsem měl pět jazykových státnic, a to z angličtiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a portugalštiny. Překládal jsem i z polštiny,“ zavzpomínal Šnejdar, jenž se přiznal, že toulavé boty obul už v dětství. V deseti letech se vydal do Hamburku. Sám… A tato vášeň po dobrodružství stále neustává.

„Chystám další cesty. Chtěl bych jet třeba ještě na Špicberky nebo stále bych se chtěl vydat na ostrov Jan Mayen,“ prozradil své plány Šnejdar, jenž rovněž dostal otázku, zda se někdy bál. „Jakpak se může cestovatel bát?“ reagoval s úsměvem vitální senior, který si také vede o svých výpravách pečlivé záznamy. Z nich mimo jiné vyplývá, že se přepravoval 201 leteckými společnostmi.

Místostarosta Jan Dohnal ocenil oba aktéry tohoto podnětného setkání a předal jim balíček s upomínkovými předměty, včetně knihy o historii obvodu. „Když děláme něco pro druhého, tak vlastně obohacujeme sebe. Myslím si, že na tomto příkladu můžeme vidět, že i malý dobrý skutek je přínosný a navíc může inspirovat další,“ doplnil Dohnal.

Zdroj: Neobyčejné setkání cestovatele s výtvarníkem na základě rozhovoru v Jižních listech — Čeština

Ostrava obhájila vysoké ratingové hodnocení od Moody’s

Ostrava obhájila vysoké ratingové hodnocení od Moody’s

Ratingová agentura Moody´s aktualizovala 23. června 2021 kreditní analýzu statutárního města Ostravy a potvrdila mu stávající ratingovou známku Aa3 s výhledem stabilní.

Agentura zveřejnila hodnocení na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním (zejména pandemie koronaviru) a vládním rizikům.

Potvrzení ratingu Aa3 zohledňuje solidní provozní výkonnost města, vysokou likviditu, která umožňuje absorbovat negativní dopady pandemie koronaviru, i přiměřenou zadluženost, která městu dává ještě prostor pro financování dalších velkých kapitálových projektů.

Výhled ratingu je stabilní, nakolik ratingová agentura očekává, že solidní provozní hospodaření, dostatečná úroveň likvidity a dluhové ukazatele města zůstanou bez negativních odchylek i během následujících 12–18 měsíců, přitom zohledňuje i stabilní výhled státu.

Město Ostrava je předmětem standardního ratingového hodnocení agenturou Moody’s od roku 2002, kdy získalo známku Baa1. Od té doby došlo k několikerému pozitivnímu přehodnocení kreditního rizika města a jeho výhledu, současnou známku na úrovni Aa3, která je totožná s ratingem celé ČR, město drží od října roku 2019.

„Opravdu nás těší, že jsme obhájili vysoké ratingové hodnocení města navzdory ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Potvrdilo se, že vytváření finančních rezerv v časech dobrých a celkově uvážlivá finanční politika nejsou samoúčelné, ale jejich výhody se ukáží právě v dobách ekonomických výkyvů. Ratingová známka na úrovni Aa3 je, vzhledem ke kreditnímu riziku státu, v současné době nejvyšší dosažitelná v ČR, a mimo města Ostravy jí disponuje jen několik málo tuzemských subjektů,“ komentoval hodnocení primátor Tomáš Macura.

Zdroj: Ostrava obhájila vysoké ratingové hodnocení od Moody’s — Ostrava

Objev z Ostravy: Lék IMUNOR brání nakažení covidem

Objev z Ostravy: Lék IMUNOR brání nakažení covidem

Studie Fakultní nemocnice Ostrava zjistila, že pravidelné užívání léku IMUNOR může zabránit nakažení covidem 19 nebo alespoň zmírnit jeho příznaky.

Lékaři Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava už znají výsledky klinické studie, do které se zapojilo 53 zdravotníků různého věkového složení, kteří přicházeli do kontaktu s covid pozitivními pacienty na lůžkových odděleních nebo v ambulancích nemocnice.

Skupina v období od ledna do března 2021 pravidelně užívala registrovaný lék IMUNOR. Za sledované období onemocněly lehkou formou nemoci covid-19 jen dvě zdravotnice.

Klinickou studii, schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava, inicioval primář Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava Jaromír Bystroň.

„V prvním čtvrtletí roku 2021, kdy v ČR vrcholila další vlna onemocnění Covid-19 a denní nárůstky onemocnění se pohybovaly mezi deseti až šestnácti tisíci případy, bylo u nás ve fakultní nemocnici denně kvůli onemocnění covid-19 až 70 sester v pracovní neschopnosti,” připomněl Bystroň.

V tomto období ve sledovaném souboru zdravotníků, kteří pravidelně užívali IMUNOR, onemocněly pouze 2 zdravotní sestry, které po lehkém průběhu nastoupily po klasických 14 dnech do práce.

“IMUNOR působí aktivačně a imuno-normalizačně na kompetentní buňky přirozené imunity a podaný preventivně může vyvolat účinnou aktivaci buněčné imunity proti viru SARS-Cov2, ale i proti různým variantám tohoto viru a proti zcela odlišným virům,“ vysvětlil účinky léku, který je v ČR registrován přes 20 let, docent Bystroň.

A dodal, že byla potvrzena 20ti násobně nižší potřeba pracovní neschopnosti, než u ostatních nemocných sester na stejných pracovištích. U těch, které onemocněly, se potvrdil i výrazně mírnější průběh nemoci, ve srovnání s onemocněním rodinných příslušníků, žijících s nimi ve společné domácnosti.

Lék ale není volně dostupný, může jej předepsat jen imunolog, a v současné době je plně hrazen ze zdravotního pojištění pouze u pacientů s potvrzenou poruchou buněčné imunity.

Zdroj: Objev z Ostravy: Lék IMUNOR brání nakažení covidem | Patriot Magazín

Strategický plán FajnOVY Jih je téměř hotový. Řeší zejména bezpečnost a veřejný prostor 

Strategický plán FajnOVY Jih je téměř hotový. Řeší zejména bezpečnost a veřejný prostor 

V Komorním klubu v Jubilejní kolonii se sešli představitelé nejen Ostravy-Jihu, ale také ostravského magistrátu. Slavnostně tady byl představen strategický plán Jižního města. My jsme si tuto událost nenechali ujít.

Strategický plán Ostravy-Jihu nazvaný FajnOVY Jih se dostal do další fáze. Už ho schválili zastupitelé a postoupili ho dál k projednávání zastupitelům ostravského magistrátu, kteří by ho mělo schvalovat v září ve finální podobě. Detaily se řešily v Komorní klubu v Jubilejní kolonii.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Dnešní schůzka je další z plánovaných schůzek se stakeholdery jednotlivých oblastí tady zastoupené. Ať už zástupce města, městských organizací, ale i z byznysové sféry. A ta dnešní akce, která tady probíhá, si klade za cíl seznámit je s dokumentem, který v tento moment vznikl a otevřít jakousi další vlnu připomínkování tak, abychom mohli případné změny ještě zapracovat do toho finálního dokumentu, který se bude projednávat na městě.”
Tomáš Macura, primátor Ostravy: “Vítám to, že je v souladu tak, jak to má být, se strategickým plánem celého města, že se zaměřuje na ta specifika své městské části a samozřejmě teď budeme debatovat ještě o nějakých detailech i o podpoře jakýchsi investic ze strany magistrátu na Ostravu-Jih a podobně. Jde nám o to, aby Ostrava těžila z těch odlišností jednotlivých částí a současně, aby je dokázala dobře spojovat do jednoho celku.”

Do strategického plánu budou moci zasáhnou i obyvatelé obvodu, kteří se s ním budou moci seznámit na veřejných setkáních během léta. Strategický plán řeší zejména kvalitu veřejného prostředí, bezpečnost a oblast vzdělávání.

Zdroj: Strategický plán FajnOVY Jih je téměř hotový. Řeší zejména bezpečnost a veřejný prostor | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Pramen v Zábřehu Korýtku prošel rekonstrukcí. Jde o nejčistší pramen v Ostravě

Pramen v Zábřehu Korýtku prošel rekonstrukcí. Jde o nejčistší pramen v Ostravě

Zrekonstruovaný pramen v Korýtku byl slavnostně předán veřejnosti. Jde o nejúspěšnější projekt participativního rozpočtu loňského roku, pro který hlasovalo bezmála 1200 obyvatel Ostravy-Jihu.

Z pramene v Zábřehu Korýtku opět teče voda. Je to jediný funkční pramen v Ostravě-Jihu, který dlouhá léta chátral. Původní trubka byla zrezivělá a ucpaná, takže voda, která tady přitéká až z Ondřejníku, vydatně vytékala mimo ni. Teď se toto prameniště díky participativnímu rozpočtu dočkalo rekonstrukce.

Hana Tichánková, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Dneska jsme se sešli tady u pramene v Korýtku u dalšího projektu z participativního rozpočtu, který byl realizován. Při všech těch hřištích a sportovištích se samozřejmě objeví i projekty jiného druhu a přesně k těm patří i tady ten pramen v tom Korýtku.”
Vítězslav Řehulka, farář římskokatolické církve: “Voda má i duchovní význam. V liturgii katolické církve vodu používáme při křtu dětí i při křtu dospělých a je znamením jednak očištění a jednak duchovního očištění a jednak také duchovního života s Kristem. Takže ta voda to, co naznačuje po té stránce přírodní, tak skrze naši víru, tak působí i v našich životech, našich srdcích.”

O pohodovou atmosféru se postaral i ostravský písničkář Roman Petr, který kromě jiných, zahrál i píseň Voda.

Petr Lexa Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Jsem, rád, že tento projekt uspěl a že našel takovou podporu mezi obyvateli Jihu a že pramen zase dneska teče. Myslím si, že i účast na samotném požehnání tobo pramene ukazuje, že ten pramen byl opravdu vyhledávaným místem pro místní a myslím si, že můžeme být hrdí i na to, že na území sídliště máme takový pramen, který se ukázal jako jeden z nejkvalitnějších výběrů na území současné Ostravy.”

Voda z pramene už prošla i rozbory vody, které ukázaly, že jde o nejčistší pramen v Ostravě.

Petr Lexa Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: “Účastníci toho dnešního požehnání, udělal jsem takové malé překvapení pro ně. Měli možnost vyzvednout si tady 50 lahví číslovaných vlastně s tou vodou, která byla dneska tady načepována a na té lahvi krom etikety, která připomíná tuto událost, je i historie tohoto prameniště.”
Anketa: účastníci akce: “Já jsem moc ráda, že za prvé, že jsem se mohla toho zúčastnit a za druhé, že mám památku.”
“Je to tady pěkné. Já jsem to tady viděl předtím někdy a teď jsem s tím spokojený, že to tak vypadá.”

Původně tady v letech 1932 až 1981 stála vodárna a tento pramen se tehdy jímal do vodovodní sítě. Ostatní prameny, které kdysi na území zábřežské části Bělského lesa, nebo v místě dnešní haldy v Hrabůvce byly, už dávno zanikly.

Zdroj: Pramen v Zábřehu Korýtku prošel rekonstrukcí. Jde o nejčistší pramen v Ostravě | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Žádosti o účelové dotace na rok 2022 se budou opět podávat elektronick

Žádosti o účelové dotace na rok 2022 se budou opět podávat elektronick

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na svém zasedání konaném dne 10.06.2021 vyhlásilo výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků v oblastech školství, vzdělávání a kultury, volného času dětí a mládeže a prevence kriminality, sportu a sociální péče na rok 2022. Do výběrového řízení se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend, a to v termínu od 15. do 30. září 2021.

Přihlásit se mohou právnické osoby působící v obvodu v uvedených oblastech. Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, včetně povinných příloh, je uveřejněn na internetových stránkách městského obvodu v sekci Účelové dotace https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty/ucelove-dotace-na-rok-2022

Dotace jsou určeny pro projekty s finančním požadavkem ve výši od 10 000 Kč až do 300 000 Kč a v roce 2021 byly na tyto účelové dotace poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 4 265 000 korun. „Smyslem jejich poskytnutí je podpora subjektů působících ve školství, kultuře i volnočasových aktivitách pro děti a mládež, při prevenci kriminality, ve sportu i sociální péči. Podílíme se na nákladech těchto projektů i proto, abychom přispěli k rozvoji uvedených činností, které reprezentují náš obvod doma i v zahraničí“, zdůraznila místostarostka Dagmar Hrabovská.

V loňském roce byl velký zájem o seminář „Jak správně podat žádost o dotaci“, proto jsme se rozhodli jej organizovat i letos. Doufáme, že se epidemiologická situace nezhorší, a že se seminář v pondělí 6. září 2021 od 15:30 hod. uskuteční. Místem konání bude velký sál zastupitelstva, ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3. Kapacita sálu je omezena. Organizace může vyslat pouze jednoho svého zástupce. Žádáme všechny zájemce o včasné nahlášení své účasti s uvedením jména, příjmení, e-mailové adresy a názvu vysílající organizace, a to na e-mail romana.filipova@ovajih.cz nejlépe do 15. srpna 2021.

Zdroj: Žádosti o účelové dotace na rok 2022 se budou opět podávat elektronicky — Čeština

Prodloužená Místecká už má svou budoucí podobu

Prodloužená Místecká už má svou budoucí podobu

Místecká bude prodloužena podle návrhu města tak, aby netvořila bariéru poblíž centra Ostravy

Městotvorné řešení Místecké ulice zajišťující adekvátní prostor a prostupnost pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu je výsledkem mnohaletých jednání mezi městem Ostravou, ŘSD a MSK o podobě této klíčové dopravní tepny v centru Ostravy. Stavba s názvem „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. Stavba“ je dlouhodobě připravována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), město Ostrava i městský obvod opakovaně odmítali navrhované řešení, a to z důvodu jeho nevhodnosti, tedy vytvoření neadekvátní prostorové i hlukové bariéry mezi dvěma významnými částmi města, historickým jádrem města a oblastí Fifejd.

Město Ostrava proto předložilo v roce 2019 ŘSD vlastní řešení území, které se stalo základem pro uzavření aktuální dohody o podobě projektu.

„Místecká je bezesporu klíčovou dopravní tepnou Ostravy, město ale zároveň nemůže rezignovat na další aspekty svého rozvoje. Souhlas s původním řešením, které navrhovalo 4pruhovou komunikaci obestavěnou až 14timetrovými protihlukovými stěnami a obdobnými návrhy jsme proto nedali, ale proaktivně jsme navrhli takové řešení, které město nerozděluje, ale naopak propojuje a také zachovává a zlepšuje kvalitu bydlení a života v této lokalitě. Velmi oceňujeme, že ŘSD na námi hozenou rukavici reagovalo pozitivně, stejně tak kraj a dnes je na stole projekt a dohoda, která skutečně odráží komplexní potřeby města i státu. Věřím, že navrhovaný projekt podpoří také centrální komise a k jeho realizaci dojde v nejbližších letech,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Jedná se o poslední část ulice Místecké – silnice I/56 ve správě státu – v dvoupruhovém uspořádání, v úseku mezi ul. 28. října a Českobratrskou. Snaha řešit tuto stavbu trvá více než 20 let. Všechna dosavadní řešení ztroskotala na jedné straně na nedodržení požadavku hlukových limitů – ze strany krajské hygieny byla zrušena dvě územní rozhodnutí. Na druhé straně, se pak jednalo o základní urbanismus a architekturu města, kdy klíčové pro rozvoj města je efektivní propojování jeho dílčích částí pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu, využívání potenciálu rozvojových území a proluk v intravilánu města i kvalitní veřejný prostor. Prostá čtyřpruhová komunikace, mnohametrové protihlukové stěny či betonové zastřešení nabízely pravý opak byly pro město zcela nepřijatelné.

Město Ostrava proto zpracovalo v roce 2019 vlastní řešení, které je kombinací dopravní stavby a přijatelného architektonického řešení.

„Návrh města pracuje s konceptem tzv. galerie, tedy částečným snížením nivelety stavby, jejím zakrytím pobytovou střechou a návazným systémem propojovacích lávek. Bytové domy, kterým jen pár metrů před okny měla stát 14metrová protihluková stěna, vznikne před domem zelený veřejný prostor a lávkou pro pěší se během pár minut dostanou až na ulici Stodolní. Adekvátně bude dotvořen i prostor okolí školy a území nabídne i několik ploch pro budoucí zástavbu. Klíčové téma je také budoucí využití a zachování funkčnosti haly Tatran. Projekt a stavbu bude následně zajišťovat ŘSD, město bude spolufinancovat některé objekty, a to ty, které primárně vznikají požadavkem města na kvalitní městotvorné řešení, hodné 21. století,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Řešení se 460 metry polootevřené galerie je městotvorné zejména tím, jak propojuje jednotlivá separovaná území (ulice Místecká, železnice, ulice Českobratrská, Frýdlantské mosty) a odstraňuje bariéry. Konkrétně se:

 • zlepší vazby mezi centrem a oblastí Městské nemocnice Ostrava, Domem kultury (koncertní síní), Černou kostkou a podobně,
 • na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ul. Porážkovou. ústící v lokalitě Jatek,
 • zřídí se nový přístup do haly Tatran,
 • na střeše galerie budou provedeny vegetační úpravy, chodníky propojující jednotlivé lokality, bude k dispozici parkování,
 • dole v Cingrově sadu vznikne prostorová rezerva pro nové objekty
 • odstraní se dlouholetá dopravní závada, Místecká bude čtyřpruhovou
 • vznikne přímé napojení na most na ul. Českobratrské

Hotová studie byla předána ŘSD v březnu 2019. Město poté ještě zpracovalo studii hodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Další stupeň projektové dokumentace již zadalo ŘSD ČR a jeho zpracovatelem je společnost SHB a.s. Ostrava. Tato Technická studie a aktualizace zadávacích podmínek a HDM-4 byla dokončena v květnu 2021.

Uzavření dohody, kterou nyní schválilo město Ostrava, Moravskoslezský kraj a ŘSD je podmínkou pro schválení projektu centrální dopravní komisí, zahájení projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění financování ze strany státu. Což jsou nejbližší kroky, kterými tento projekt musí projít.

Předpokládaný rok zahájení stavby je 2026–2027 a odhadované celkové náklady (příprava, dokumentace, realizace) 1,856 miliardy, z toho stavební náklady 1,36 miliardy korun bez DPH, z čehož by město Ostrava zaplatilo 111, 5 milionu korun a Moravskoslezský kraj 67,5 milionu. Navazující investice města – infrastruktura související se stavbou (kruhové objezdy, lávky, úpravy chodníků a ploch u škol) pak dosáhnou 173,8 milionu korun.

Revitalizace Místecké ulice je strategickým projektem města Ostravy v rámci cíle č. 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací, protože ulice díky svému provedení pomůže eliminovat bariéry mezi částmi města pro pěší a cyklo dopravu a zároveň propojí město uvnitř i navenek doplněním úseku páteřní dopravní sítě. Více o projektu se dočtete na webu věnovanému strategickému plánování v Ostravě: www.fajnova.cz/projekt/revitalizace-mistecke-ulice.

Zdroj: Prodloužená Místecká už má svou budoucí podobu — Ostrava

Nejstarší žena z Jihu oslavila 105 let

Nejstarší žena z Jihu oslavila 105 let

Významné životní jubileum zavítalo do života Marie Dočkalové z našeho obvodu. Ta se narodila už během první světové války, konkrétně 22. června 1916. Včera tedy oslavila 105 let.

„Vždy jsem se snažila být nad věcí a brát život s humorem,“ nabídla recept na dlouhověkost nejstarší žena z Jihu.

Oslava proběhla v Domově Sluníčko, kde tato milovnice květin a přírody žije od roku 2016. Mezi hosty se objevila i místostarostka Dagmar Hrabovská. „Je úžasné, že jste se dožila tolika let. Věříme, že další roky budou přibývat, a proto přejeme hlavně hodně zdraví,“ uvedla Hrabovská, jež oslavenkyni předala kytici a dárkový koš, včetně knihy mapující historii našeho obvodu.

Marie Dočkalová vyrůstala v Ostravě-Zábřehu s třemi mladšími bratry. Vychodila tehdejší obecnou školu a měšťanku. Následně se jim s manželem Rudolfem narodily dvě děti, a to syn Radek a dcera Eva. V současnosti jí dělají radost vnuk Aleš a pravnučky Nikola a Kateřina.

Mezi záliby bývalé dlouholeté zaměstnankyně Vítkovické nemocnice patří ruční práce a v minulosti také ráda trávila volný čas na zahrádce a s chutí si zahrála ruské kuželky.

Marie Dočkalová je vnímána jako klidná, vstřícná žena, kterou za každých okolností doprovází dobrá nálada.

Zdroj: Nejstarší žena z Jihu oslavila 105 let

Dvě dobré zprávy pro obyvatele Ostravy Jihu: DPO dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova

Dvě dobré zprávy pro obyvatele Ostravy Jihu: DPO dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova

Zatravnění tramvajové trati na Výškovické ulici. Zajišťuje tišší tramvajový provoz a snižuje prašnost z okolní dopravy. Atraktivní travní porost v kolejišti má navíc automatizovanou umělou zálivkou. Na nedaleké Pavlovově ulici od dnešní půlnoci spouští Dopravní podnik Ostrava (DPO) provoz na zmodernizované tramvajové trati se zrekonstruovanými nástupišti.

V ulici Pavlovova mezi křižovatkou s ulicí Rodimcevova a zastávkou Kpt.Vajdy došlo ke změně konstrukce tramvajové tratě z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy (PJD). Ta zajišťuje snížení hluku a vibrací od projíždějících tramvají. Systém PJD má navíc i ekonomickou návratnost, nevyžaduje tak častou údržbu. Nově zrekonstruovaná nástupiště tramvajové zastávky Rodimcevova pak místním nabízí kombinaci hned několika prvků bezpečnosti: bezbariérové přístupy, zábradlí a kamerový systém. Tramvajový provoz bude v místě obnoven ode dneška, silniční uzavírka bude kvůli doprovodným pracím pokračovat do konce června.

Na Výškovické ulici zase město v koordinaci s DPO zrekonstruovalo autobusové zastávky a vybudovalo bezbariérová tramvajová nástupiště v obou směrech. Bezpečnost cestujících se zvýšila zejména na tramvajovém nástupišti od centra, které se rozšířilo, nově cestující chrání zábradlí a navíc i kamerový systém. Nejen Kotva. Ve stejném duchu DPO zrekonstruuje a zmodernizuje pro Ostravany i zastávku Důl Jindřich. Od přístřešku, přes zábradlí, lavičky, označník až po odpadkové koše – nové vybavení přinese jednotný standard a vyšší estetickou hodnotu.

„Jsme rádi, že více než 100 tisíc obyvatel, které Ostrava Jih má, se může těšit z nejmodernější tramvajové trati, kterou nyní umíme zajistit a to hned v několika úsecích. Vytížená oblast Kotvy je pro nás zároveň i místem, kde se chceme opřít nejen o zkušenosti cestujících ale i místních, a jde tak o první místo v Ostravě, kde je představena nová podoba zastávek. Tím dalším bude zastávka Důl Jindřich,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Nová tvář na první pohled. Ostravané se dočkají zastávek s neobyčejnými prvky. Specifickými elementy jsou například název zastávky s grafickým reliéfem typických Ostravských staveb, reliéf i v zábradlí, motivy tří vykřičníků nebo originální tvar střechy s komfortnějšími podmínkami zastínění v přístřešku. Zastávky se budou také nově odlišovat šedou barvou, která ve veřejném prostoru působí přirozeněji.

Vladimír Cigánek náměstek primátora pro dopravu doplňuje: „Záměrem je snaha o dlouhodobé sjednocení podoby vybavení na zastávkách ve městě. Pokud se pilotní projekt osvědčí, mohl by se nový jednotný standard objevovat v rámci rekonstrukcí a modernizací zastávek i na dalších místech v Ostravě.“

Zastávka Důl Jindřich začne svůj kabát převlékat už v srpnu tohoto roku. Projekt je financován z vlastních zdrojů DPO. Cena je 2 mil. korun.

Kompletní modernizace tramvajové trati včetně přidružených oprav na ulici Pavlovova vyjde celkově na zhruba 105 milionů korun a je financována z Operačního programu doprava EU a z vlastních zdrojů DPO. Modernizace tramvajové trati na ul. Výškovická stála 125 mil. korun. 85 % nákladů je hrazeno z fondu OPD (Operační program doprava) EU, zbytek prostředků jde z rozpočtu DPO.

Zdroj: Dvě dobré zprávy pro obyvatele Ostravy Jihu: DPO dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova

NABÍDKA NOVÝCH TERMÍNŮ ZÁJEZDŮ PRO SENIORY 

NABÍDKA NOVÝCH TERMÍNŮ ZÁJEZDŮ PRO SENIORY 

Rezervaci lze provést na zajezdy.kulturajih.cz nebo přihlásit na recepci Kulturního domu K-TRIO na celkem 5 nových termínů. Prvním je zájezd Slezská Harta, na který vyjíždíme už příští týden v pondělí 28. června.

Velmi oblíbený zájezd Baťův kanál je v současné chvíli plně obsazen náhradníky, kteří se zapsali na termín 30.6. Na nový termín se lze proto zatím hlásit jako náhradníci – v případě uvolnění míst Vás budeme kontaktovat.
Zájezdu se mohou zúčastnit senioři ve věku 60+ s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Senioři s trvalým pobytem v našem obvodu mají zájezd zcela zdarma, ostatní senioři za zvýhodněnou cenu 250 Kč.
 K přihlášení si připravte: občanský průkaz, kontaktní telefonní číslo a kontaktní email (můžete uvést email na blízkou osobu – děti, vnuky nebo kamaráda/ku, kteří Vám vzkaz předají). Vaše správné kontaktní údaje potřebujeme z organizačních důvodů a z důvodu možné změny termínů zájezdů.
Mějte prosím trpělivost. Zájem je každý rok obrovský, a tak bývají telefonní linky obsazeny nebo pracovnice vyřizují požadavky zákazníků, kteří se dostavili na recepci osobně.
Děkujeme za pochopení.

Zdroj: NABÍDKA NOVÝCH TERMÍNŮ ZÁJEZDŮ PRO SENIORY — Čeština

Modernizace tramvajových tratí na Výškovické a Pavlovové je hotova, začíná oprava chodníku 

Modernizace tramvajových tratí na Výškovické a Pavlovové je hotova, začíná oprava chodníku 

Dopravní podnik Ostrava dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova. Obvod tak mohl zahájit opravu povrchu chodníku před domy na ul. Výškovická 89-111 naproti obchodního centra Kotva.

Podrobnosti k zatravnění tramvajové trati na Výškovické ulici, ztišení tramvajového provozu a snížení prašnosti, včetně spuštění provozu na ul. Pavlovova na zmodernizované tramvajové trati se zrekonstruovanými nástupišti, jsou k dispozici na https://1url.cz/IK2fk
Oprava chodníku si vyžádá omezení průchodu kolem domů 89-111 i přes přechody pro chodce na zastávku Kotva a k OC Kotva. Oprava celého chodníku je rozdělena do 4 etap, které by měly být zpracovány vždy po 12 dnech. Dnes začaly stavební práce u domu č. 111, tj. od kino Luna.

Zdroj: Modernizace tramvajových tratí na Výškovické a Pavlovové je hotova, začíná oprava chodníku — Čeština

Centrum Ostravy ožije Festivalem v ulicích

Centrum Ostravy ožije Festivalem v ulicích

Ostrava tento víkend letos oslaví nejen konec školního roku, ale i návrat živých kulturních akcí. Do centra města se po roční přestávce vrací Festival v ulicích, který již od roku 2011 pořádá tým festivalu Colours of Ostrava.

Masarykovo náměstí, Kuří rynek a přilehlé ulice ovládnou v pátek 25. a sobotu 26. června vždy od 13 do 22 hodin pouliční hudebníci, kapely, akrobati, herci i tanečníci nejen od nás, ale i z Polska, Německa, Rakouska a Španělska. Této hlavní části bude o den dříve předcházet Otevírání ulic – komentované prohlídky města. Letos Festival v ulicích s podtitulem Art & Life i z důvodu koronavirových opatření nabídne program rozptýlený po celém centru na mnoha menších stanovištích s jednotlivými umělci a stánky, mezi kterými se veřejnost bude procházet. Do Festivalu v ulicích se zapojí také univerzity a řada místních neziskových organizací. Vstup je tradičně zdarma za předpokladu dodržení veškerých platných hygienických opatření.

„Jsem rád, že se po dlouhé pauze, způsobené pandemií vrací do Ostravy život, jak jsme na něj byli zvyklí. Jednou z prvních velkých kulturních akcí je již tradiční Festival v ulicích, který nabídne Ostravanům zábavu, dobrou hudbu a možnost posedět si a vyslechnout zajímavé interprety. Věřím, že si tuto akci všichni užijeme,“ uvedl náměstek primátora Ostravy pro kulturu Zbyněk Pražák.

A na co vše se mohou návštěvníci těšit? V pátek a sobotu uvidí od 13 do 22 hodin v centru Ostravy například soubor V.O.S.A. Theatre s originálními stroji, velkými koly a velocipédy, akrobaty na chůdách souboru Long Vehicle Circus, Prasečí cirkus pro děti i dospělé dvojice Bratři v tricku, noční show Návštěvníci, obří loutky a podobně. Zahrají Janáčkova filharmonie Ostrava, Permoník Choir Karviná, Lovesong Orchestra, senegalští bubeníci Batocu, Gangsters & Desperados Orchestra nebo buskeři. Vystoupí folklórní soubory Slezský soubor Heleny Salichové, Moravský folklorní soubor Ševčík, Dětský folklorní soubor Krasničanek, Soubor lidových písní a tanců Hlubina a Hlubinka. Nebudou chybět i DJs – DJ Saurus nebo Deep Sound Boy. K atraktivním vrcholům bude patřit exhibiční show hvězd české slam poetry.

Návštěvníci se budou moci rozhýbat na swingové tančírně, v rámci flamenco flashmobu nebo na workshopu Beat up. S Rapzzz Place pak zarapovat, zatančit nebo zaskákat na trampolíně, u prodejců v Design zóně zakoupit výrobky z oblasti designu či módy. Nebudou chybět výtvarníci, graffiti jam, program pro děti, deskové hry Mindok, sportovní vyžití i místo pro posezení a odpočinek. V sobotu proběhne dětský jarmark.

Svůj program pro Festival v ulicích připravují také Vysoká škola báňská, Ostravská univerzita, Alliance française Ostrava, neziskové organizace Balónek, Hledáme rodiče, Rozkoš bez rizika, ADRA s projektem rikša pro seniory, Radost v písku, Bílá Holubice nebo Taoistické Tai chi.

Přijďte vysadit z tempa a zasadit Libertýnu do odpočinkové zóny LIBERTY. Zatímco bude festival vířit všude kolem vás, na ostrůvku LIBERTY čeká klid a odpočinek v kombinaci s lahodnou kávou a kopečkovou zmrzlinou servírovanou usměvavými baristy z Mental Café. Když budete chtít, naučí vás výtvarníci z ateliéru Koira Kissa, jak se sází květina Libertýna, kterou si pak odnesete na památku domů.

„Velkou inspirací při pořádání Festivalu v ulicích jsou nám velká evropská města jako např. Edinburgh, Vídeň, Paříž nebo Berlín. Věříme, že realizací festivalu přispějeme k tomu, aby Ostrava byla ještě větším turistickým lákadlem, a že akce přivede do města nové návštěvníky,” zdůraznila organizátorka Petra Hradilová.

Zdroj: Centrum Ostravy ožije Festivalem v ulicích — Ostrava