Dětský den s Hopsalínem

Dětský den s Hopsalínem

Tak jsme se dočkali. my velké děti i naše malé děti. Hopsalín je zpět, v plné síle a skvělé pohodě. Nechybí jeho obvyklé hlášky jako “prdínka” a “ty Brďo”. A proto jej všichni milujeme, velcí i malí.

Dětský den u KTRIA se povedl i přes Covid, málo sluníčka a ten odporný povrch před kinem.

Dalších 50 fotografií najdete v naší fotogalerii.

Červnové JIŽNÍ LISTY již míří do schránek obyvatel obvodu 

Červnové JIŽNÍ LISTY již míří do schránek obyvatel obvodu 

Celkem 28 redakčních stran nabízí řadu poutavých a užitečných informací, které souvisejí s naším obvodem. Pohodu navodí již titulní strana, zachycující veřejný prostor Zeleně Savarin  v Hrabůvce.

Náš Jih může díky vašim nápadům a participativnímu rozpočtu být opět zajímavějším místem pro život. Až do 30. června lze předkládat nápady na zatraktivnění Jihu. Dozvíte se, že ve zrekonstruovaném domě na ulici Čujkovova jsou volné byty pro seniory a pozornost je věnována také činnosti odboru bytového a ostatního hospodářství.

Blížící se mistrovství světa v para hokeji bude na území našeho obvodu hostit Ostravar Aréna. Při této příležitosti přinášíme rozhovor s para hokejistou a kadeřníkem Alešem Němcem. Ten si plní vlastní sny navzdory těžkému úrazu.

O tom, že v každém věku je nutné se vzdělávat, naopak povypráví seniorka Hana Papežová, jež zvítězila ve fotografické soutěži.

Věnujeme se i projektu Prázdniny na Jihu, který se uskuteční od 1. července do 27. srpna. Děti z Jihu si díky tomu mohou užít přibližně čtyřicet akcí zdarma.

Do historického okénka nahlédneme prostřednictvím Jubilejní kolonie. Důvodem je, že ve druhé polovině června uplyne sto let, kdy se toto rodinné stříbro městského obvodu Ostrava-Jih začalo stavět.

K protažení mozkových závitů zase poslouží křížovka, sudoku nebo přesmyčka.

A to pořád není vše…

Pokud bydlíte na Jihu a červnové vydání Jižních listů do vašich schránek nedorazí do 5. června, prosíme o upozornění na redakční e-mail: jizni.listy@ovajih.cz,  ať můžeme u distributora, kterým je Česká pošta, zajistit nápravu.

Elektronické verze Jižních listů najdete na: https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2021

Zdroj: Červnové JIŽNÍ LISTY již míří do schránek obyvatel obvodu — Čeština

Probíhá hromadné očkování psů proti vzteklině

Probíhá hromadné očkování psů proti vzteklině

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné nákazy – vztekliny, proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. Využít jej mohou majitelé psů bydlící v městském obvodu Ostrava-Jih.

DATUM a HODINA: MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
út  1. června 2021

08:00 – 09:30

10:00 – 12:00

13:30  – 15:00

 

– očkujeme postupně na třech místech:

ul. Dolní 629/51, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)

ul. Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela)

ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna městské policie, dnes objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.)

čt  3. června 2021

08:00  – 12:00, 13:00  – 15:00

Veterinární klinika Vítkovice, ul. Na Obvodu 1104/51, Vítkovice (veterina u vlakového nádraží Vítkovice)
pá  4. června 2021

08:00  – 12:00, 13:00  – 15:00

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé mateřské školy, naproti ZŠ Provaznická)

 

Poplatek za naočkování psa je z části dotován obcí; občané, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek ze psa, doplácejí 50,- Kč na místě, ostatní hradí plnou cenu.

Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem. Očkovací průkaz s sebou.

Očkování se provádí pouze 1x ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovatele ze zákona povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa. Vystavení nového očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na místě.

Bližší informace poskytnou zaměstnanci referátu životního prostředí na tel.: 599 430 224 (378, 207).

Předem děkujeme za dodržování aktuálních hygienických a protiepidemických opatření (respirátor, rozestupy apod.)

Zdroj: Probíhá hromadné očkování psů proti vzteklině — Čeština

Město podpoří obnovu městských staveb a památek 

Město podpoří obnovu městských staveb a památek 

Také letos město Ostrava pomůže majitelům památkově chráněných objektů nebo významných městských staveb s financováním zvýšených nákladů na jejich údržbu, opravy či restaurování.

O podporu mohou žádat vlastníci městských domů s byty a občanskou vybaveností, staveb určených k sportovnímu a kulturnímu využití a objektů industriálního dědictví. Lhůta pro podávání žádostí je od 8. dubna do 8. června, o přidělení dotací rozhodne zastupitelstvo nejpozději do konce září. V dotačním programu jsou pro letošní rok alokovány čtyři miliony korun.

„Ostrava se může pyšnit množstvím cenných staveb, máme skvosty, které někdy nevnímáme, nebo jsou ve velmi zanedbaném stavu. Jsme si vědomi skutečnosti, že obnova památek s sebou často nese zvýšené náklady. Z našeho dotačního programu proto chceme majitele těchto nemovitostí i nadále podporovat a motivovat k opravám a pomoci tak dalšímu zkvalitňování a rozvoji města, stejně tak, jak se nám to osvědčilo v minulých letech,” uvedla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Cílem programu, jehož další výzvu schválili 3. března ostravští zastupitelé, je obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, které jsou ve špatném technickém stavu, v důležitých lokalitách obvodů. Program by měl motivovat vlastníky k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče. Kritériem pro posuzování žádostí bude zejména obnova stěžejních památkových hodnot stavby, společenský přínos, její veřejné využití, společenský význam a jedinečnost, míra naléhavosti záchovné údržby nebo opravy. Žádosti o dotace bude hodnotit Komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města.

Příspěvek města na jeden projekt může dosáhnout částky od 50 tisíc do 1,5 milionu korun a může pokrýt maximálně polovinu přímých nákladů, zbytek hradí majitel objektu. Dotovaná oprava či rekonstrukce stavby musí být hotova nejpozději do konce června 2022. Může jít i o zásahy, které majitel nemovitosti zahájil už na začátku letošního roku. Podmínky programu včetně žádosti jsou zveřejněny na webu města zde: https://bit.ly/3qfCCPk.

V loňském roce město rozdělilo mezi devět úspěšných projektů celkem 5 293 900 korun. Podporu získaly dva domy v památkové zóně Moravské Ostravy. V ulici Hollarova 2 na objektu bývalého Galexu můžeme aktuálně vidět probíhající rekonstrukci. Oprava fasády v ulici Střelniční by měla být ve větším rozsahu zahájena v březnu. Podporu z programu získaly také dva bytové domy postavené v padesátých letech minulého století ve stylu socialistického realismu, tzv. sorely v Porubě a pět domů jednoho z nejzajímavějších a nejcharakterističtějších urbanistických celků Vítkovic, ve štítové kolonii v Lidické ulici.  Obnovy domů byly zahájeny již vloni, s příchodem zimy je ale bylo nutné přerušit. Na jaře budou práce pokračovat i na dalších objektech. Skončit by měly do konce první poloviny letošního roku.

Do roku 2017 rozdělovalo město na obnovu památek každoročně zhruba 3 miliony korun, loni vynaložilo více jak 5 milionů.

Zdroj: Město podpoří obnovu městských staveb a památek — Ostrava