Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad

Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad

Každý občan s trvalým pobytem na území Ostravy má do 30. června povinnost zaplatit poplatek za komunální odpad. Ten se hradí jednou za kalendářní rok, přičemž jeho aktuální výše je 498 korun za osobu.

Platit je možné bankovním převodem, složenkou, QR kódem, prostřednictvím SIPO, na pokladně Magistrátu města Ostrava (Prokešovo náměstí 8, budova Nové radnice, kancelář č. 101)  nebo pomocí on-line platby na platebním portále https://platebniportal.ostrava.cz.

Od 1. ledna 2019 se povinnost uhradit poplatek za komunální odpad vztahuje také na osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny. Pro občany našeho obvodu se jedná o adresu Horní 791/3 v Hrabůvce.

Číslo bankovního účtu je 30015-1649297309/0800. Variabilní symbol zjistíte na stránkách www.ostrava.cz v sekci Úřad pod odkazy Nejhledanější – Platba za komunální odpad.

Pro bližší informace můžete také využít službu call centra na telefonním čísle 800 990 980, případně e-mail komunalniodpad@ostrava.cz.

Zdroj: Nezapomeňte uhradit poplatek za komunální odpad — Čeština

Město schválilo změny termínů konání akcí podpořených z rozpočtu

Město schválilo změny termínů konání akcí podpořených z rozpočtu

Ostrava se snaží znovu nastartovat a podpořit kulturu, která v uplynulém roce měla jen velmi omezené možnosti, jak proniknout do života našeho města.

Mnoho kulturních akcí musí být v roce 2021 termínově posunuto či zcela zrušeno. Město se proto rozhodlo schválit změny termínů konání některých akcí finančně podpořených z rozpočtu. Zároveň vypsalo výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků na jednoleté projekty v oblasti kultury na rok 2022.

Pro rok 2021 bylo městem podpořeno celkem 86 projektů v rámci jednoletých akcí, víceletých projektů pak 20. V rámci vládních opatření došlo k zásadnímu omezení ve všech odvětvích – divadelních, hudebních, filmových a uměleckých představení. Pořadatelé se museli rozhodovat podle aktuálního vývoje pandemie a rozhodnutí vlády.

Pořadatelé zrušili devět jednoletých akcí a dva festivaly, podpořené víceletou dotací, o změnu termínu požádalo 16 příjemců jednoletých dotací a příspěvků.

Zastupitelstvo města navíc rozhodlo o úpravě podmínek pro letošní rok u poskytnutých víceletých dotací společnosti Love production, s.r.o., která pořádá festival Beats for Love, a společnosti Colours Production, spol. s r.o., která pořádá festival Colours of Ostrava. Obě společnosti dlouhodobě přispívají k propagaci města Ostravy a přináší prospěch nejen v oblasti kultury, ale v rámci celého města. V roce 2021 se sice   festivaly nebudou konat ve svém tradičním formátu, jsou však v plánu Beats for Love v menším měřítku nebo také známý a oblíbený Festival v ulicích, nově nazvaný Art&Life.

„Mrzí mě, že některé akce musely být v důsledku koronavirové krize i v letošním roce zrušeny. Jsem ale rád, že jsme mohli pomoci všem těm, kteří se rozhodli i přes mnohé komplikace nabídnout své síly a schopnosti pro obohacení zdejší kulturní nabídky v Ostravě. Chceme kulturní život v Ostravě opět oživit a zdůraznit význam živé kultury pro město a jeho občany. Proto se také budeme snažit podpořit v příštím roce co nejvíce projektů,“ říká Zbyněk Pražák, náměstek primátora pro kulturu.

Město Ostrava také vypsalo výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2022 v oblasti kultury. Žadatelé mohou o dotace žádat od 13. září do 1. října 2021 do 13.00 hodin. Zastupitelstvo rozhodne o poskytnutí peněžních prostředků nově už v lednu příštího roku, oproti minulým letům, kdy rozhodovalo zpravidla v březnu. Jedná se o jednu ze změn reagující na novou Koncepci rozvoje kultury, na jejímž zpracování se podíleli ostravští kulturní aktéři. Objem finančních prostředků, vyčleněný z rozpočtu města na jednoleté projekty se pohybuje okolo 9 milionů korun, v případě, že to situace dovolí, mohou být finanční prostředky navýšeny. Podrobnější informace budou zveřejněny v měsíčníku Ostravská radnice a na webových stránkách www.ostrava.cz.

Zdroj: Město schválilo změny termínů konání akcí podpořených z rozpočtu — Ostrava