Andreas Martin Turoň se stal Matematickým klokanem 2021

Andreas Martin Turoň se stal Matematickým klokanem 2021

Parádní výsledek! Andreas Martin Turoň ze ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese získal první místo v celostátním kole soutěže Matematický klokan. Nadaného páťáka přijala na radnici místostarostka Dagmar Hrabovská.

„Jsem velmi ráda, že máme v naší škole tak šikovného žáka a chtěla bych ti poděkovat nejen za vzornou reprezentaci školy a obvodu, ale zároveň celé Ostravy,“ pochválila Hrabovská šikovného školáka.

Andreas Martin Turoň během setkání prozradil, že kromě matematiky jej baví také angličtina. „Matematika je však můj nejoblíbenější. Určitě se jí budu věnovat dále,“ svěřil se přemýšlivý žák, jemuž od první do páté třídy stále září na vysvědčení samé jedničky. Sklony k matematice přitom už získával v předškolním věku.

„Počítat jsem začal už ve školce. Zpočátku to nebylo lehké, ale postupně jsem se zlepšoval a zvládal i těžší příklady,“ uvedl Turoň, jemuž místostarostka také předala taštičku s dárky.

„Žáka s takovým potenciálem, jako má Andreas, si škola musí vážit. Jsme rádi, že bude v naší škole pokračovat i na druhém stupni,“ zdůraznila na závěr Hrabovská.

Zdroj: Andreas Martin Turoň se stal Matematickým klokanem 2021 — Čeština

Dočasná změna přístupu do budovy pracoviště odboru sociální péče na ulici Provaznická 

Dočasná změna přístupu do budovy pracoviště odboru sociální péče na ulici Provaznická 

Upozorňujeme občany, že z důvodu stavebních úprav kolem budovy na ul. Provaznická 1244/62 v Hrabůvce, dojde v období od 12. 07. 2021 k dočasné změně přístupu do budovy na odloučené pracoviště odboru sociální péče, bez omezení provozu. V době stavebních prací bude vstup pouze z ulice Provaznická.

Informace o přístupu do budovy po dobu stavebních prací budou umístěny formou cedulí na oplocení stavby a na stávajícím oplocení kolem budovy.

Zdroj: Dočasná změna přístupu do budovy pracoviště odboru sociální péče na ulici Provaznická — Čeština

Město Ostrava hledá novou podobu Náměstí Edvarda Beneše

Město Ostrava hledá novou podobu Náměstí Edvarda Beneše

Město Ostrava, prostřednictvím Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) organizuje soutěž o návrh na řešení prostoru Náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě a jeho bezprostředního okolí. Zadání bere v potaz plánovanou rekonstrukci komplexu Ostravica a je zaměřeno na proměnu veřejného prostranství, včetně revitalizace parčíku.

Náměstí E. Beneše je místem, spojujícím historické jádro Ostravy s rezidenční čtvrtí Nová Karolina, které bezprostředně sousedí s významnými budovami města, mezi něž patří například radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, hotel Imperial či známý komplex Ostravica. S ohledem na své strategické umístnění a současný stav bylo náměstí dlouhé roky předmětem diskusí, které nyní vyústily ve vyhlášení architektonické soutěže. Možnou proměnu náměstí navíc zásadně blokoval letitý soudní spor, který město vedlo s developerem Amadeus Real a v němž nakonec byla Ostrava úspěšná.

Soutěž o návrh má vyřešit formu, podobu a způsoby využití veřejného prostoru, který nese označení náměstí, ale v tuto chvíli má spíše podobu průchozího parčíku. Kromě toho musí návrh řešit kulturní aspekt území, posoudit stav okolních ulic a zohlednit navazující projekty, které se zde plánují, především připravovanou rekonstrukci komplexu bývalého obchodního domu Ostravica.

„Již před lety jsme deklarovali zájem řešit náměstí Edvarda Beneše formou architektonické soutěže. Důvodem není jen obecný trend soutěžení, který se ve městě snažíme aplikovat, ale především skutečnost, že různorodost návrhů může přinést zajímavé pohledy na různé otázky. Včetně té, zda preferovat dostavbu náměstí na místě po bývalém Německém domě či upřednostnit jeho parkové pojetí. Zároveň jsme nyní v situaci, kdy se po letech jednak podařilo odklidit dlouhodobý soudní spor, jednak se reálně rýsuje rekonstrukce samotného objektu Ostravica jeho soukromým vlastníkem. Věříme, že přeměna náměstí poskytne potřebnou synergii a podporu snahy soukromých investorů a povede k celkové kultivaci této lokality,” řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Obecně se předpokládá, že veřejné prostranství, ať už bude mít charakter parku či náměstí, ožije jako důstojný tmelící prostor všech domů okolo. Předmětem soutěže je proto také přesnější specifikace nového způsobu využití tohoto prostranství.

Součástí návrhu bude také krajinářské řešení, řešení materiálů a prvků městského mobiliáře a případná změna umístění Památníku revolučních bojů, který je možno v rámci náměstí přesunout, nikoli však odstranit. Dále vyřešení dopravních návazností, umístění nové cyklostanice a zachování parkovacích míst pro návštěvníky města a úřadu i stání TAXI.

V návrhu je potřeba počítat s rezervou pro případnou zástavbu v místě, kde dříve stával Německý dům (navazoval na budovu bývalého obchodního domu Ostravica). Ten současnou podobu území výrazně ovlivnil, protože architekti, kteří projektovali okolní zástavbu, reagovali na jeho objem. Z pohledu památkového úřadu tedy zástavba do tohoto území patří a možnost postavit dům podobných proporcí musí být zachována. Na druhou stranu ke stavbě nemusí nutně dojít, a proto má být v jejím půdorysu navrženo kvalitní dočasné řešení, které může zahrnovat např. objekty drobné architektury.

„Příprava soutěže probíhala několik měsíců, cílem bylo připravit pro architekty srozumitelné zadání s maximálním množstvím kvalitních podkladů. Do přípravy byli zapojeni zástupci nejen města a MAPPA, ale také obvodu, klíčoví aktéři v území a v neposlední řadě odborná porota, kterou tvoří např. architekti Miroslav Cigán a Jan Sedlák. Výsledky prvního soutěže kola budeme znát v říjnu tohoto roku, finální návrh pak počátkem roku 2022. K samotné revitalizaci by tak mohlo dojít již v roce 2023,” uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Soutěž je vyhlašována jako otevřená dvoufázová urbanisticko-architektonická se dvěma navazujícími zakázkami – územní studií pro širší území a projektem veřejného prostranství pro samotné náměstí E. Beneše s předpokládanou hodnotou investice ve výši 30 milionů korun.

„Hledáme odpověď na otázku, jak nejlépe prostor pojmout. Soutěž jsme otevřeli neomezenému počtu účastníků, protože hledáme celou paletu názorů. Soutěžní návrh a na něj navazující územní studie musí přinést plán na desetiletí dopředu. Naopak první etapa, úprava dnešní zanedbané zelené plochy, sloužící dnes až na výjimky pouze pro průchod, musí být podle soutěžního návrhu realizována v brzké době,” doplnil ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury Ondřej Vysloužil.

Hodnotícími kritérii jsou kvalita celkového urbanisticko-architektonického řešení, dopravní řešení a hospodárnost a finanční přiměřenost. V první fázi soutěže se bude klást důraz na celkovou koncepci a ve druhé na řešení detailu veřejného prostranství. Výsledek soutěže bude znám na jaře příštího roku.

Zdroj: Město Ostrava hledá novou podobu Náměstí Edvarda Beneše — Ostrava

PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření se zpřísní

PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření se zpřísní

Vláda schválila ve čtvrtek zpřísnění koronavirových opatření. Novinky přinášejí seznam hlavních změn přehledně.

Změny od 9. července

  • Jedna dávka očkování proti covidu-19 už nebude stačit pro prokázání bezinfekčnosti, nutný bude odstup dvou týdnů od druhé dávky. Doklad o bezinfekčnosti musí mít například lidé při návštěvě restaurace čí kulturní akce, lidé s jednou dávkou tedy budou muset mít test. Všichni, kdo mají dvě dávky, budou dále považovaní za chráněné.
  • Test na covid-19 bude nutný při návratu do České republiky ze všech zemí.
  • Cestující budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou bezinfekční, budou muset mít negativní RT-PCR test. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do pěti dnů po návratu.
  • Zaměstnavatelé nesmějí vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční dovolené lidi bez negativního testu. Týkat se to ale nebude naočkovaných.
  • Plošné testování ve firmách a na úřadech se zatím nechystá. Vláda by ho podle ministra zdravotnictví opět zavedla, pokud by bylo za sedm dní 25 nakažených na 100 000 obyvatel (nyní je 8 nakažených).

Změna v přístupu k rizikovým zemím

  • Do takzvaných černých zemí s extrémní mírou rizika nákazy koronavirem na mapě cestovatele nově nebudou mít lidé zakázáno jet, bude ale platit důrazné nedoporučení cesty.
  • K zemím s extrémním rizikem nákazy se nově přidaly Rusko, Paraguay a Namibie, od 5. července přibude také Tunisko. 
  • Mezi černé země by mohla vláda od 12. července zařadit Velkou Británii, pokud se situace v zemi nezlepší. Kabinet to vyhodnotí příští týden.

Zdroj: PŘEHLEDNĚ: Jaká opatření se zpřísní – Novinky.cz