Prázdniny na Jihu odstartovaly v indiánském stylu

Prázdniny na Jihu odstartovaly v indiánském stylu

Začaly Prázdniny na Jihu. Projekt, který připravil městský obvod ve spolupráci se zájmovými spolky a organizacemi. Včera byla v areálu kulturního a společenského centra Akord napsána první velmi zdařilá kapitola.Zábavnému odpoledni vévodily soutěže s indiánskou tematikou, kabaretní vystoupení, hledání pokladu a nechybělo ani country tancování.

Myslím si, že úvodní den se povedl. Bylo vidět, že si děti všechny aktivity dostatečně užily. Každopádně každý všední den máme pro ně nachystaný bohatý program, takže když se k nám připojí, mohou prožít prima prázdniny,“ řekla místostarostka Dagmar Hrabovská, která si zahájení projektu nenechala ujít.

Prázdniny na Jihu naservírují pro děti z našeho obvodu až do 27. srpna celkem 40 akcí zdarma. Program probíhá od 8 do 12 hodin. Na dnešek například Klub českých velocipedistů Moravan nachystal na dopravním hřišti ZŠ a MŠ A. Kučery v Hrabůvce jízdu cyklistické zručnosti, cyklokvíz nebo hry spjaté s cyklistickými součástkami.

Dále v nabídce Prázdnin na Jihu figuruje  den se zdravotníky, zvídaví účastníci také zjistí, jak se natáčí film, budou si moci vyzkoušet práci detektiva, seznámí se s ringem, případně si zahrají stolní tenis. Rovněž děti mohou prožít dopoledne s hasiči, karatisty, judisty, volejbalisty, gymnasty nebo cirkusovým uměním či aerobikem.

Podrobnější informace a přihlášku na akci Prázdniny na Jihu najdou zájemci na www.prazdninynajihu.cz.

Zdroj: Prázdniny na Jihu odstartovaly v indiánském stylu — Čeština

Zeminový substrát i kompost vyrobené na kompostárně OZO Ostrava jsou vyprodány 

Zeminový substrát i kompost vyrobené na kompostárně OZO Ostrava jsou vyprodány 

Odpadová společnost OZO Ostrava hlásí, že zeminový substrát, který bývá k dostání v areálu skládky v Ostravě-Hrušově, je pro letošní rok beznadějně vyprodán.

„Na zvýšeném odbytu substrátu se evidentně podílela doba covidová, kdy lidé trávili více času doma a na svých zahradách. Enormní zájem o něj jsme zaznamenali už loni. A letošek předčil veškerá očekávání – ještě nikdy nebylo vyprodáno v první polovině roku! Prodej kompostu i substrátu prostřednictvím e-shopu už byl zastaven, kompostárna doprodává poslední zbytky zásob. K dispozici zájemcům už je jen pytlovaný zeminový substrát ve sběrných dvorech,“ upozorňuje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a zdůrazňuje, že odpadová společnost zákazníkům nabídne nový kompost a substrát až v příštím roce, protože technologický proces výroby trvá několik měsíců.

Zdroj: Zeminový substrát i kompost vyrobené na kompostárně OZO Ostrava jsou vyprodány — Čeština

Doučování ostravských dětí o letních prázdninách 

Doučování ostravských dětí o letních prázdninách 

Snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na žáky základních škol se město Ostrava rozhodlo podpořit aktivitami ve vzdělávání s cílem současného obnovení sociálních vztahů dětí s jejich vrstevníky.  Jedná se zejména o doučování žáků ZŠ ze strany jejich kmenových škol a neziskových organizací, a propojení formálního a neformálního vzdělávání dětí formou příměstských táborů a letních kempů realizovaných základními školami, středisky volného času a domem dětí a mládeže.

Statutární město Ostrava prověřovalo situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením, jeho účelem bylo zmapovat potřeby doučování žáků ZŠ vzniklé v důsledku distanční výuky. Z celkového počtu 12 991 žáků vyhodnotily školy celkem 927 (tj. 7,14 %) žáků jako ty, kteří se neúčastnili systému distanční výuky či jej z jakéhokoli důvodu nezvládali.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně ostravského primátora pro oblast školství a sportu, se aktivně zajímala o problém a hledala možnosti, jak umožnit ostravským dětem doučování a najít způsob, jak dětem poskytnout pomoc i bez podpory státu.

Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale zdaleka nejen o ně,“ řekla náměstkyně Hoffmannová. „Problém se týká například i žáků s poruchami učení, ADHD. Pro ně byla distanční výuka extrémně náročná.“

Současně s aktivitami města Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo program „Letní kempy 2021“. Má za cíl podpořit aktivity na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělání a také dušení zdraví dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Ministerstvo však z programu vyloučilo školy a zaměřilo se pouze na střediska volného času a domy dětí a mládeže. Město Ostrava se naopak snažilo najít komplexní způsob podpory.

Do aktivit města jsou zapojeny školy, střediska volného času i neziskové organizace, bude poskytována individuální i skupinová podpora. Děti budou část týdne trávit ve školách, kde se budou věnovat učení, ale například i sportu, budou se účastnit pravidelných projektových dnů – třeba ve Světě techniky, v ZOO nebo v Planetáriu Ostrava. Cílem není, aby se jen sedělo v lavicích a doháněly se resty, ale také to, aby si děti prázdniny ve městě smysluplně užily.

Město poskytne vybraným základním školám, střediskům volného času a neziskovkám na jednotlivé aktivity částku ve výši 790 tisíc korun. Díky poskytnuté mimořádným finančním prostředkům probíhá individuální či skupinové doučování žáků v období června až září 2021 a realizace příměstských táborů zaměřených na doučování žáků v době od června do srpna 2021 dohromady pro 841 žáků navštěvující základní školy na území města Ostravy.

„Ředitelé a učitelé oslovovali rodiny dětí, které vypadly z distanční výuky, což nebyl vždy jednoduchý úkol a museli jsme intenzivně zapojit také neziskové organizace, které s dětmi pracují dlouhodobě a mají jejich důvěru, všem institucím děkuji za snahu a pomoc dětem,“ dodala Andrea Hoffmannová.

Zapojené základní školy:

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zapojené neziskové organizace:

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

S.T.O.P., z.s.

Střediska volného času a dům dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města, se zapojily do výzvy MŠMT “Letní kempy 2021”. Každé středisko přes prázdniny uspořádá 4 letní kempy formou příměstského tábora, v rozsahu min. 40 hodin, a to po dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Dětem bude v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim, přičemž za letní kemp nebude vybírána úplata.

 

Letní kempy a další pobytové a příměstské tábory se uskuteční ve:

Středisku volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Středisku volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Zdroj: Doučování ostravských dětí o letních prázdninách — Ostrava

Ostrava hledá návrhy na místa vhodná k instalaci street artových děl

Ostrava hledá návrhy na místa vhodná k instalaci street artových děl

Street art je výtvarné umění vytvářené na veřejných místech. Jedná se o umělecká díla, za kterými nemusíme do galerie. Narazíme na něj v ulici, třeba hned vedle našeho domova nebo po cestě do práce. Může být zpestřením a okrášlením nevzhledné budovy, může být ale také nositelem myšlenky – tématu – společenské kritiky. Město Ostrava nyní oslovuje občany, aby mu pomohli s vytipováním vhodných míst pro instalace street artových děl.

Město vytváří databázi, která bude obsahovat seznam právě těchto míst. Lidé mohou své tipy na místa,  fasády, zdi či proluky, podchody a další místa zasílat  do 31. srpna 2021 prostřednictvím dotazníku ZDE.  S databází bude město dále pracovat a v odborné komisi vybírat vhodná „plátna“ pro realizaci streetartových děl. Realizace přibližně tří street artových děl proběhne v období letošního podzimu a jaro příštího roku.

Dva nejznámější ostravské muraly (velkoplošné malby ve veřejném prostoru) zatím vznikly v Ostravě na Nádražní ulici (SKOK polského autora Mariusze M-City Warase) a 28. října (Ostravská Madona / Meredith Nilse Westergarda). Přehled všech ostravských muralů lze najít zde.

Zdroj: Ostrava hledá návrhy na místa vhodná k instalaci street artových děl — Ostrava