Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 14 a 18

Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 14 a 18

Od soboty 18. září 2021 (07:00 h) do neděle 19. září 2021 (19:55 h), z důvodu prací v kolejišti na ul. Nádražní, dojde ke změně organizace dopravy tramvajových linek č. 1, 2, 8, 14 a 18. Linky č. 1, 2, 8 a 18 budou odkloněny na Hranečník a ve vyloučeném úseku Karolina – Hlavní nádraží bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Linka č. 14 bude nahrazena autobusy NAD v celé své trase.

Organizace dopravy

 • Linky č. 1, 2, 8 a 18
  budou ve směru do centra města odkloněny ze zastávky Karolina přes Výstaviště na konečnou zastávku Hranečník.
  Přestup cestujících z TRAM na NAD (a naopak)
  bude na zastávce Karolina.

  NAD za linky č. 1, 2, 8 a 18 (směr Hlavní nádraží a zpět)
  bude zavedena v úseku zastávek Karolina – Stodolní – Křižíkova – Muglinovská – Hlavní nádraží a zpět.
 • Linka č. 14
  bude nahrazena autobusy NAD v celé své trase Nová huť již.brána – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky Stodolní, Elektra a Výstaviště
  spoje NAD za linku č. 14 neobsluhují.

Trasy tramvajových linek

 • Linka č. 1 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – Hrabůvka,Poliklinika – Dřevoprodej – Důl Jeremenko – Dolní Vítkovice – Karolina (přesup na/z NAD) – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 2 pojede v trase:
  Výškovice – Kino Luna – Zábřeh,vodárna – Karpatská – Vítkovice,Mírové nám. – Dolní Vítkovice – Karolina (přesup na/z NAD) – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 8 pojede v trase:
  Poruba,Vřesinská – Poruba,vozovna – Svinov,mosty – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina (přesup na/z NAD) – Hranečník a zpět.
 • Linka č. 18 pojede v trase:
  Dubina – Josefa Kotase – ÚMOb Jih – Dolní – Hulvácká – Nová Ves,vodárna – Mariánské náměstí – Karolina (přesup na/z NAD) – Hranečník a zpět.

Trasy náhradní dopravy

 • NAD za linky č. 1, 2, 8 a 18 pojede v trase:
  Karolina – Elektra – Stodolní – Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Náměstí S.Čecha – Hlavní nádraží a zpět.
 • NAD za linku č. 14 pojede v trase:
  Nová huť již.brána – Nová huť hl.brána – Nová huť učiliště – Vratimovská – Osada Míru – Hranečník – Most M.Sýkory – Důl Jindřich – Křižíkova – Muglinovská – Náměstí S.Čecha – Hlavní nádraží a zpět.
  Zastávky Stodolní, Elektra a Výstaviště
  spoje NAD za linku č. 14 neobsluhují.

Přemístěné zastávky

 • Stodolní – pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Stodolní – pro NAD za linku č. 14 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Nová radnice).
 • Elektra – pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Elektra – pro NAD za linku č. 14 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr  Nová radnice).
 • Výstaviště – pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Hranečník).
 • Výstaviště – pro NAD za linku č. 14 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na BUS zastávku Most M.Sýkory (směr Nová radnice).
 • Hranečník – pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na BUS zastávku Hranečník (stanoviště č. 6).
 • Nová huť hl.brána – pro NAD za linku č. 14 (směr Nová huť)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na BUS zastávku Nová huť hl.brána (stanoviště č. 7).
 • Nová huť  hl.brána – pro NAD za linku č. 14 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na provizorní zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce.
 • Nová huť již.brána – pro NAD za linku č. 14 (směr Hlavní nádraží)
  se přemísťuje na ul. Vratimovskou, na provizorní zastávku, cca 5 metrů před přechod pro chodce.

Zdroj: Výluka na linkách č. 1, 2, 8, 14 a 18

Podávání žádosti o dotace na rok 2022 zahájeno 

Podávání žádosti o dotace na rok 2022 zahájeno 

Zájemci o dotace na poskytování peněžních prostředků v oblastech školství, vzdělávání a kultury, volného času dětí a mládeže a prevence kriminality, sportu a sociální péče na rok 2022, se mohou začít přihlašovat do výběrového řízení prostřednictvím elektronického formuláře aplikace EvAgend, a to v termínu od 15. do 30. září 2021

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2022, včetně povinných příloh a podrobného manuálu, je uveřejněn zde.
 
V případě dotazů či pomoci se prosím obracejte na kontaktní osoby uvedené v Programu. Rádi vám pomůžeme s vyplněním žádosti. Případné osobní konzultace je potřeba předem telefonicky domluvit. Přejeme hodně úspěchů.

 

Zdroj: Podávání žádosti o dotace na rok 2022 zahájeno — Čeština

Ostrava aktualizuje plán snížení dopadů městského života na klima.

Ostrava aktualizuje plán snížení dopadů městského života na klima.

Město Ostrava je po několik let členem mezinárodního uskupení měst „Paktu starostů a primátorů“. Cílem Paktu je přispět ke snížení dopadů fungování měst a regionů na klima a doplnit tím závazky národních států. Základním dokumentem, v němž členská města Paktu projevují svoji snahu o snížení produkce skleníkových plynů a tím i zpomalení klimatické změny, je Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (známý také pod názvem SECAP). Aktualizace tohoto Plánu představuje dalším z kroků, kterým Ostrava reaguje na dopady klimatické změny a přispívá k jejich zmírňování..

Kromě výše uvedeného, Ostrava jako jedno z několika měst v České republice zpracovalo Adaptační strategii na dopady změny klimatu. Ta obsahuje řadu projektů, zlepšujících podmínky života ve městě, například snižováním teploty, zkvalitňováním městské zeleně nebo třeba vytvářením vodních prvků. Tento přístup byl již v roce 2017 oceněn také v rámci soutěže Evropská zelená města, kde Ostrava v dílčím hodnocení soutěže v těchto kategoriích předstihla řadu soupeřů.

Pro zpomalení klimatické změny je však nezbytné omezit produkci skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. Současně aktualizovaný Akční plán energetiky a klimatu SECAP) upřesní postup, jak by město Ostrava mělo v nejbližších 10 letech snížit svůj dopad na klima. Jedná se o šetření energií v městských budovách (zateplování, chytrá „smart” řešení), častější využívání obnovitelných zdrojů energie, jako solární energetiky, případně dalším rozvojem nízkoemisní dopravy (výměna naftových autobusů za vozidla na zemní plyn, elektřinu či vodík) a podobnými způsoby.

Důležitou součástí aktualizovaného plánu bude také osvěta a zapojení veřejnosti.

Náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová k tomu říká: „Žádná z aktivit města nemůže být úspěšná, pokud do ní nejsou zapojeni jeho občané. O to více se to týká problematiky snižování dopadů na klima a adaptace. Město může jít ve svých městských organizacích a při úpravách veřejných prostranství příkladem, ale bez účasti obyvatel města nelze dosáhnout potřebné pozitivní změny“.    

Veřejnost bude o aktualizaci Akčního plánu SECAP průběžně informována. K postupu při snižování dopadů na klima i k adaptačním opatřením se občané mohou vyjádřit také prostřednictvím ankety a Pocitové mapy na https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/ostrava/pocitova-mapa

Aktuální vývoj bude možné sledovat i prostřednictvím profilů města na sociálních sítích.

Závazky města v novém Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu budou město Ostrava nadále řadit k těm evropským městům, které svoji činnosti naplňují okřídlené heslo „Mysli globálně, jednej lokálně“ a udrží jeho dosavadní prestiž v mezinárodním měřítku.

Zdroj: Ostrava aktualizuje plán snížení dopadů městského života na klima — Ostrava

Rodina? Tým pro život!

Rodina? Tým pro život!

Tak zní název pro výstavu fotografických koláží, která je až do 19. září k vidění na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice. Expozice, jež představuje součást projektu Dny fajne rodiny, nám připomíná důležitou úlohu rodiny v našich dnech běžných i svátečních.

Výstava chce vrátit tematiku rodiny do obecného společenského povědomí a upřít na ni pozornost. Přispívá zároveň k oživení dění ve městě, jakož i podpoře pořádajících organizací, a v důsledku rovněž samotné rodiny.

Cílem expozice je vyvolat zamyšlení nad podstatou a zákonitostmi fungování rodiny jako týmu, nad hodnotami, které vytváří, její nezastupitelností pro společnost i náležitým oceněním. Výstava chce inspirovat kolemjdoucího, vyvolat v něm úvahu o vlastním osobním životě, posílit jeho sebeúctu a uvědomění si, že je také cenným článkem v týmu své vlastní rodiny.

Více o projektu a akcích, které je možné v rámci festivalu navštívit naleznete na www.dnyfajnerodiny.cz

Zdroj: Rodina? Tým pro život! — Ostrava

Revitalizace prostoru za Lunou skončila. Lidé tady mohou odpočívat i sportovat

Revitalizace prostoru za Lunou skončila. Lidé tady mohou odpočívat i sportovat

V Ostravě-Zábřehu skončila revitalizace prostoru za kinem Luna. Místo zarostlé zelení se změnilo v krásný prostor, kde mohou lidé nejen relaxovat, ale také sportovat. Vyrostl tady mimo jiné okruh pro inline bruslaře a parkourové hřiště.

Ostrava-Zábřeh roste do krásy. Aktuálně se změnil k nepoznání zanedbaný prostor za kinem Luna, jehož kompletní revitalizace začala loni v říjnu a vyžádala si 16 milionů korun.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Za tyto prostředky zde byl vybudován úplně nový prostor, který obsahuje jednak pingpongové stoly, dráhu, na které se mohou lidé pohybovat na kolečkových bruslích, nebo koloběžce. Byla vysázena nová zeleň, instalovány nové lavičky, pítko pro osvěžení nejen lidí, ale i psů.”

Nové jsou i chodníky a parkourové hřiště, které bylo jedním z prvních projektů participativního rozpočtu Náš Jih.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Bohužel tento projekt se dočkal realizace až v letošním roce, kdy došlo k revitalizaci celého prostoru.”

Celý prostor se slavnostně otevře už 19. září a předvedou se i parkouristé. Ukážou vám vše, co se dá na těchto překážkách dělat.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Bude zde exhibice, bude zde workshop, kde ukážou, jak to nářadí používat. Proběhne i malá soutěž a samozřejmě kdo by se chtěl přidat do sportovního oddílu k nim, bude srdečně zván.”
Anketa: obyvatelé Ostravy-Jihu: “Mě se to tady líbí hodně. Líbí se mi tady ty překážky.”
“Mě se líbí taky tady tyto překážky a ještě se mi líbí tady ta stěna. Jezdím tady na koloběžce a je tady fakt dobrý okruh.”
“Tohle je věc, která se skutečně podařila. Řekl bych, že to možná i dlouho trvalo, protože ty kolaudace byly možná několikanásobné, budiž. Dneska to tady stojí prostě a je to krásné, opravdu.”
“Teprve se jdu podívat, protože jsem tu ještě nebyla. Tak teď to chci s kočárkem objet a podívat se a myslím si, že to je hezké. Lavičky tady jsou na odpočinek.”
“Líbí se mi to, je to tady nové, ale jak dlouho vydrží. Je to pěkné ty lavičky, i ta zeleň je krásná.”

Už příští rok na jaře začne i revitalizace prostoru před nákupním centrem Kotva, kde se lidé dočkají nejen nových chodníků, ale i cyklostezky a mobiliáře.

Zdroj: Revitalizace prostoru za Lunou skončila. Lidé tady mohou odpočívat i sportovat | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV