Informace k chodu Magistrátu města Ostravy během krizových opatření přijatých vládou České republiky.

V souladu s usnesením vlády o přijetí krizového opatření číslo 128 ze dne 14. února 2021 se od 15. 2. 2021 upravuje chod úřadu. Úřední hodiny nejsou omezeny. Úřední hodiny jednotlivých pracovišť naleznete ZDE.

Upozorňujeme, že přednostně odbavujeme klienty, kteří jsou objednáni. Neobjednaní klienti budou odbavováni dle našich kapacitních možností při dodržení povinností nám stanovených krizovými opatřeními vlády.

Žádáme Vás o dodržování povinnosti ve všech vnitřních prostorách magistrátu používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Při pohybu v budově dodržujte pokud možno dvoumetrové rozestupy, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Odkaz na aktuální právní úpravu najdete zde:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

 

S ohledem na průběžně se měnící legislativu, doporučujeme sledovat informace také na těchto stránkách:

Krajská hygienická stanice

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/://koronavirus.mzcr.cz/


COVIDOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE

Městská policie Ostrava provozuje informační telefonickou linku s číslem 601 297 870. Operátoři poskytují občanům města a přilehlého okolí odpovědi na dotazy ke covidu-19. Mohou poskytnout informace o platnosti vládních nařízení, kontakty na odběrová místa ve městě a na další potřebná pracoviště. Občany, kteří mají například problémy s obstaráním základních potřeb, propojí s neziskovými a dobrovolnickými organizacemi, které jim v tíživé situaci pomohou. Linka je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně.

Naším cílem je poskytovat vám požadované služby v celém rozsahu a dostatečně rychle. I my jsme však omezeni narůstajícími počty chybějících zaměstnanců a můžeme obsloužit jen tolik klientů, kolik nám dovolují naše kapacity. Proto prosím vždy zvažujte neodkladnost a důležitost své návštěvy úřadu. Vyhnete se tak mnohdy zbytečnému čekání ve frontě a riziku nákazy.

Bezplatná linka na pomoc seniorům 80+ s registrací k očkování +420 800 199 922

Magistrát města Ostravy poskytuje  pomoc s registrací k očkování proti nemoci covid 19 seniorům starším 80 let, a to buď na telefonní lince 599 443 242 nebo na magistrát mohou dojít osobně kterýkoliv pracovní den v týdnu v době od 8.00 h do 15.30 hodin, v pátek do 13.00 hod. Pracovníci informačního centra (kancelář č. 105) se jim budou rádi věnovat.


LINKA PRO NESLYŠÍCÍ deaf

Město Ostrava zřídilo další krizový kontakt, tentokrát pro neslyšící. Ten usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma a naleznete ji zde: Infolinka pro telefonické spojení s operátorem infolinky prostřednictvím textového hovoru.

__________________________________________________________________________________________________

Hlídání dětí pracovníků kritické infrastruktury

Město Ostrava na základě platné legislativy nabízí od 4. ledna 2021 péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Péče o děti kritické infrastruktury proběhne aktuálně ve třech základních školách:

Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava (kontakt: ředitelka školy Lenka Lednická, tel. 725 055 858, e-mail lednicka@zs-ostrcil.cz)
Březinova 1383/52, Zábřeh (kontakt: ředitel školy Jan Veřmiřovský, tel. 596 784 375, e-mail reditel@zs-brezinova.cz
Ukrajinská 1533/13, Poruba (kontakt: ředitel školy Petr Neshoda Petr, tel. 596 965 640, e-mail zs@zsukrajinska.cz)

Do výše uvedených škol mohou umístit děti ve věku od tří do desíti let:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty.

Zdroj: Aktuální opatření města Ostravy v souvislosti s koronavirem — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: