Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

I letos budou občané Ostravy platit poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 498 korun za osobu a kalendářní rok. Nově se ale rozšíří počet lidí, kteří ho platí. Prosincové zastupitelstvo totiž schválilo od 1. 1. 2019 zrušení osvobození od placení poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven.

Všichni lidé, kteří opomněli zaplatit poplatek včas, by ho měli urychleně doplatit. Už jim totiž nepřijde výzva k zaplacení a obec může okamžitě začít nedoplatek vymáhat. Že to bude dražší, je jasné.

Poplatek za svoz odpadu se platí bez výzvy, je splatný do 30. června běžného kalendářního roku a lze jej uhradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově nové radnice). Občané mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna). Podrobné informace lze získat na webu města v sekci Platba za komunální odpad, na tel. čísle 844 12 13 14 nebo na emailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Občané, kterým vznikla poplatková povinnost, se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne jejího vzniku.

Kdo je od poplatku osvobozen?

Například děti z dětských domovů a zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, vězni, popřípadě pacienti psychiatrické léčebny. Podmínkou je, že důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců.

Zdroj: Ani letos se poplatek za odpady nezvýší, platit ho ale bude více lidí — Čeština

Pin It on Pinterest