Vše podle plánu! Ve Výškovicích místo zchátralého OC Odra vyroste obchod Lidl

Vše podle plánu! Ve Výškovicích místo zchátralého OC Odra vyroste obchod Lidl

V úterý 12. 10. 2021 vydal Magistrát města Ostravy územní rozhodnutí pro výstavbu nové prodejny Lidl na místě bývalého obchodního centra ODRA v Ostravě-Výškovicích.

Součástí stavby je také technická a dopravní infrastruktura včetně 76 veřejných parkovacích míst. Dále vznikne 100 vyhrazených parkovacích míst pro návštěvníky Lidlu.

Občané Výškovic se konečně dočkají řešení dlouhodobě neutěšeného stavu bývalého obchodního centra, které je od roku 2006 v soukromém vlastnictví. Vydané územní rozhodnutí pro stavbu prodejny Lidl je dalším krokem k tolik potřebné revitalizaci dané lokality. Půjde-li vše dobře, plánuje Lidl zahájení výstavby na podzim 2022 a následné otevření prodejny zhruba v květnu 2023,“ uvedl starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

Zdroj: Vše podle plánu! Ve Výškovicích místo zchátralého OC Odra vyroste obchod Lidl — Čeština

Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021

Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021

Statutární město Ostrava vyhlašuje už 15. ročník akce Senior roku. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 22. října 2021 zaslat každý, kdo ve svém okolí zná (v konkrétní oblasti) mimořádně aktivního člověka, staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2021, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo na e-mail: vjurgova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2021 nebo Klub seniorů 2021.

Zdroj: Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021 — Ostrava

Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 13. října rozhodlo o uzavření Dohody o řešení negativních zjištění a dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX, s. r. o. Do šesti měsíců od uzavření kupní smlouvy bylo provedeno právní a technické due diligence (dále prověrka), načež investor žádal úpravu smlouvy v některých částech. O jednotlivých bodech město s RT TORAX intenzivně jednalo.

Je na místě připomenout skutečnost, že město na svém minulém jednání zastupitelstva schválilo záměr změny kupní smlouvy spočívající v úpravě urbanisticko-architektonického návrhu zástavby dotčených pozemků a města. Tento krok byl nezbytnou podmínkou pro uzavření dodatku ke smlouvě.

Po mnoha intenzivních jednáních za účelem dosažení řešení jednotlivých skutečností byla aktuálně projednána a schválena dohoda, která fixuje dosažený konsenzus podstatné části zjištění z prověrky. Jedná se o především o součinnost při realizaci projektu (např. nakládání se zeminou, řešení pažících konstrukcí, specifikovány byly události způsobené vyšší mocí i povinnost investora uvést pozemek do původního stavu při odstoupení od smlouvy aj.).

Dohoda zároveň obsahuje možnost dalšího jednání s investory o otázkách, na kterých prozatím shoda nalezena nebyla. Je zapotřebí nalézt řešení i v dalších záležitostech projektu, v řešení jsou termíny realizací jednotlivých fází díla, milníků výstavby, stejně jako otázky smluvních pokut či záruk, které má investor městu nabídnout.

„Projekt mrakodrapu Ostrava TOWER je jedinečný svým charakterem, nesrovnatelný s jinými projekty v regionu a pro město může být velmi přínosný. Nejedná se přitom pouze o samotný objekt mrakodrapu, ale také o řešení širšího okolí. Chceme proto soukromému investorovi k jeho realizaci vytvořit vstřícné podmínky. Přesto však v této chvíli ještě existují otázky, na které je potřeba teprve najít shodu reflektující specifičnost projektu, zároveň je však z hlediska města nezbytné udržet odpovědnou a stabilní pozici a jištění i pro extrémní variantu, kdy se projekt nepovede zrealizovat. Další prostor k řešení podmínek je tak v tom případě zcela na místě,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města. Jednání mezi městem a investorem tak budou pokračovat. Prodloužena byla lhůta k řešení okolností, na kterých se město s investorem prozatím nedohodlo, a to do prosince roku 2021.

Zdroj: Město Ostrava jedná s investorem o okolnostech výstavby mrakodrapu Ostrava Tower

Toto je nová ostravská tramvaj! Uveze až 200 cestujících 

Toto je nová ostravská tramvaj! Uveze až 200 cestujících 

​Videomapping promítaný na garáže v martinovském areálu ostravského dopravního podniku předcházel včera v noci momentu, kdy se poprvé před Ostravany objevila efektně nasvícená nová a nejmodernější tramvaj v Česku, nazvaná Škoda 39T.

Už před letošními vánocemi se v ní v Ostravě svezou i první cestující. Do té doby bude nová tramvaj brázdit ostravské tratě při testovacích jízdách a ve zkušebním provozu ujede po městě dvacet tisíc kilometrů.

Hosté včerejšího slavnostního uvítání nové tramvaje v Ostravě se i zkušebně svezli po kolejích v areálu dopravního podniku. Ještě předtím legendární jezdec závodu Rallye Paříž-Dakar Karel Loprais novou Škodu 39T pokřtil šampusem a podepsal se na obou stranách jejího „čumáku“.

Už na výrobě prvního vozu v Plzni se podíleli Ostraváci

Pro ostravské tratě by mělo vzniknout celkem 35 kusů těchto nízkopodlažních moderních tramvají. Přestože dvě první tramvaje pro Ostravu vznikly ještě v plzeňské Škodovce, další vozy už vyrobí bývalý podnik Ekova Electric, který Škodovka nedávno koupila a dnes nese název Škoda Ekova.

„Už na výrobě této první tramvaje v plzeňské Škodovce se lidé z Ostravy podíleli, kde se na prvních prototypech učili, jak ji vyrábět. Ostrava tedy vyrobí tramvaje pro Ostravu a díky tomu bude i proces výroby probíhat hladce,“ řekl Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda Transportation.

Tramvaj pohodlně uveze dvě stovky cestujících

 

Tramvaj Škoda 39T má být bezpečnější, nabídne komfortnější cestování, širší uličky ve voze, 60 míst k sezení a 140 k stání.

„Cestující se mají na co těšit. Naše nová tramvaj nabízí pohodlné cestování na nejvyšší úrovni. A také kamerový systém, klimatizaci, USB nabíječky a také čelní skloněnou masku s oblými prvky, které zabrání vtažení překážky pod vozidlo,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.

Dodal, že tramvaj má určité zpoždění způsobené především koronavirovou pandemií. „Tramvaj má totiž řadu prvků od dodavatelů ze zemí napříč Evropskou unií,“ řekl generální ředitel a dodal, že původně měly první tramvaje dorazit do Ostravy někdy v polovině září.

Nové tramvaje umožní zrušit spřažené, méně bezpečné soupravy

Zakázka na pětatřicet tramvají představuje investici Dopravního podniku Ostrava ve výši jedné miliardy a 750 milionů korun a pořizovací cena jedné tramvaje je 48,5 milionu korun. Investici pokrývají vlastní zdroje podniku, peníze Evropské unie a také úvěr. Tato dodávka umožní podniku zrušit takzvané spřažené tramvajové soupravy.

Cestující totiž neměli ve spřažených soupravách dostatečný pocit bezpečí a neradi je obsazovali, protože ve druhém voze není řidič. „Navíc, až je nahradíme těmito vozy, bude mít Ostrava nejmodernější tramvajový vozový park v republice,“ řekl Daniel Morys.

Tramvaj musí najezdit v testovacím provozu 20 tisíc kilometrů

Na konci února příštího roku bude v běžném provozu jezdit šest těchto nových tramvají. „Už od třináctého října začne testovací provoz tramvají bez lidí a za čtyřicet až pětačtyřicet dnů bychom ho měli reálně ukončit. Dvacet tisíc zkušebních kilometrů předepsal Drážní úřad. Pak už bude jezdit s lidmi a na všech linkách, aby měla nejvyšší možný výkon,“ řekl Daniel Morys.

Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda Transportation včera v noci neskrýval emoce.

„Je to poprvé, co tato tramvaj vyjela a je to pro nás velká událost. Věřím, že se tramvaj bude líbit a bude dobře sloužit. Nedávno jsme dokončili akvizici firmy Škoda Ekova, takže Ostraváci si vyrobí tramvaje pro sebe. Tyto tramvaje jsou úspornější a tišší,“ řekl Petr Brzezina. Dodal, že vozy této „rodiny“ nových vozů se objeví i v jiných velkých městech.

Zdroj: Toto je nová ostravská tramvaj! Uveze až 200 cestujících | Patriot Magazín

Tramvaj z Ostravy-Jihu bude jezdit až osmdesátikilometrovou rychlostí! 

Tramvaj z Ostravy-Jihu bude jezdit až osmdesátikilometrovou rychlostí! 

​Dopravní podnik Ostrava zahájil v prvním říjnovém týdnu modernizaci tramvajové trati mezi zastávkami Důl Jeremenko a Dolní Vítkovice.

Cílem této modernizace je zajistit zvýšení kvality jízdy pro cestující a zejména zvýšit rychlost jízdy tramvají v tomto úseku až na 80 km/h. Součástí modernizace za více než 18 milionů korun je rekonstrukce trolejí, části kolejiště, přejezdu nebo montáž zábradlí u cyklostezky. Osmdesát procent nákladů je dotováno z Operačního programu Doprava EU.

Práce v místě doprovází výluka tramvajového provozu týkající se linek č. 1, 6, a 10, která potrvá do 30. října. Mezi zastávkami Hrabůvka, Poliklinika a ÚAN je pro cestující zajištěna náhradní autobusová doprava, která funguje v době přepravní špičky v intervalu sedmi až osmi minut.

„Být nejmodernějším dopravním podnikem v zemi neznamená mít jen moderní vozový park, ale i moderní dopravní cestu. Jsem rád, že cestujícím z a do Ostravy-Jihu můžeme nabídnout zvýšení komfortu a jízdu až osmdesátikilometrovou rychlostí. Momentálně tedy modernizujeme hned dva významné úseky tramvajových tratí, druhým je probíhající akce na ulici Hlučínská,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Zdroj: Tramvaj z Ostravy-Jihu bude jezdit až osmdesátikilometrovou rychlostí! | Patriot Magazín

V Ostravě-Jihu otevřeli památník tramvajové dopravy. Písková jáma vznikla díky participativnímu rozpočtu 

V Ostravě-Jihu otevřeli památník tramvajové dopravy. Písková jáma vznikla díky participativnímu rozpočtu 

V Pískových dolech vznikl Památník tramvajové dopravy. Připomíná tramvajovou dráhu, která tady fungovala od roku 1913 do roku 1964 a sloužila především lidem, kteří jezdili do práce do vítkovických železáren.

V Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli Památník lokálek v Piskačach. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu z loňského roku, který vznikl v Pískových dolech a který mapuje historii zdejší bývalé tramvajové trati. Její provoz byl zahájen 3. července roku 1913 v úseku dnešních ulic ruská, Dolní, U Hrůbků.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Sešli jsme se tady v hojném počtu a pevně věříme, že je to jedno z dalších míst, které oživí historii Ostravy a připomene, co zde v minulosti bylo, na jakých základech Ostrava vyrostla a určitě se najde i spousta pamětníků, kteří si ještě tuto trať pamatují.”
Petr Lexa Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih, autor návrhu: “Ten památník má v sobě takovou bývalou drážní telefonní skříň a uvnitř je informační tabule a kdo chce, tak se tam může podívat a nakoukne vlastně Jsou tam historické fotografie z provozu tramvajové dráhy, jsou tam texty a návštěvníci se dozví všechno o té dráze, která fungovala v letech 1913 až 1964.”

Tramvajová linka Vítkovice, Zábřeh, Pískové doly byla jednou z nejkratších na Ostravsku. Dráha měřila pouhých 1 a půl kilometru, kterou tramvaj ujela za pouhých 7 minut.

Anketa: obyvatelé Ostravy-Jihu: “Když jsme chodili na sněženky k Odře, tak jsme právě jezdili tady tou tramvají, která jela tady na Pískové doly a končila tady jako vzadu a byly tam laboratoře nahoře, tak jako tam to končilo. To už je sakra dávno. To byla jako lokálka taková dřevěná.”
“Přes Pískové doly tramvaj nevím, že by někdy jezdila. Ale toto je kus krásné práce, je to historie.”
“Jsem se dozvěděl, že tu byla kdysi točna lokálky z Hrabové, nebo odkud to jezdilo sem. Tady se to točilo a jelo zpátky.”
“Já jsem jezdila starou tramvají, jednička se to jmenovalo a jezdila od kina Edison, jak je Hrabůvka stará a jezdila kolem jedničky, pětky kolem vysokých pecí do Ostravy a měla vlastně takovou páku a to se točilo. A ta cesta trvala strašně dlouho. Já jsem měla asi 5, nebo 6 a jeli jsme do té Ostravy možná 40 minut.”

Památník vznikl z někdejší telefonní skříně zasazené v opěrné zdi konečné výhybny tramvají na ulici U Hrůbků.

Zdroj: V Ostravě-Jihu otevřeli památník tramvajové dopravy. Písková jáma vznikla díky participativnímu rozpočtu | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

U veřejné toalety byla upravena provozní doba 

U veřejné toalety byla upravena provozní doba 

V našem městském obvodě jsou v současnosti v provozu veřejné toalety na čtyřech místech. U WC, které se nachází v objektu na okraji Bělského lesa u tramvajové smyčky na ulici Svornosti, dochází ke změně provozní doby.

Původně bylo toto veřejné WC v provozu 24 hodin denně, docházelo však k zneužívání prostor bezdomovci. Aktuálně budou moci lidé toalety využívat od května do října od 7 do 20 hodin, provozní doba od listopadu do dubna je pak naplánována od 7 do 16 hodin. Součástí objektu je rovněž bistro, nonstop jej také střeží kamery napojené na městskou policii.

Další veřejné toalety jsou občanům k dispozici na prostranství u křižovatky ulic Výškovická a Čujkovova. Jedná se o smart toaletu s nepřetržitým provozem. Další WC jsou v podchodu u polikliniky v Hrabůvce a na Náměstí Ostrava-Jih. Provoz mobilních toalet u workoutového hřiště na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském Lese byl na konci září ukončen.

Zdroj: U veřejné toalety byla upravena provozní doba — Čeština

zveme vás na Šachový turnaj O pohár starosty Ostravy-Jihu 

zveme vás na Šachový turnaj O pohár starosty Ostravy-Jihu 

Již čtvrtý ročník šachového klání pořádá Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci se spolkem Ostrava Chess z.s.Koná se v úterý 26. října 2021 v Kulturním domě K-TRIO na ulici Dr. Martínka 1349/4 a bude rozčleněn do čtyř věkových kategorií.

Kategorie A, B, C jsou určeny dětem a mládeži od předškoláků až po devátou třídu základní školy. Hlásit se samozřejmě mohou  i zájemci z odpovídajících ročníků víceletých středních škol. Podle věku pak bude každý uchazeč zařazen do jedné z těchto tří kategorií. Musí však jít o žáky nebo studenty školy, která se nachází na území Ostravy-Jihu.

V kategorii D se pak střetnou šachisté, jimž je více než 16 let. Podmínkou účasti je mít trvalé bydliště v Ostravě-Jihu. Nesmí se jednat o šachisty registrovaných šachových klubů. Tato soutěž je určena pouze amatérským hráčům.

Startovné je zdrama a pro vítěze jsou připraveny věcné ceny v celkové hodnotě zhruba 5000 Kč

Přihlášky do turnaje O pohár starosty Ostravy-Jihu lze posílat  do 22. 10. 2021 a to na e-mail sachy@ovajih.cz

V přihlášce do kategorií A, B, C je nutné uvést jméno, školu, třídu a datum narození.

Na přihlášce do kategorie D pak nesmí chybět jméno, adresa trvalého bydliště a datum narození.

Více informací a časový harmonogram ZDE případně na tel. 599 430 137, nebo na e-mailu sachy@ovajih.cz

Zdroj: zveme vás na Šachový turnaj O pohár starosty Ostravy-Jihu — Čeština

Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Světoznámý architekt Steven Holl zavítá přímo do Ostravy, aby 14. října  v Domě kultury města Ostravy přiblížil podobu tolik diskutované koncertní haly. Holl zároveň představí svou bohatou tvorbu nebo pohovoří o svých pedagogických ambicích. Beseda se koná od 17.00 hodin.

Akci organizuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava a statutárním městem Ostrava. Partnerem akce je spolek Kruh. Debata bude probíhat v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Vstupenky jsou dostupné na www.jfo.cz/koncert/steven-holl-v-ostrave.

Aktuálně také probíhá výstava STEVEN HOLL: Making Architecture v Galerii výtvarného umění Ostrava, a to až do 5. 12. 2021.

Zdroj: Zajímá vás projekt ostravské koncertní haly? Zeptejte se přímo jejího autora

Dvojice bydlela s batoletem ve stanu v ostravském lese

Dvojice bydlela s batoletem ve stanu v ostravském lese

Osmnáctiměsíční dítě našli strážníci v neděli večer ve stanu v Bělském lese v Ostravě, kde přebývalo s párem bezdomovců. Městská policie stan kontrolovala ve večerních hodinách kvůli intenzivnímu dětskému pláči, který se z lesa ozýval.

„Strážníci zjistili, že ve stanu pobývají 40letý muž a jeho 33letá partnerka a dále jejich jedenapůlroční dítě. To po celou dobu kontroly strážníků neustále plakalo. Muž strážníkům uvedl, že jsou momentálně bez finančních prostředků a bez přístřeší. Stan obývají pouze přechodně, než si zajistí bydlení,“ uvedl mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Hlídka na místě dále zjistila, že malé dítě nejen pláče, ale i pokašlává. Proto byli na místo přivoláni i zdravotníci a pracovnice orgánu sociální právní ochrany dítěte. „Ta zajistila následné předání dítěte jeho babičce. Celou věcí se tak bude zabývat orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD),“ dodal mluvčí.

Zdroj: Dvojice bydlela s batoletem ve stanu v ostravském lese – Novinky.cz

Polští senioři poznávali dva dny Jih

Polští senioři poznávali dva dny Jih

Šestnáct polských seniorů z města Vladislav strávilo na začátku října v rámci dalšího pokračování projektu Senioři bez hranic II dva dny v našem městském obvodu. Za doprovodu šestnácti českých souputníků z Jihu absolvovali zajímavý program, který pro ně připravila radnice.

A právě na radnici obvodu vedly jejich kroky nejdříve. Seznámili se tam s historií Jihu, prohlédli si obřadní síň a poznávali krásy Jubilejní kolonie. Večer pak všechny čekalo setkání se členy Senior klubu Akord v Zábřehu, během něhož porota v čele se starostou Martinem Bednářem hodnotila koláče a záviny, které napekli jak čeští, tak polští senioři.

„V soutěži O nejlepší koláč se nám sešlo deset soutěžních výrobků. Všechny, ať už makové, tvarohové, s marmeládou nebo s jablky, byly výborné. Nakonec se porota jednoznačně shodla na tom, že všem nejvíce chutnal polský koláč s vysokou nadýchanou tvarohovou nádivkou,“ uvedla členka poroty, místostarostka Dagmar Hrabovská.

Ani druhý den senioři nezaháleli. V integrovaném výjezdovém centru byli svědky ukázek práce městské policie s koňmi a psy, kterou většina polských účastníků dosud neviděla naživo. Odpolední program se nesl v duchu ztišení v kostele svatého Ducha v Zábřehu, kde je farář Vítězslav Řehulka seznámil s historií kostela a farnosti. Při jejich odchodu se rozezněly zvony kostela, což u většiny přítomných vyvolalo slzy dojetí.

Projekt bude pokračovat i v příštím roce. Senioři budou tentokrát poznávat univerzitu třetího věku a další možnosti vyžití starších obyvatel na Jihu.

Projekt Senioři bez hranic II je financovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia (program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

Zdroj: Polští senioři poznávali dva dny Jih — Čeština

Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů

Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů

Také našeho městského obvodu Ostrava-Jih se citelně dotklo rozhodnutí ústavního soudu vyhovět  stížnosti skupiny senátorů a zrušení části zákona o hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat v obcích tzv. bezdoplatkové zóny. Obce tak přišly o jednu z mála, ne-li jedinou, možnost, jak postupně zamezit nežádoucí koncentraci lidí často zneužívajících sociální systém a vysmívajících se morálním zásadám i sousedské ohleduplnosti.

Ve stížnosti jsou deklarovány porušení principu obecné rovnosti, svobody pohybu a pobytu, práva podnikat, nesplnění požadavku na racionalitu normy i rozpor s principem nepodmíněnosti výkonu práv. Zmíněn je i návrh řešení – smysluplná sociální práce a integrace jedince založené na práci s jednotlivcem.

V realitě však jde pouze o slova na papíře, která nepomohou lidem bydlícím v blízkosti ubytoven cítit se bezpečně a klidně spát, nebát se jít od zastávky po práci domů, pustit děti ven si hrát, neřešit opakující se krádeže a škody na majetku. Situace je špatná. Přesto, že se řešení problémů – a práci s jednotlivci – v těchto lokalitách již léta aktivně věnují lidé z tzv. multidisciplinárního týmu, rozčleněného vhledem k velikosti obvodu na čtyři kluby. Přesto, že radnice finančně podporuje a spolupracuje s neziskovými organizacemi, působícími v ubytovnách i jinde ve vyloučených lokalitách. Přesto, že radnice hradí provoz desítek bezpečnostních kamer. Řešením by mohl být výkup ubytoven. Všechny byly s tímto cílem osloveny, bohužel bez  úspěchu. Neměli zájem nebo nabídli neadekvátní cenu. Hotelový dům Hlubina majitel prodal raději jinému zájemci za cenu o 14 milionů nižší, než nabízela radnice.

Zákonnou možnost platnou od 1. června 2017 vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů obvod uvítal jako tolik potřebný nástroj k zamezení rozšiřování problémových lokalit.  Rada žádala o vyhlášení bezdoplatkových zón opakovaně, poprvé ihned první den této možnosti. Podařilo se nejprve v dubnu 2019 u nechvalně známé ubytovny SOIVA na ulici Hulvácká v Zábřehu, druhá byla vyhlášena na hotelový dům Hlubina a třetí pak na ubytovnu Areál na ulici Plzeňská v Hrabůvce.

Dík skupině senátorů (stížnost zde), které bych skutečně rád ubytoval v blízkosti některé z uvedených ubytoven, jsme zase na začátku. Slibuji, že budu nadále aktivní a budu na zákonodárce směřovat konkrétní návrhy úprav zákonů, které pomohou slušným občanům vůči těm, kteří neznají pravidla a morálku,“ komentuje zrušení starosta Martin Bednář.

Pomoci by podle něj mohly následující úpravy zákonů: 1) Závazné stanovisko obce k rozhodnutí o sociálních dávkách; 2) Zastropování doplatku na bydlení; 3) Posílení pravomocí městské policie; 4) Zpřísnění trestů a pokut při opakovaném přestupku či trestném činu; 5) Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti (posuzoval by vždy soud)

Své názory můžete posílat na e-mailovou adresu: martin.bednar@ovajih.cz.

 

Senátoři podepsaní pod stížností:

BEZPP – Renáta Chmelová KDU-ČSL – Jitka Seitlová, Šárka Jelínková ČSSD – Jiří Dienstbier BEZPP – Miluše Horská, Lumír Kantor, Jiří Růžička, Božena Sekaninová, Emilie Třísková SEN 21- Václav Láska, Miroslav Antl HPP 11 – Ladislav Kos, Zdeněk Papoušek, Zuzana Baudyšová, Václav Hampl SZ – Petr Orel, Milada Emmerová, Eva Syková, Zdeněk Brož (BEZPP za KDU-ČSL), Radek Sušil (ČSSD)

Zdroj: Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů — Čeština

Senioři slavili v K-Triu

Senioři slavili v K-Triu

Celosvětově na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Slavili také dříve narození z našeho obvodu.

Každoroční oslavy Mezinárodního dne seniorů, pořádané odborem školství a kultury, se uskutečnily ve čtvrtek 30. září v K-TRIU v Hrabůvce. Akce se zúčastnilo 85 seniorů z pěti klubů seniorů, které působí v našem městském obvodu.

V úvodním slově místostarostka Dagmar Hrabovská poděkovala seniorům za jejich celoživotní práci.

„Velice si vážíme péče a lásky, kterou senioři věnovali svým dětem, vnukům, svým rodinám. Jsme si plně vědomi, jak je důležité, aby člověk ve zralejším věku nezůstával sám. Naši senioři nás dnes a denně přesvědčují svou účastí na řadě akcí, které pro ně připravujeme, jak rádi se setkávají. Z toho máme upřímnou radost. Nejen u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, ale pro každý den jim přejeme hodně zdraví a hodně radostných chvil,“ uvedla místostarostka Hrabovská.

Následovalo vystoupení cimbálové muziky Iršava, které se setkalo s nadšeným ohlasem zúčastněných. Stejně jako vystoupení hudební skupiny Pohoda, při kterém si senioři mohli zatancovat a zazpívat. Největší ohlas měly dechovka, trampské písně, ale v kurzu byly i popové písně, jako například Holky z naší školky.

Přítomní senioři rovněž využili nabídku bohatého občerstvení, které zahrnovalo ovoce, štrůdl, vodu, víno, kávu, čaj či chlebíček.

Zdroj: Senioři slavili v K-Triu — Čeština

Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění

Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění

Program pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám žít život bez násilí Nechme dětem dětství získal prestižní cenu udělovanou Ministerstvem vnitra ČR. Cenu při slavnostním ceremoniálu v Plzni převzaly zástupkyně Centra sociálních služeb Ostrava – realizátora programu, a manažerka prevence kriminality města Ostravy.

Předávání cen o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie.

Cenu za 1. místo v celostátní soutěži o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma Prevence kriminality v době pandemie předal 6. října u příležitosti Národních dnů prevence Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality ministerstva vnitra.

Program zabezpečuje naléhavou potřebu odborné pomoci rodinám ohroženým násilím, po které volali ostravští odborníci. Zaměřuje se na práci s celou rodinou – rodinným systémem – s cílem zastavit násilí v blízkých vztazích a posilovat zdravé vztahy v rodině. Na situaci se dívá očima dítěte, chrání jeho nejlepší zájem. Město Ostrava iniciovalo a podpořilo přenesení zkušeností z obdobného projektu realizovaného pražskou organizací Centrum Locika. Rozšíření aktivit v oblasti domácího násilí o práci s celým rodinným systémem je totiž jednou z priorit prevence kriminality města. Realizace se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a obohatila jej o další prvky dle svých dlouholetých zkušeností práce s rodinami. Program probíhá v úzké spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, intervenčním centrem pro oběti domácího násilí Bílého kruhu bezpečí, policií a dalšími aktéry.

Projekt byl do portfolia služeb v Ostravě zaveden právě ve zlomovém roce 2020 v době podzimní vlny epidemie. Jeho významným principem je totiž poskytování služeb těm nejohroženějším bez přerušení, bez ohledu na vnější překážky. Včasnost podpory byla o to důležitější, že rodiny vlivem pandemie zůstaly bez kontaktů se svým sociálním okolím – zavřené doma, v místě, kde k násilí dochází.

Program má za sebou první úspěchy. V období náročných epidemiologických opatření od listopadu 2020 do dubna 2021 vstoupilo do programu 21 rodin, v nichž vyrůstalo 57 nezletilých a 1 zletilé dítě. U ¾ se podařilo do spolupráce zapojit oba rodiče, tedy jak osobu, proti které je násilí namířeno, tak osobu, která se násilí dopouští. U 65 % rodin došlo do 3 měsíců k zastavení násilí. Vzhledem k vysoké citlivosti tématu byly služby po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu poskytovány tváří v tvář, i když do nabídky programu přibyla i možnost online konzultací.

„Ostrava se dlouhodobě věnuje opatřením k posílení prevence kriminality na území našeho města a intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi, která tato opatření realizují. Toto nyní udělené nejvyšší prestižní ocenění je důkazem, že prostředky, které jsou do programů prevence kriminality poskytovány, jsou dobře investovány. Preventivní programy účelově cílené na rodiny a děti, což je i případ tohoto oceněného projektu, pokládám za nesmírně důležité, neboť mají přesah do dalších generací,“ dodává Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Program Nechme dětem dětství na konci srpna získal ocenění v historicky prvním ročníku soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni v Ostravě a postoupil tak do krajského kola, odkud byl nominován do kola národního, vyhlašovaného každoročně ministerstvem vnitra a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.

Zdroj: Ostravský projekt prevence kriminality Nechme dětem dětství získal významné ocenění — Ostrava

Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

Proluka ležící v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí a část ulice Dlouhá projdou v následujících měsících rekonstrukcí. Předmětem bude oprava kanalizace a následně zpevněných ploch v území a rekultivace zeleně. Oprava byla zahájena 4. října 2021, ukončení prací na opravě vodovodu a předláždění ul. Dlouhé je plánováno na 15. listopadu 2021. Úpravy pochozích ploch v proluce a revitalizace zeleně, budou dokončeny v příštím roce. Rekonstrukce vyjde na 11,6 mil. korun

Součástí stavebních prací je také oprava vodovodu. Foto: MMO

Předmětné území, které je vymezeno Masarykovým náměstím a ulicemi 28. října, Dlouhá a Zámecká, je v návaznosti na historický kontext určeno k zástavbě. Tu je však možno realizovat až v horizontu pěti až deseti let, vzhledem ke stavbě parkovacího objektu v nároží ulic Purkyňova a Zámecká, pro který město v minulém roce vyhlásilo architektonickou soutěž a nyní zpracovává projektovou dokumentaci. S ohledem na neutěšený technický stav území město připravilo rekonstrukci, která zajistí jeho funkčnost do doby zástavby a zároveň zlepší vzhled veřejného prostranství.

„Před zhruba dvěma lety jsme s veřejností diskutovali možnost využití Masarykova náměstí jako tzv. relax zóny s dočasnými stavbami s občerstvením a plochou pro sportovní či kulturní aktivity. S ohledem na kontroverznost samotného projektu v tomto území, jeho ekonomiku a dopady pandemie covid jsme rozhodli návrh v plném rozsahu nerealizovat, ale zajistit nezbytné úpravy technické infrastruktury a povrchů tak, aby území bylo na jedné straně funkční, ale také připravené právě např. pro kulturní aktivity krátkodobého i dlouhodobějšího charakteru,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Předmětem rekonstrukce je tak konkrétně rekonstrukce kanalizace, vybudování přípojek pro veřejné toalety a technické zázemí, obnova pěších tras vedoucích skrz travnatou plochu, rekonstrukce ulice Dlouhé, rekultivace travnatých ploch.

„Základní myšlenkou koncepce návrhu je zachovat současné pěší trasy a v co největší možné míře travnaté plochy,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. „Chodníčky budou narovnány do pravidelného kříže a jejich nevhodný asfaltový povrch nahradí velkoplošná betonová dlažba s lemem z drobné kostky, tím umožní vsakování dešťové vody. Nově položený kobercový trávník bude snášet nízké sekání a větší pohyb a může tak sloužit pro piknik a odpočinek,“ dodala náměstkyně Šebestová.

Zhotovitelem je městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, opravu kanalizace v ul. Dlouhá realizuje spol. SUBLAND-TECH s.r.o.

Zdroj: Město Ostrava zahajuje opravu proluky u Masarykova náměstí

První tramvaj od plzeňské Škody Transportation v Ostravě

První tramvaj od plzeňské Škody Transportation v Ostravě

První z 35 kusů nových tramvají Škoda 39T dorazila do Ostravy. Dopravní podnik Ostrava (DPO) ji slavnostně představil včera v noci. Nové vozy Škoda 39T jsou vyrobeny skupinou Škoda Transportation Ostravě doslova na míru. Každá tramvaj má 60 míst k sezení a 140 ke stání.
Následovat budou zkušební jízdy, ještě v režii výrobce, nejprve bez cestujících a následně i s cestujícími. Jakmile budou splněny stanovené podmínky, proběhne převzetí vozu DPO do běžného provozu. Patronem nového vozu se stala ikona bezpečného provozu: automobilový závodník Karel Loprais.Délka vozu je 26,6 metru, maximální výška se spuštěným sběračem je 3,6 metru, váha prázdného vozidla je více než 36 t, plně obsazeného pak i 56 t. Cena za jeden kus vozidla je 47,5 mil. korun. Tramvaj bude v Ostravě dosahovat rychlosti až 80 km/h. Maska vozu je navržena tak, aby svými tvary připomínala nohu těžební věže a odkazovala tak na historii Ostravy. S nasazením nových tramvají počítá DPO na páteřních linkách, například rozhodně na tramvajové lince č. 8.

„Cestující se mají na co těšit. Naše nové tramvaje jim nabízí bezpečné, tiché a pohodlné cestování na vysoké úrovni. Modernější kamerový systém, klimatizaci, USB nabíječky, skloněnou masku s oblými prvky navrženou tak, aby nedocházelo ke vtažení překážky pod vozidlo. Je 100% nízkopodlažní,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Ostravská tramvaj je nejdelší dvoučlánkovou tramvají, kterou jsme vyrobili a aplikovali jsme na ni hned několik novinek. Výrazně se zvýšila pasivní bezpečnost chodců díky nově tvarovanému čelu. Cestující ocení komfortní a moderní interiér a řidiči tramvaje zase zcela nové stanoviště. To bylo navrženo pro maximální pohodlí a bezpečnost a všechny ovládací prvky má přímo po ruce. Navíc je skvělé, že si tramvaje pro Ostravu vyrobí sami Ostraváci,“ doplňuje výhody Petr Brzezina, prezident skupiny Škoda Transportation, která je předním evropským výrobcem vozidel pro hromadnou dopravu. Nové tramvaje se s výjimkou prvních dvou kusů vyráběných v Plzni budou montovat v závodě Škoda Ekova v Ostravě.

V tuto chvíli má DPO objednáno 35 kusů zhruba za 1,7 miliardy korun. Dalších 5 kusů je v opci. Po převzetí prvního vozu do ostrého provozu budou další tramvaje Škoda 39T nasazovány v pravidelných intervalech.

Zdroj: První tramvaj od plzeňské Škody Transportation v Ostravě

Přehlídku minipivovarů a bohatý kulturní program nabídly Svatováclavské slavnosti piva na Zámku Zábřeh 

Přehlídku minipivovarů a bohatý kulturní program nabídly Svatováclavské slavnosti piva na Zámku Zábřeh 

Zámek Zábřeh a jeho okolí patřilo už tradičním svatováclavským slavnostem. Letos se uskutečnil už 14. ročník, který nabídl skvělou dvoudenní zábavu a přehlídku minipivovarů.

Tisíce lidí si nenechaly ujít tradiční Svatováclavské slavnosti piva, na které i tentokrát přijel sám svatý Václav se svou družinou a celou akci slavnostně zahájil. Součástí historického průvodu bylo i přepadení.

Michaela Mahrová, ředitelka Kultury-Jih: “Kultura-Jih zprostředkovala pro občany Jihu opět Svatováclavské slavnosti. Tentokrát už 14. ročník, který opět proběhne v historickém duchu. Na pódiu jsme se setkali se svatým Václavem, který požehnal lidu jižanskému. Setkali jsme se s purkmistrem a jeho družinou. Došlo také k nepříjemné události, kdy došlo k přepadení družiny svatého Václava lidmi Boleslavovy družiny, ale byli přemoženi a následně byl vedený soud. Svatý Václav byl tentokrát ještě milostiv a udělil oběma lapkům milost.”
Václav Tomíček, kaplan římskokatolické církve: “Svatý Václav je mezi jiným také patronem pivovarníků. Ta osoba svatého Václava není jen nějaká historická osoba, ale může nám toho hodně co říci. Domnívám se, že bychom se měli dívat po lidech i v dnešní době, kteří nás jsou schopni táhnout dopředu. Kdy se nemusíme motat jenom pořád kolem sebe, nebo dívat se, vypichovat nějaké negativní věci, ale opravdu posouvat věci dopředu, přemýšlet o věcech, přemýšlet o věcech s nadhledem.”

Součástí slavností byla také přehlídka minipivovarů nejen českých, ale také z Německa. Celkem se jich představilo 27 a k ochutnání nabídly přes 120 druhů čepovaných piv.

Roman Koudelka, provozovatel zámku: “Samozřejmě zámek Zábřeh jako vždycky připravuje svatováclavský speciál. Letošní ročník pan sládek vymyslel krásný čtyřsladový speciál 14 stupňový. Máme ho ještě ve variantě višňový, je to trošičku na způsob belgických piv. To se přidávají do toho ovocné výtažky, takže ho máme ve variantě ležák speciál a ležák speciál višňový.”

Právě zámecký speciál se za dobrovolnou částku podával i v charitativním stanu, ve kterém se ujal čepování sám starosta obvodu Ostrava-Jih s místním kaplanem.

Martin Bednář (ANO), starosta MOb Ostrava-Jih: “Minulý rok jsem vynechal, tak zase se do toho čepování musím dostat a čepuje se zase pro každoroční Běh pro. Letos je to teda pro Štěpu. My máme takovou vnitřní soutěž s místní farností. ale samozřejmě je to soutěž pro dobrou věc, nikoli na krev, takže jsem za to rád.”
Anketa: návštěvníci slavností: “To je to německé nějaké, normální dvanáctka taková. Já jsem tady pokaždé skoro, je to pořád stejné, pěkně hrají.”
“Určitě se nám tady líbí, ale je pravda, že jsme teprve teď přišli. Jinak chodíme celkem pravidelně tady na to, kromě vlastně loňska a možná dvou ročníků, tak jsme navštívili úplně všechny od začátku až do konce. Skvělá akce, děláme propagaci, nějaké pivo jsme tady dotáhli, takže jo, je to skvělá akce. Takže teď zrovna přemýšlím, co si dám, protože nevím.”
“Vyzkoušeli jsme nějaké tady branické, nebo nějaké, je velmi dobré, ale tady tohle pivo je nejlepší. Zámecké, ano. Atmosféra je úžasná, spousta lidí, spoustu dobrot všelijakých, báječné.”
“Je to skvělé tady, zrovna jsem přišel. Žádné roušky, je tady klídek.”
“Líbí se mi tady. Piva výborná.”
“Parádně, holky jsou nadšené a my taky. Vyzkoušela jsem brusinkové, výborné.Teď jdeme na borůvku. Chystáme se teda a samozřejmě na svatého Václava, takže i svatováclavské.”
“Kaštanové, mandlové a ořechové. To je takové sladší. Jako my známe ty Ipy, Apy, to je všude v hospodách, ale to mandlové, ořechové jako fakt doporučuju. Já tady pokud možno jezdím každý rok a mají tady i německé, to taky doporučuju.”

Slavnosti proběhly v zábavném duchu. Vystoupila řada kapel a populární zpěvačka Ewa Farna, nechyběla ani ohňová show a dobové tance, nebo právo útrpné. K tomu řada stánků s občerstvením a jiným zbožím.

Zdroj: Přehlídku minipivovarů a bohatý kulturní program nabídly Svatováclavské slavnosti piva na Zámku Zábřeh | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Dny samoty skončily. V Ostravě-Jihu se senioři baví na jedné akci za druhou 

Dny samoty skončily. V Ostravě-Jihu se senioři baví na jedné akci za druhou 

Letošní rok je v Ostravě-Jihu nabitý akcemi pro seniory. Obvod se jim snaží vynahradit dny samoty, které zavinila pandemie koronaviru. Všechny akce jsou hojně navštěvované stejně jako byla ta poslední, a to Den seniorů v kulturním domě K-trio.

Velký sál kulturního domu K-trio zaplnili senioři. Bavili se tady na Mezinárodním dni seniorů, který pro ně uspořádala radnice. Šlo o odpolední setkání s bohatým programem a pohoštěním.

Dagmar Hrabovská (OSTRAVAK), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Dnešní odpolední setkání pro seniory je realizováno jako vyjádření poděkování a úcty za lásku a péči, kterou vlastně věnovali svým dětem, kterou věnují svým vnukům a někteří pravnukům. Je to poděkování za jejich celoživotní práci.”
Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Já jsem rád, že to hlavní covidové šílenství je za námi a že opět můžeme dělat akce pro seniory, protože ta doba, kdy ty akce nebyly a byli doma, byla pro ně jakoby delší než pro nás všechny ostatní. Oni opravdu ten sociální kontakt potřebují, potřebují, aby jsme ty akce pro ně dělali, chtějí chodit, chtějí se družit. Takže za mě fakt obrovský úspěch, že se v tom vracíme do normálu a věřím, že už to tak i zůstane.”

Akcí je opravdu celá řada. Jsou to zájezdy seniorů, U3V, vycházky do přírody, taneční večery, jóga, počítačové a jiné kurzy, nebo tradiční Ples seniorů

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Ten program se snažíme za ten uplynulý rok dohnat v co nejrychlejší možné míře a věřím, že příští rok už bude úplně normální.”
Anketa: senioři Ostravy-Jihu: “Do Akordu chodím pravidelně, v klubu jsem na Horymírové. Chodím do turistiky s postiženýma, byla jsem aktivní v Amazonkách, mám U3V za sebou a celkem se zajímám, co se děje na Jihu, v Ostravě a všude. Na výstavy, na muzea, do divadla, kulturu, kino Luna.”
“Chodím na vycházky, organuzuji zájezdy, přednáším, recituji. Budu teď recitovat na Miss babča. Prostě zúčastňuju se všech akcí. I když mám 84 roků, tak jsem bojovnice taková a to mě drží při životě.”

Další oblíbenou akcí jsou Senioři bez hranic, v rámci které se senioři z Ostravy-Jihu setkávají se seniory z Polska.

Zdroj: Dny samoty skončily. V Ostravě-Jihu se senioři baví na jedné akci za druhou | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa

Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa

Obyvatelé města mají znovu možnost se podílet na změně okolí svého bydliště i celého města. Vyplněním Pocitové mapy pomohou vytipovat místa, která potřebují změnu, protože se v létě při vysokých teplotách přehřívají. Stejně tak mohou definovat místa, kde chybí zeleň nebo není dost kvalitní zeleně či plochy, kde by se dala lépe využívat např. srážková voda. Aktuální verze Pocitové mapy ukáže i srovnání, jak se po několika letech změnily názory obyvatel na projevy klimatické změny v různých částech města. Veřejnost byla do tvorby pocitové mapy zapojena již v roce 2017. Výsledky byly zapracovány do Adaptační strategie města, která uvádí konkrétní projekty k realizaci.

„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří v něm žijí, pohybují se v něm nebo jen tak tráví volný čas. Proto chceme opět oslovit obyvatele a návštěvníky Ostravy a aktivně je zapojit prostřednictvím elektronické pocitové mapy a ankety do tématu snižování negativních vlivů města na změny klimatu a jeho lepší adaptaci na tyto změny,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí, Kateřina Šebestová.

Obyvatelé Ostravy mohou vyjádřit svůj názor, kde se v době horka cítí příjemně či uvést místa, kterým se raději vyhýbají a kde by uvítali více zeleně nebo lepší péči o ni. Na webových stránkách https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/ostrava/pocitova-mapa mohou lidé v mapě vyznačovat konkrétní místa, další názory a podněty týkající se připravenosti města na dopady klimatické změny, ale také na opatření, která umožní snížení vlivů na klima (snížení produkce skleníkových plynů). Informace budou využity ke srovnání s výsledky Pocitové mapy, která vznikla před několika lety v rámci zpracování Adaptační strategie a také pro aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu.

Pocitovou mapu doprovází rovněž anketa, která umožní lépe nasměrovat současně prováděnou aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (známého také pod názvem SECAP). Tento Akční plán město Ostrava zpracovalo v rámci svého několikaletého členství v mezinárodním uskupení měst tzv. Paktu starostů a primátorů. Cílem Paktu je spolupráce měst a obcí ve snaze snížit jejich vliv na klima a doplnit tak mezinárodní závazky států v této oblasti.

Letošní mapa a anketa podrobněji rozvíjí mapu z roku 2017, otázky se zabývají širší tematikou (doprava, úspory energií, kvalita ovzduší apod.). V roce 2017 získaly nejvíce pozitivních hlasů lokality koupališť a parků, lesoparků, zoologická zahrada a CHKO Poodří. Největší koncentrace příjemných pocitů v době letního horka směřovala do prostoru Komenského sadů, větší koncentrace hlasů byla také směřována do prostoru Bělského lesa a sadu Milady Horákové. Z hlediska míst, kde se v létě obyvatelé necítí příjemně, byly nejčastěji zmiňovány centrum města Ostravy a oblast Karoliny, větší obchodní centra, místa v blízkosti hlavních komunikací a sídliště.

Zdroj: Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa — Ostrava

Návštěvníky radniční věže čeká poetická stezka

Návštěvníky radniční věže čeká poetická stezka

Zájemci mají jedinečnou šanci účastnit se poetického prvovýstupu na unikátní ostravský konstruktivistický maják, věž Nové radnice. Základní tábor i jednotlivé výškové body budou kótovány ukázkami z textů předních i méně známých básníků a prozaiků, jimž (v dobrém i zlém) učaroval genius loci města Ostravy.

Přijďte si prohlédnout jedinečný interiér radniční věže a pokochat se jedinečnými výhledy do všech světových stran – krajin reálných i fantazijních. Sraz účastníků je  8. 10. 2021 v 18.00 na Prokešově náměstí, před vchodem do magistrátu. Pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Ostravským informačním servisem (OstravaInfo).

POZOR! Z kapacitních důvodů se akce může zúčastnit maximálně 25 osob, rezervujte si prosím místo na tel. čísle: 596117312 ( po-pá 10-18). Místo si můžete zamluvit rovněž osobně v antikvariátu  Fiducia (Mlýnská 2, Ostrava 1). Vstupné je dobrovolné, záleží na velkorysosti a štědrost návštěvníků.

Zdroj: Návštěvníky radniční věže čeká poetická stezka — Ostrava

Nákupní centrum na jihu Ostravy vadí místním, Starou Bělou čeká referendum 

Nákupní centrum na jihu Ostravy vadí místním, Starou Bělou čeká referendum 

Strach z budoucnosti má řada obyvatel ostravského obvodu Stará Bělá od chvíle, kdy zjistili, že firma Sanato invest chce na polích mezi Junáckou a Plzeňskou ulicí postavit Retail Park Ostrava-Jih. Současně s volbami do parlamentu by se měli vyjádřit v místním referendu, zda se stavbou souhlasí.

„Rozhodně nesouhlasím,“ říká místní obyvatelka Jana Ženatá. „Vadí mi zábor další zemědělské půdy i to, že naproti rodinné zástavbě má vzniknout obchodní centrum, přitom v okolí všechno potřebné je. A taky haly pro lehký průmysl. Ale investorovi jde hlavně o ty obchody. Nám to výrazně zhorší životní prostředí,“ líčí žena.

Upozornila, že velký problém bude v Junácké ulici, kde je úzká silnice bez středového pruhu, vede kolem základní školy a má se stát jednou z hlavních přístupových komunikací k nové zástavbě.

„Doufám, že uchráníme alespoň Junáckou – silnice je tam úzká,“ potvrzuje starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček, který čeká, že se lidé vysloví proti stavbě.

„Bydlíme v klidné části města a máme hezký výhled na Beskydy. Nový Retail Park by nám to vzal. Přibude hluk, smog a další problémy. Pozemky, kde se má stavět, ale bohužel nepatří obci. Proto máme jen omezené možnosti, jak tomu zabránit,“ vysvětluje.

Většina pozemků patří potomkům sedláků

Ačkoli plánovaný Retail Park má v názvu Jih s odkazem na sousední ostravský obvod, má stát na katastru Staré Bělé. Malá část pozemků už patří investorovi, většina potomkům starobělských sedláků, kteří ji zatím pronajímají, a okrajová část společnosti Vítkovice, jejímž většinovým vlastníkem je Jan Světlík.

„Naše je jen malá plocha ve špici pozemku. Investor má o ni zájem. Kupní smlouva zatím uzavřená není, ale proti prodeji nejsme. Využití celé lokality je dáno územním plánem,“ popisuje mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Celá plocha je určená pro lehký průmysl. Obec se v minulosti marně pokoušela prosadit změnu. Pokud investorská firma vykoupí potřebné pozemky, musí o souhlas se stavbou žádat město. Investor si ale teprve ověřuje podmínky stavby.

„Zatím nebyla podána žádná žádost s dokumentací, na jejímž základě by bylo možné stavbu povolit či na pozemku stavět,“ informuje mluvčí města Gabriela Pokorná.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/stara-bela-nakup-centrum-referendum-plan-sanato-retail-park.A210927_629025_ostrava-zpravy_pjen

 

 

Zdroj: iDNES.cz

Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dvorského v Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli profesionální sportovci 

Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dvorského v Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli profesionální sportovci 

Základní a mateřská škola Dvorského se po 20 letech dočkala zbrusu nového multifunkčního hřiště. Dosud žádné venkovní sportovní zázemí neměla. Slavnostní otevření hřiště se tak neslo ve velkém stylu.

V areálu Základní a mateřské školy Dvorského v ostravské části Bělský les slavnostně otevřeli nové multifunkční hřiště. Zatímco dopolední program si užili žáci školy a školky, odpoledne dostal prostor každý, kdo měl zájem si nejen zasportovat.

Miloš Kosík, ředitel ZŠ a MŠ Dvorského: “Na slavnostní otevření jsme si pozvali sportovní organizace a kluby, se kterými, s některými začínáme spolupráci a některé už tady jsou delší dobu. To znamená, oni chtěli podpořit děti, které se vracejí po té pandemii. A všichni víme, že po té pandemii jsou děti nerozhýbané.”

Připraveny byly nejen různé sportovní disciplíny pro děti, ale předvedli se také hasiči, policisté, nebo kynologové. Nechyběl ani skákací hrad. exhibice sportovců a autogramiáda fotbalistů Baníku, hokejových Vítkovic, florbalistů Vítkovic a jednoho z členů basketbalového týmu, který se zúčastnil Olympiády v Tokiu.

Petr Handl, výkonný ředitel HC Vítkovice Ridera: “Jakýkoli takový projekt, který umožní dětem sportovní vyžití, tak je samozřejmě velkým přínosem, protože všichni víme, že toho pohybu mají děti v posledních letech čím dál méně a budou-li mít k dispozici takováto kvalitní sportoviště, možná je to bude k tomu sportu zase o něco více lákat.”
Tomáš Galásek, asistent trenéra české fotbalové reprezentace: “Většinou si stěžujeme na tu novou generaci, že už to zapálení trošku chybí, ta motivace, nebo něco, i když teď ta těžká situace s pandemií asi tomu dopomohla. Ale myslím si, že v té době jsme byli urputnější a bojovali jsme daleko víc, než nynější generace.”

Každý, kdo splnil všech 10 připravených disciplín, dostal zdarma špekáček, který si mohl opéct na vatře za mnou.

Anketa: návštěvníci slavnostního otevření: “Toto hřiště se mi líbí hodně, je tady něco nového a ze sportu mám rád fotbal, florbal, box a hokej. Rád se na něj dívám.”
“Je to krásné tady s dětmi. Jeden je na škole, malé je ve školce, ta prostřední a je to tady moc povedené. Syn to vlastně celé obešel, aby získal špekáček, aby si ho potom mohl opéct, takže je to tady super. Jsou šikovní.”
“Užil jsme si to moc. Vyzkoušel jsem si policejní pouta, pak jsem tady byl na autogramiádě. Takže bylo to super.”

Nové multifunkční hřiště budou využívat nejen žáci školy, ale v odpoledních hodinách bude sloužit i dětem a klubům z širokého okolí.

Miloš Kosík, ředitel ZŠ a MŠ Dvorského: “Co se týká prevence toho hřiště, máme tady kamerový systém a tím bychom chtěli zabránit tomu, aby to hřiště nebylo poškozeno a samozřejmě, pokud by zůstalo v tom stavu, jak je, co nejdelší dobu tak by to bylo ku prospěchu všech. Máme tady správce hřiště, který to kontroluje a stará se o tu plochu. A prosím samozřejmě veřejnost, která tady bude, aby se k tomu hřišti chovala jako doma.”

Multifunkční hřiště je určeno zejména pro míčové hry jako malá kopaná, nohejbal, volejbal, košíková, florbal, nebo tenis a vybudovat ho nechala radnice Ostravy-Jihu.

Zdroj: Nové multifunkční hřiště u ZŠ Dvorského v Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli profesionální sportovci | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Vyšly říjnové Jižní listy

Vyšly říjnové Jižní listy

Jsou tady říjnové Jižních listy. A s nimi spoustu článků, které mapují dění v našem obvodě.

Tentokrát nejvíce prostoru věnujeme participativnímu rozpočtu. A to z toho důvodu, že představujeme projekty, pro které letos můžete hlasovat.

Také jsme pro vás zrekapitulovali akce, které v minulých týdnech proběhly, a to Slavnosti Jihu, Road Circus, Linkou na drink, Ekologický den s OZO Ostrava i den otevřených dveří V Zálomu.

V rozhovorech představujeme činnost odboru sociální péče, přičemž se dočtete i to, jaké služby nabízí Centrum sociálních služeb Jih. O zákulisí parkouru zase povypráví Patrik Gabryš z ADD lead, s nimiž jste se mohli setkat i během otevření parkourového hřiště, jež je součástí projektu Zeleň za Lunou.

Zavítali jsme za Libuši Turečkovou, která i díky muzikoterapii dostala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a za Drahomírou Kubátovou, jež nedávno oslavila sto let.

Nechybějí ani pozvánky na blížící se akce Jih žije vínem, charitativní Běh pro a šachový turnaj O pohár starosty Ostravy-Jih. A v historickém okénku se zaobíráme minulostí zábřežských rybníků.

Jako obvykle si můžete vyzkoušet, jak máte bystrou mysl, k čemuž poslouží křížovka, sudoku a přesmyčky.

A to pořád není vše…

Pokud bydlíte na Jihu a říjnové vydání Jižních listů do vašich schránek nedorazí do 8. října, prosíme o upozornění na redakční e-mail: jizni.listy@ovajih.cz,  ať můžeme u distributora, kterým je Česká pošta, zajistit nápravu.

Elektronické verze Jižních listů najdete na: https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2021

Zdroj: Vyšly říjnové Jižní listy — Čeština

Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety

Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety

I v letošním roce se knihovna Archivu města Ostravy připojí k tradičnímu Festivalu ostravských knihoven, který se koná v úterý 5. října 2021. Návštěvníci se budou moci prostřednictvím výstavy s názvem „Co vyšlo před 100 lety?“ seznámit s knihami, publikacemi, novinami a brožurami, které se ocitly na pultech knihkupců nebo v novinových stáncích právě před sto lety, v roce 1921. Ve velké zasedací síni Archivu města Ostravy bude pro návštěvníky připravena beletrie i literatura odborná, věstníky i deník, sborníky i jízdní řády, v jazyce českém i německém.

Archivní knihovna disponuje bohatým knižním fondem historických publikací a novin. Její počátky spadají již do roku 1923, kdy byl městský archiv založen. Obsahuje kromě odborných knih věnujících se historickým a společenským vědám i knížky, které vydávalo město jako propagační materiál, publikace právního charakteru, jako jsou historické i soudobé zákoníky, přepisy stenografických protokolů z jednání moravského a slezského zemského sněmu, encyklopedie a biografické slovníky. Mimo to disponuje i rozsáhlou sbírkou odborných historických časopisů české, slovenské a polské provenience. Knihovna Archivu města Ostravy měla v závěru roku 2020 zpracováno celkem 57 013 svazků. Zájemci zde nalezli 40 521 knih, 9 058 svazků časopisů a 7 434 svazků novin.

Badateli velmi vyhledávána je sbírka novin, ve které je možné nalézt česká a německá periodika od druhé poloviny 19. století. V případě německých novin do 40. let 20. století, v případě českých až do současnosti. Knihovna slouží pouze k prezenčnímu studiu v archivní badatelně, která je zájemcům přístupna od pondělí do čtvrtku. Bližší informace lze nalézt na webu Archivu města Ostravy (https://amo.ostrava.cz/). Na zájemce se těší (nejen v den Festivalu ostravských knihoven) archiváři na Špálově ulici 19 v Ostravě-Přívoze, v budově Archivu města Ostravy, která patří ke skvostům ostravské architektury.

Zdroj: Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety — Ostrava