Máte doma předškoláka? Vzhledem k blížícímu se termínu zápisu dětí do 1. tříd vám  nabízíme přehled základních škol zřizovaných Městským obvodem Ostrava – Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle  § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou :

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období září – prosinec daného školního roku je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • u dítěte, které dovrší 6-ti let v období leden-červen daného školního roku je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Přehled škol a termíny zápisu 

ve formátu PDF.

 

 

Pin It on Pinterest