Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

V souvislosti s nadcházející druhou etapou stavebních prací akce “Silnice III/4787 Ostrava ulice Výškovická. Mosty 4787-3, 4787-4” (rekonstrukce Výškovických mostů) dojde od 4.6.2019 k úplné uzavírce provozu na ul. Výškovická ve směru z Výškovic do Vítkovic, a to od křížení ulice Výškovická s ulicí Pavlovovou až po křižovatku U Studia (křížení ulic Výškovické s ulicí U Studia).

 

Ve směru z Vítkovic do Výškovic bude pro individuální dopravu od křižovatky U studia možná jízda pouze v pravém jízdním pásu s možným odbočením do Shopping parku (ke kruhovému objezdu u OBI) nebo dále jen po severozápadní rampu (rampa = výjezd či sjezd na most), kde bude možno odbočit vpravo a sjet po rampě na ulici Rudnou ve směru na Porubu. Přímý průjezd ulicí Výškovickou za severovýchodní rampou nebude pro individuální dopravu možný.


Přesto, že na nových mostních objektech jsou vybudovány tři jízdní pásy, tak dva z nich zabírá po celou dobu II.fáze stavby provizorní tramvajová trať (SO 603.2) zajišťující dopravní obsluhu Výškovic a zbývající jeden jízdní pás je primárně určen jen pro vozidla IZS a BUSY DPO (linka č.48). Celá výše popsaná dopravní situace bude trvat od 04.06.2019 do 06.06.2020.

Zásadní změnou v dopravní obslužnosti pro příjezd do Shopping parku z ulice Rudné bude celková uzavírka ulice Rudné od 07.06.2019 (od 21°° hod) do 09.06.2019 (do 18°° hod), kdy dojde k demolici východního mostu na ulici Výškovické v křížení s ulicí Rudnou.

Ulice Rudná bude pro veškerou dopravu uzavřena ve směru od Vítkovic těsně za výjezdem z Rudné na rampu na ulici Plzeňskou ve směru na Hrabůvku. Příjezd do Shopping parku bude ze směru od Poruby bez zásahu uzavírky do příjezdové trasy a taktéž výjezd ve směru na Porubu bude bez omezení.

Bohužel příjezd od Vítkovic bude během uzavírky uzavřen už od poslední výjezdové rampy na ulici Plzeňskou, a to jak pro hlavní vjezd do Shopping parku, tak pro vjezd přes severozápadní rampu k OBI. To znamená, že ve směru od Vítkovic musí vozidla použít objízdné trasy přes ulici Plzeňskou nebo odbočit z Rudné už na křižovatce s ulicí Závodní (tj. kolem Ostravar arény na ulici Výškovickou). Z ulice Výškovické ve směru na Výškovice pak mohou vjíždět jak z ulice U Studia, tak přes kruhový objezd u OBI. Taktéž výjezd ve směru na Porubu po SZ rampě z ulice Výškovické nebude během uzavírky nijak omezen.

Zdroj: Blíží se úplná uzavírka Výškovických mostů — Čeština

Pin It on Pinterest