Řidiče v Ostravě čekají další dva roky kolony a objížďky, opět na Rudné 

Řidiče v Ostravě čekají další dva roky kolony a objížďky, opět na Rudné 

Po několikaletých komplikacích spojených s opravou mostů vedoucích přes Rudnou ulici směrem na Výškovice, čekají Ostravu další problémy. Tentokrát se na velmi frekventované Rudné budou opravovat mosty u vítkovického stadionu.

„Mosty už jsou předány zhotoviteli, první fáze oprav jsou nyní proveditelné bez zásadních dopravních změn. Citelnější úpravy provozu nastanou po Vánocích,“ konstatoval Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

„Zhruba od poloviny ledna 2022 předpokládáme převedení dopravy do obousměrného režimu pruhů 1+1. Po Rudné ulici v Ostravě následně projedou pouze vozidla do 3,5 tuny, těžší vozidla využijí objízdné trasy,“ přiblížil Mazal.

To v praxi bude znamenat, že se po polovině ledna dají očekávat kolony nejen na Rudné, ale i na objízdných trasách. Ty povedou i v blízkosti centra Ostravy.

Jedna objízdná trasa povede po ulicích Místecká a Mariánskohorská zpět na I/11 po Rudné, druhá je pak plánována po ulici Bohumínská, přes D1 až po mimoúrovňovou křižovatku D1 s Rudnou.

Dopravní zatížení ostravských ulic se dá čekat opravdu výrazné, po Rudné totiž denně projede na 34 tisíc automobilů.

Navrhovaná doba opravy se blíží dvěma rokům.

„Vzhledem k vytíženosti silnice I/11 bude snahou dodržovat a snad i urychlovat dvouletý harmonogram oprav. Celkové náklady stavebních prací jsou vyčísleny na přibližně 239 milionů Kč bez DPH,“ doplnil zástupce ŘSD.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/rudna-doprava-rekonstrukce-mosty-objizdky-kolony.A211119_637452_ostrava-zpravy_jog?zdroj=vybava_recombee

Secondhand v Avionu? Obchod si získal Ostravany a pomáhá dobré věci 

Secondhand v Avionu? Obchod si získal Ostravany a pomáhá dobré věci 

​V ostravském nákupním a zábavním centru Avion otevřel nedávno první prospěšný second hand jménem Moment. Je to tak trochu jiný second hand – kvalitní oblečení v profesionální prezentaci a navíc v úspěšném obchodním centru.

„Ukazujeme, že cirkulace oblečení je něco reálného. Tím, že nakupujete kousky, které nám někdo daroval, šetříte zdroje, energii, lidskou sílu a snižujete uhlíkovou stopu. Protože jinou planetu nemáme,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Moment Markéta Soukupová.

A proč se Avion, nákupní a zábavní centrum, rozhodl navázat spolupráci s Momentem a otevřít ve svých prostorech právě second hand?

„V Avionu věříme v koncept „meeting place“ – chceme vytvářet jedinečná místa pro setkávání, kde všichni mohou nejen najít to, co hledají, ale rovněž mohou růst, učit se, spojovat se, setkávat se a bavit se. Znamená to také starat se o naše komunity a propojovat je dohromady,“ říká ředitelka Avion Shopping Parku Ostrava Zuzana Pilipčincová.

Avion se podle ní také silně zaměřuje na životní prostředí a udržitelnost. Součástí této strategie je i podpora místní komunity a vzdělávání obyvatel právě v oblasti udržitelnosti.

“Jsme velmi rádi, že jsme mohli společně s neziskovou organizací Moment otevřít unikátní koncept prémiového second hand obchodu přímo v nákupním a zábavním centru Avion. Hodnoty udržitelnosti a cirkulární ekonomiky jsou klíčové pro naši společnost, proto jsme organizaci Moment poskytli prostor za nulový nájem a společně s IKEA přispěli i finančně k otevření tohoto obchodu. Momentu přejeme, ať se jim u nás v Avionu daří a mají nové spokojené zákazníky a ti stálí ať se k nim rádi vracejí,“ dodává Zuzana Pilipčincová.

Prospěšný second hand provozovaný neziskovou organizací Moment je vůbec prvním obchodem svého druhu v obchodním centru v České republice. Moment chce spolu s Avionem nabídnout zákazníkům úplně novou zkušenost – možnost udržitelného nákupu tam, kde by to málokdo čekal.

V obchodě může kdokoliv darovat své oblečení k prodeji a udělat tak nejen něco pro udržitelnost svého oblékání, ale take nákupem oblečení finančně podpořit šest českých prospěšných projektů.

Moment – jako neziskovka – celým svým výtěžkem pravidelně podporuje Mobilní hospic Ondrášek, Společnost pro ranou péči Ostrava, CCCB– českou koalici pro ochranu biodiverzity, Save Elephants, denní stacionář Žebřík a Kola pro Afriku.

„Naším smyslem je tvořit svobodné finance, které mohou reálně pomáhat. Proto všechny podporované projekty dobře známe a jsme s nimi stále v kontaktu,“ shrnuje Markéta Soukupová.

Za první týdny provozu vydělal Moment více než 300 tisíc korun. Podle ředitelky Momentu Markéty Soukupové je o second hand velký zájem i proto, že v lidech vyvolává jiný dojem než jsou u second handů zvyklí.

„Prostor jsme dostali od Avionu k zapůjčení zdarma včetně vybavení prodejny. Jednoznačně funguje právě to, že je prostor postavený pro zákazníka, který určitou prezentaci zboží očekává.”

Zdroj: Secondhand v Avionu? Obchod si získal Ostravany a pomáhá dobré věci | Patriot Magazín

Domov Korýtko čeká rekonstrukce — Ostrava

Domov Korýtko čeká rekonstrukce — Ostrava

Domov pro seniory Korýtko se dočkal dlouho plánované celkové rekonstrukce, spojené s nástavbou a přístavbou. Práce by měly být zahájeny v prvním čtvrtletí roku 2022 a jejich rozpočtové náklady se blíží půl miliardě korun bez DPH. Rekonstrukce, která by tento domov z osmdesátých let minulého století stavěný v socialistickém stylu měla posunout mezi nejmodernější i architektonicky přitažlivé pobytové zařízení pro seniory, je rozložena na přibližně dva roky.

Budoucí podoba hlavního vstupu Domova Korýtko. Vizualizace: MMO

Po rekonstrukci nabídne nový domov 254 klientům. V současné době se intenzivně pracuje na přestěhování stávajících klientů do náhradních prostor, které se pro tento účel připravují na Slezské Ostravě v objektech Čtyřlístku, příspěvkové organizace města Ostravy.

„O potřebě rekonstrukce objektu Domova Korýtko hovoříme již mnoho let a mám radost, že přes mnohé peripetie jsme nyní konečně dospěli k jejímu faktickému zahájení. Nechceme tak náročnou akci realizovat za přítomnosti stávajících klientů domova, kterým by zcela jistě prováděné práce ztrpčovaly život, a proto jsme se je rozhodli přestěhovat i se zaměstnanci do kvalitních náhradních prostor s krásným venkovním zázemím. Děláme maximum pro to, abychom i zde mohli na období přibližně dvou let nabídnout klientům i personálu nejvyšší dostupné pohodlí a celkový komfort pro možnost poskytování veškerých potřebných služeb. Rekonstrukce Domova Korýtko nejenže zásadně změní podobu tohoto objektu, ale na desítky let vytvoří ideální předpoklady, aby zde bylo možno poskytovat seniorům péči na špičkové úrovni a především, aby se zde cítili šťastni a spokojeni,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

V rámci rekonstrukce bude vybudována nástavba objektu A s rozsáhlou střešní terasou a rovněž nové terasy pro všechna patra objektů B a C. Její součástí je výměna všech rozvodů sítí (voda, kanalizace, elektro, slaboproud, osvětlení). Mezi dalšími chystanými zlepšeními jsou například nový stravovací a prádelenský provoz, zvětšení podlahové plochy pokojů, buňkový systém sociálních zařízení vždy pro dvě bytové jednotky. Vestavěny budou moderní centrální koupelny na každém patře, nový společenský sál a multifunkční místnost, dodána bude i nová trafostanice. Objekt i střecha budovy budou kvalitně zatepleny a celý objekt bude energeticky optimalizován. Klienti se mohou těšit i na nové situační řešení zahrady s pergolami, vodním prvkem, zvýšenými záhony a veškeré nové vybavení pokojů, pracoven, společenských prostor a celého interiéru objektu.

Domov dnes poskytuje dvě registrované sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem o celkové kapacitě 242 míst, která bude po dobu rekonstrukce snížena na 144 míst, která lze poskytnout v náhradních prostorách.  Proto byl také od září pozastaven příjem nových klientů.  Náhradní prostory budou poskytnuty ve dvou objektech příspěvkové organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, a to v Domově Barevný svět v Ostravě-Muglinově a v Domově Na Liščině v Ostravě-Hrušově. Náklady související se stěhováním a úpravou náhradních prostor, jsou předběžně odhadovány na asi čtyři miliony korun, budou dále upřesňovány.

Přestěhování klientů je umožněno díky transformaci tohoto původně ústavního zařízení do podoby pseudorodinného bydlení, kdy došlo na území města Ostravy k výstavbě 11 nových domků a k rekonstrukci dvou dalších nízkokapacitních objektů, kde klienti Čtyřlístku získali nový domov, podobný rodinnému prostředí. Výhodou pro přemístění seniorů do těchto objektů je fakt, že jednak oba nyní uvolněné objekty sloužily pro poskytování podobné sociální péče a také, že jsou v majetku statutárního města Ostravy. Odpadají tak vysoké náklady za případný pronájem náhradních prostor externímu komerčnímu subjektu po celou dobu rekonstrukce.

V současné době se intenzivně pracuje na tom, aby tyto náhradní prostory byly připraveny pro přestěhování klientů. To obnáší spoustu administrativních úkonů a rovněž realizaci drobnějších stavebních úprav a udržovacích prací, posílení elektrorozvodů, výmalby všech prostor apod. Pokud se vše podaří stihnout, tak by se klienti domova měli začít stěhovat v únoru 2022.

Ředitel Domova Korýtko Jan Seidler dodává: „Vím, že i přes veškerou snahu bude toto období komplikované, a to nejen pro naše klienty, ale také pro všechny zaměstnance organizace. Budeme se snažit zajistit, aby stěhování a následný pobyt v náhradních prostorách byl pro všechny, zejména pro klienty, co nejméně náročný a aby byl pro ně zajištěn maximální možný komfort. Nicméně jsem velice rád, že se vedení města Ostravy přistoupilo k rekonstrukci stávajícího domova Korýtko. Budova objektu a zejména stěžejní infrastruktura je již velice zastaralá a poruchová a toužebně očekávána celková rekonstrukce byla naprosto nezbytná.“ 

Aktuálně probíhá nadlimitní veřejná zakázka na zhotovitele stavby s termínem pro podání nabídek do 9. prosince 2021. Podpis smlouvy s vybraným uchazečem předpokládáme v průběhu února 2022.

Zdroj: Domov Korýtko čeká rekonstrukce — Ostrava