Tramvaj z Ostravy-Jihu bude jezdit až osmdesátikilometrovou rychlostí! 

Tramvaj z Ostravy-Jihu bude jezdit až osmdesátikilometrovou rychlostí! 

​Dopravní podnik Ostrava zahájil v prvním říjnovém týdnu modernizaci tramvajové trati mezi zastávkami Důl Jeremenko a Dolní Vítkovice.

Cílem této modernizace je zajistit zvýšení kvality jízdy pro cestující a zejména zvýšit rychlost jízdy tramvají v tomto úseku až na 80 km/h. Součástí modernizace za více než 18 milionů korun je rekonstrukce trolejí, části kolejiště, přejezdu nebo montáž zábradlí u cyklostezky. Osmdesát procent nákladů je dotováno z Operačního programu Doprava EU.

Práce v místě doprovází výluka tramvajového provozu týkající se linek č. 1, 6, a 10, která potrvá do 30. října. Mezi zastávkami Hrabůvka, Poliklinika a ÚAN je pro cestující zajištěna náhradní autobusová doprava, která funguje v době přepravní špičky v intervalu sedmi až osmi minut.

„Být nejmodernějším dopravním podnikem v zemi neznamená mít jen moderní vozový park, ale i moderní dopravní cestu. Jsem rád, že cestujícím z a do Ostravy-Jihu můžeme nabídnout zvýšení komfortu a jízdu až osmdesátikilometrovou rychlostí. Momentálně tedy modernizujeme hned dva významné úseky tramvajových tratí, druhým je probíhající akce na ulici Hlučínská,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Zdroj: Tramvaj z Ostravy-Jihu bude jezdit až osmdesátikilometrovou rychlostí! | Patriot Magazín

V Ostravě-Jihu otevřeli památník tramvajové dopravy. Písková jáma vznikla díky participativnímu rozpočtu 

V Ostravě-Jihu otevřeli památník tramvajové dopravy. Písková jáma vznikla díky participativnímu rozpočtu 

V Pískových dolech vznikl Památník tramvajové dopravy. Připomíná tramvajovou dráhu, která tady fungovala od roku 1913 do roku 1964 a sloužila především lidem, kteří jezdili do práce do vítkovických železáren.

V Ostravě-Jihu slavnostně otevřeli Památník lokálek v Piskačach. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu z loňského roku, který vznikl v Pískových dolech a který mapuje historii zdejší bývalé tramvajové trati. Její provoz byl zahájen 3. července roku 1913 v úseku dnešních ulic ruská, Dolní, U Hrůbků.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Sešli jsme se tady v hojném počtu a pevně věříme, že je to jedno z dalších míst, které oživí historii Ostravy a připomene, co zde v minulosti bylo, na jakých základech Ostrava vyrostla a určitě se najde i spousta pamětníků, kteří si ještě tuto trať pamatují.”
Petr Lexa Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih, autor návrhu: “Ten památník má v sobě takovou bývalou drážní telefonní skříň a uvnitř je informační tabule a kdo chce, tak se tam může podívat a nakoukne vlastně Jsou tam historické fotografie z provozu tramvajové dráhy, jsou tam texty a návštěvníci se dozví všechno o té dráze, která fungovala v letech 1913 až 1964.”

Tramvajová linka Vítkovice, Zábřeh, Pískové doly byla jednou z nejkratších na Ostravsku. Dráha měřila pouhých 1 a půl kilometru, kterou tramvaj ujela za pouhých 7 minut.

Anketa: obyvatelé Ostravy-Jihu: “Když jsme chodili na sněženky k Odře, tak jsme právě jezdili tady tou tramvají, která jela tady na Pískové doly a končila tady jako vzadu a byly tam laboratoře nahoře, tak jako tam to končilo. To už je sakra dávno. To byla jako lokálka taková dřevěná.”
“Přes Pískové doly tramvaj nevím, že by někdy jezdila. Ale toto je kus krásné práce, je to historie.”
“Jsem se dozvěděl, že tu byla kdysi točna lokálky z Hrabové, nebo odkud to jezdilo sem. Tady se to točilo a jelo zpátky.”
“Já jsem jezdila starou tramvají, jednička se to jmenovalo a jezdila od kina Edison, jak je Hrabůvka stará a jezdila kolem jedničky, pětky kolem vysokých pecí do Ostravy a měla vlastně takovou páku a to se točilo. A ta cesta trvala strašně dlouho. Já jsem měla asi 5, nebo 6 a jeli jsme do té Ostravy možná 40 minut.”

Památník vznikl z někdejší telefonní skříně zasazené v opěrné zdi konečné výhybny tramvají na ulici U Hrůbků.

Zdroj: V Ostravě-Jihu otevřeli památník tramvajové dopravy. Písková jáma vznikla díky participativnímu rozpočtu | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

U veřejné toalety byla upravena provozní doba 

U veřejné toalety byla upravena provozní doba 

V našem městském obvodě jsou v současnosti v provozu veřejné toalety na čtyřech místech. U WC, které se nachází v objektu na okraji Bělského lesa u tramvajové smyčky na ulici Svornosti, dochází ke změně provozní doby.

Původně bylo toto veřejné WC v provozu 24 hodin denně, docházelo však k zneužívání prostor bezdomovci. Aktuálně budou moci lidé toalety využívat od května do října od 7 do 20 hodin, provozní doba od listopadu do dubna je pak naplánována od 7 do 16 hodin. Součástí objektu je rovněž bistro, nonstop jej také střeží kamery napojené na městskou policii.

Další veřejné toalety jsou občanům k dispozici na prostranství u křižovatky ulic Výškovická a Čujkovova. Jedná se o smart toaletu s nepřetržitým provozem. Další WC jsou v podchodu u polikliniky v Hrabůvce a na Náměstí Ostrava-Jih. Provoz mobilních toalet u workoutového hřiště na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském Lese byl na konci září ukončen.

Zdroj: U veřejné toalety byla upravena provozní doba — Čeština

Dvojice bydlela s batoletem ve stanu v ostravském lese

Dvojice bydlela s batoletem ve stanu v ostravském lese

Osmnáctiměsíční dítě našli strážníci v neděli večer ve stanu v Bělském lese v Ostravě, kde přebývalo s párem bezdomovců. Městská policie stan kontrolovala ve večerních hodinách kvůli intenzivnímu dětskému pláči, který se z lesa ozýval.

„Strážníci zjistili, že ve stanu pobývají 40letý muž a jeho 33letá partnerka a dále jejich jedenapůlroční dítě. To po celou dobu kontroly strážníků neustále plakalo. Muž strážníkům uvedl, že jsou momentálně bez finančních prostředků a bez přístřeší. Stan obývají pouze přechodně, než si zajistí bydlení,“ uvedl mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Hlídka na místě dále zjistila, že malé dítě nejen pláče, ale i pokašlává. Proto byli na místo přivoláni i zdravotníci a pracovnice orgánu sociální právní ochrany dítěte. „Ta zajistila následné předání dítěte jeho babičce. Celou věcí se tak bude zabývat orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD),“ dodal mluvčí.

Zdroj: Dvojice bydlela s batoletem ve stanu v ostravském lese – Novinky.cz

Polští senioři poznávali dva dny Jih

Polští senioři poznávali dva dny Jih

Šestnáct polských seniorů z města Vladislav strávilo na začátku října v rámci dalšího pokračování projektu Senioři bez hranic II dva dny v našem městském obvodu. Za doprovodu šestnácti českých souputníků z Jihu absolvovali zajímavý program, který pro ně připravila radnice.

A právě na radnici obvodu vedly jejich kroky nejdříve. Seznámili se tam s historií Jihu, prohlédli si obřadní síň a poznávali krásy Jubilejní kolonie. Večer pak všechny čekalo setkání se členy Senior klubu Akord v Zábřehu, během něhož porota v čele se starostou Martinem Bednářem hodnotila koláče a záviny, které napekli jak čeští, tak polští senioři.

„V soutěži O nejlepší koláč se nám sešlo deset soutěžních výrobků. Všechny, ať už makové, tvarohové, s marmeládou nebo s jablky, byly výborné. Nakonec se porota jednoznačně shodla na tom, že všem nejvíce chutnal polský koláč s vysokou nadýchanou tvarohovou nádivkou,“ uvedla členka poroty, místostarostka Dagmar Hrabovská.

Ani druhý den senioři nezaháleli. V integrovaném výjezdovém centru byli svědky ukázek práce městské policie s koňmi a psy, kterou většina polských účastníků dosud neviděla naživo. Odpolední program se nesl v duchu ztišení v kostele svatého Ducha v Zábřehu, kde je farář Vítězslav Řehulka seznámil s historií kostela a farnosti. Při jejich odchodu se rozezněly zvony kostela, což u většiny přítomných vyvolalo slzy dojetí.

Projekt bude pokračovat i v příštím roce. Senioři budou tentokrát poznávat univerzitu třetího věku a další možnosti vyžití starších obyvatel na Jihu.

Projekt Senioři bez hranic II je financovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia (program Interreg V-A Česká republika – Polsko).

Zdroj: Polští senioři poznávali dva dny Jih — Čeština

Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů

Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů

Také našeho městského obvodu Ostrava-Jih se citelně dotklo rozhodnutí ústavního soudu vyhovět  stížnosti skupiny senátorů a zrušení části zákona o hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat v obcích tzv. bezdoplatkové zóny. Obce tak přišly o jednu z mála, ne-li jedinou, možnost, jak postupně zamezit nežádoucí koncentraci lidí často zneužívajících sociální systém a vysmívajících se morálním zásadám i sousedské ohleduplnosti.

Ve stížnosti jsou deklarovány porušení principu obecné rovnosti, svobody pohybu a pobytu, práva podnikat, nesplnění požadavku na racionalitu normy i rozpor s principem nepodmíněnosti výkonu práv. Zmíněn je i návrh řešení – smysluplná sociální práce a integrace jedince založené na práci s jednotlivcem.

V realitě však jde pouze o slova na papíře, která nepomohou lidem bydlícím v blízkosti ubytoven cítit se bezpečně a klidně spát, nebát se jít od zastávky po práci domů, pustit děti ven si hrát, neřešit opakující se krádeže a škody na majetku. Situace je špatná. Přesto, že se řešení problémů – a práci s jednotlivci – v těchto lokalitách již léta aktivně věnují lidé z tzv. multidisciplinárního týmu, rozčleněného vhledem k velikosti obvodu na čtyři kluby. Přesto, že radnice finančně podporuje a spolupracuje s neziskovými organizacemi, působícími v ubytovnách i jinde ve vyloučených lokalitách. Přesto, že radnice hradí provoz desítek bezpečnostních kamer. Řešením by mohl být výkup ubytoven. Všechny byly s tímto cílem osloveny, bohužel bez  úspěchu. Neměli zájem nebo nabídli neadekvátní cenu. Hotelový dům Hlubina majitel prodal raději jinému zájemci za cenu o 14 milionů nižší, než nabízela radnice.

Zákonnou možnost platnou od 1. června 2017 vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů obvod uvítal jako tolik potřebný nástroj k zamezení rozšiřování problémových lokalit.  Rada žádala o vyhlášení bezdoplatkových zón opakovaně, poprvé ihned první den této možnosti. Podařilo se nejprve v dubnu 2019 u nechvalně známé ubytovny SOIVA na ulici Hulvácká v Zábřehu, druhá byla vyhlášena na hotelový dům Hlubina a třetí pak na ubytovnu Areál na ulici Plzeňská v Hrabůvce.

Dík skupině senátorů (stížnost zde), které bych skutečně rád ubytoval v blízkosti některé z uvedených ubytoven, jsme zase na začátku. Slibuji, že budu nadále aktivní a budu na zákonodárce směřovat konkrétní návrhy úprav zákonů, které pomohou slušným občanům vůči těm, kteří neznají pravidla a morálku,“ komentuje zrušení starosta Martin Bednář.

Pomoci by podle něj mohly následující úpravy zákonů: 1) Závazné stanovisko obce k rozhodnutí o sociálních dávkách; 2) Zastropování doplatku na bydlení; 3) Posílení pravomocí městské policie; 4) Zpřísnění trestů a pokut při opakovaném přestupku či trestném činu; 5) Snížení věkové hranice trestní odpovědnosti (posuzoval by vždy soud)

Své názory můžete posílat na e-mailovou adresu: martin.bednar@ovajih.cz.

 

Senátoři podepsaní pod stížností:

BEZPP – Renáta Chmelová KDU-ČSL – Jitka Seitlová, Šárka Jelínková ČSSD – Jiří Dienstbier BEZPP – Miluše Horská, Lumír Kantor, Jiří Růžička, Božena Sekaninová, Emilie Třísková SEN 21- Václav Láska, Miroslav Antl HPP 11 – Ladislav Kos, Zdeněk Papoušek, Zuzana Baudyšová, Václav Hampl SZ – Petr Orel, Milada Emmerová, Eva Syková, Zdeněk Brož (BEZPP za KDU-ČSL), Radek Sušil (ČSSD)

Zdroj: Zrušení bezdoplatkových zón – výsledek stížnosti skupiny senátorů — Čeština

Senioři slavili v K-Triu

Senioři slavili v K-Triu

Celosvětově na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Slavili také dříve narození z našeho obvodu.

Každoroční oslavy Mezinárodního dne seniorů, pořádané odborem školství a kultury, se uskutečnily ve čtvrtek 30. září v K-TRIU v Hrabůvce. Akce se zúčastnilo 85 seniorů z pěti klubů seniorů, které působí v našem městském obvodu.

V úvodním slově místostarostka Dagmar Hrabovská poděkovala seniorům za jejich celoživotní práci.

„Velice si vážíme péče a lásky, kterou senioři věnovali svým dětem, vnukům, svým rodinám. Jsme si plně vědomi, jak je důležité, aby člověk ve zralejším věku nezůstával sám. Naši senioři nás dnes a denně přesvědčují svou účastí na řadě akcí, které pro ně připravujeme, jak rádi se setkávají. Z toho máme upřímnou radost. Nejen u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, ale pro každý den jim přejeme hodně zdraví a hodně radostných chvil,“ uvedla místostarostka Hrabovská.

Následovalo vystoupení cimbálové muziky Iršava, které se setkalo s nadšeným ohlasem zúčastněných. Stejně jako vystoupení hudební skupiny Pohoda, při kterém si senioři mohli zatancovat a zazpívat. Největší ohlas měly dechovka, trampské písně, ale v kurzu byly i popové písně, jako například Holky z naší školky.

Přítomní senioři rovněž využili nabídku bohatého občerstvení, které zahrnovalo ovoce, štrůdl, vodu, víno, kávu, čaj či chlebíček.

Zdroj: Senioři slavili v K-Triu — Čeština

Dny samoty skončily. V Ostravě-Jihu se senioři baví na jedné akci za druhou 

Dny samoty skončily. V Ostravě-Jihu se senioři baví na jedné akci za druhou 

Letošní rok je v Ostravě-Jihu nabitý akcemi pro seniory. Obvod se jim snaží vynahradit dny samoty, které zavinila pandemie koronaviru. Všechny akce jsou hojně navštěvované stejně jako byla ta poslední, a to Den seniorů v kulturním domě K-trio.

Velký sál kulturního domu K-trio zaplnili senioři. Bavili se tady na Mezinárodním dni seniorů, který pro ně uspořádala radnice. Šlo o odpolední setkání s bohatým programem a pohoštěním.

Dagmar Hrabovská (OSTRAVAK), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Dnešní odpolední setkání pro seniory je realizováno jako vyjádření poděkování a úcty za lásku a péči, kterou vlastně věnovali svým dětem, kterou věnují svým vnukům a někteří pravnukům. Je to poděkování za jejich celoživotní práci.”
Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Já jsem rád, že to hlavní covidové šílenství je za námi a že opět můžeme dělat akce pro seniory, protože ta doba, kdy ty akce nebyly a byli doma, byla pro ně jakoby delší než pro nás všechny ostatní. Oni opravdu ten sociální kontakt potřebují, potřebují, aby jsme ty akce pro ně dělali, chtějí chodit, chtějí se družit. Takže za mě fakt obrovský úspěch, že se v tom vracíme do normálu a věřím, že už to tak i zůstane.”

Akcí je opravdu celá řada. Jsou to zájezdy seniorů, U3V, vycházky do přírody, taneční večery, jóga, počítačové a jiné kurzy, nebo tradiční Ples seniorů

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “Ten program se snažíme za ten uplynulý rok dohnat v co nejrychlejší možné míře a věřím, že příští rok už bude úplně normální.”
Anketa: senioři Ostravy-Jihu: “Do Akordu chodím pravidelně, v klubu jsem na Horymírové. Chodím do turistiky s postiženýma, byla jsem aktivní v Amazonkách, mám U3V za sebou a celkem se zajímám, co se děje na Jihu, v Ostravě a všude. Na výstavy, na muzea, do divadla, kulturu, kino Luna.”
“Chodím na vycházky, organuzuji zájezdy, přednáším, recituji. Budu teď recitovat na Miss babča. Prostě zúčastňuju se všech akcí. I když mám 84 roků, tak jsem bojovnice taková a to mě drží při životě.”

Další oblíbenou akcí jsou Senioři bez hranic, v rámci které se senioři z Ostravy-Jihu setkávají se seniory z Polska.

Zdroj: Dny samoty skončily. V Ostravě-Jihu se senioři baví na jedné akci za druhou | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Nákupní centrum na jihu Ostravy vadí místním, Starou Bělou čeká referendum 

Nákupní centrum na jihu Ostravy vadí místním, Starou Bělou čeká referendum 

Strach z budoucnosti má řada obyvatel ostravského obvodu Stará Bělá od chvíle, kdy zjistili, že firma Sanato invest chce na polích mezi Junáckou a Plzeňskou ulicí postavit Retail Park Ostrava-Jih. Současně s volbami do parlamentu by se měli vyjádřit v místním referendu, zda se stavbou souhlasí.

„Rozhodně nesouhlasím,“ říká místní obyvatelka Jana Ženatá. „Vadí mi zábor další zemědělské půdy i to, že naproti rodinné zástavbě má vzniknout obchodní centrum, přitom v okolí všechno potřebné je. A taky haly pro lehký průmysl. Ale investorovi jde hlavně o ty obchody. Nám to výrazně zhorší životní prostředí,“ líčí žena.

Upozornila, že velký problém bude v Junácké ulici, kde je úzká silnice bez středového pruhu, vede kolem základní školy a má se stát jednou z hlavních přístupových komunikací k nové zástavbě.

„Doufám, že uchráníme alespoň Junáckou – silnice je tam úzká,“ potvrzuje starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček, který čeká, že se lidé vysloví proti stavbě.

„Bydlíme v klidné části města a máme hezký výhled na Beskydy. Nový Retail Park by nám to vzal. Přibude hluk, smog a další problémy. Pozemky, kde se má stavět, ale bohužel nepatří obci. Proto máme jen omezené možnosti, jak tomu zabránit,“ vysvětluje.

Většina pozemků patří potomkům sedláků

Ačkoli plánovaný Retail Park má v názvu Jih s odkazem na sousední ostravský obvod, má stát na katastru Staré Bělé. Malá část pozemků už patří investorovi, většina potomkům starobělských sedláků, kteří ji zatím pronajímají, a okrajová část společnosti Vítkovice, jejímž většinovým vlastníkem je Jan Světlík.

„Naše je jen malá plocha ve špici pozemku. Investor má o ni zájem. Kupní smlouva zatím uzavřená není, ale proti prodeji nejsme. Využití celé lokality je dáno územním plánem,“ popisuje mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Celá plocha je určená pro lehký průmysl. Obec se v minulosti marně pokoušela prosadit změnu. Pokud investorská firma vykoupí potřebné pozemky, musí o souhlas se stavbou žádat město. Investor si ale teprve ověřuje podmínky stavby.

„Zatím nebyla podána žádná žádost s dokumentací, na jejímž základě by bylo možné stavbu povolit či na pozemku stavět,“ informuje mluvčí města Gabriela Pokorná.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/stara-bela-nakup-centrum-referendum-plan-sanato-retail-park.A210927_629025_ostrava-zpravy_pjen

 

 

Zdroj: iDNES.cz

Vyšly říjnové Jižní listy

Vyšly říjnové Jižní listy

Jsou tady říjnové Jižních listy. A s nimi spoustu článků, které mapují dění v našem obvodě.

Tentokrát nejvíce prostoru věnujeme participativnímu rozpočtu. A to z toho důvodu, že představujeme projekty, pro které letos můžete hlasovat.

Také jsme pro vás zrekapitulovali akce, které v minulých týdnech proběhly, a to Slavnosti Jihu, Road Circus, Linkou na drink, Ekologický den s OZO Ostrava i den otevřených dveří V Zálomu.

V rozhovorech představujeme činnost odboru sociální péče, přičemž se dočtete i to, jaké služby nabízí Centrum sociálních služeb Jih. O zákulisí parkouru zase povypráví Patrik Gabryš z ADD lead, s nimiž jste se mohli setkat i během otevření parkourového hřiště, jež je součástí projektu Zeleň za Lunou.

Zavítali jsme za Libuši Turečkovou, která i díky muzikoterapii dostala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a za Drahomírou Kubátovou, jež nedávno oslavila sto let.

Nechybějí ani pozvánky na blížící se akce Jih žije vínem, charitativní Běh pro a šachový turnaj O pohár starosty Ostravy-Jih. A v historickém okénku se zaobíráme minulostí zábřežských rybníků.

Jako obvykle si můžete vyzkoušet, jak máte bystrou mysl, k čemuž poslouží křížovka, sudoku a přesmyčky.

A to pořád není vše…

Pokud bydlíte na Jihu a říjnové vydání Jižních listů do vašich schránek nedorazí do 8. října, prosíme o upozornění na redakční e-mail: jizni.listy@ovajih.cz,  ať můžeme u distributora, kterým je Česká pošta, zajistit nápravu.

Elektronické verze Jižních listů najdete na: https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2021

Zdroj: Vyšly říjnové Jižní listy — Čeština

Mažoretky zazářily na republikovém šampionátu

Mažoretky zazářily na republikovém šampionátu

Výrazný úspěch zaznamenaly Mažoretky Krokodýl Ostrava. Klub působící v našem obvodě získal na mistrovství České republiky spoustu medailí.

Letos se mažoretky vydaly na mistrovství České republiky do Hradce Královce. A zpátky do Ostravy přivezly řadu cenných kovů. Medaile jim cinkly ve všech kategoriích, a to Děti, Kadetky, Juniorky i Seniorky.

Celkem členky klubu Mažoretky Krokodýl Ostrava posbíraly šestnáct medailí, z toho sedm zlatých.

Klub Mažoretky Krokodýl Ostrava byl založen v roce 2001 a finančně jej podporuje také městské obvod Ostrava-Jih.

Zdroj: Mažoretky zazářily na republikovém šampionátu — Čeština

Den památek na Jihu

Den památek na Jihu

Šestý ročník festivalu komentovaných prohlídek zaměřených na přírodní podmínky, historii i současnost jednotlivých částí městského obvodu Ostrava-Jih se koná 9. a 10. října 2021. Komentované vycházky jsou přístupné ZDARMA a bez předchozí rezervace, stačí jen přijít na místo srazu.

PLÁN PROHLÍDEK:

Sobota 9. října:
9:00 – Náměstí Ostrava-Jih, sraz u infocentra v těsné blízkosti zastávek MHD Náměstí Ostrava-Jih. Vycházka představuje postupný vznik prostoru dnešního náměstí Ostrava-Jih, zabývá se urbanismem, uměleckými díly a souvislostmi s výstavbou sídliště Jižní Město. Součástí vycházky jsou ukázky historických snímků.
11:00 – Halda v Hrabůvce, sraz u podchodu autobusové zastávky Benzina. Trasa vede přes průmyslový odval k řece Ostravici a seznamuje zájemce s přírodními a historickými zajímavostmi oblasti, vede kolem pozůstatků technických a průmyslových objektů, popisuje také blíže období 2. světové války v oblasti haldy. Na vycházku si vezměte pevnou obuv /nerovný terén, místy bláto/.
13:30 – Historické jádro Zábřehu, sraz před kostelem Navštívení Panny Marie na ulici Závoří. Komentovaná vycházka Zábřehem nad Odrou seznamuje zájemce s unikátním kompletně dochovaným jádrem bývalé samostatné obce, která se roku 1924 stala součástí města Ostravy. Během procházky se seznámíte s dějinami místního kostela Navštívení Panny Marie a dalšími sakrálními památkami, s historií barokně vyhlížejícího zámku, s budovou neobarokní radnice, fojtství, školních budov aj.
16:00 – Bělský les od středověku po současnost, sraz na parkovišti naproti restaurace Dakota na Plzeňské ulici. Komentovaná vycházka připomíná historii největšího městského lesa v ČR. Pozornost je věnována středověkým a raně novověkým zápisům týkajících se lesa. Zazní také ukázka obrazu ,,Běláku“ z meziválečného období. Neopomeneme ani období druhé světové války, tramvajovou trať, rybníky, prameny, studánky a zaměříme se také na minulost i současnost starobělských Lurd. Navštívíme také nejstarší strom v lese. Společná vycházka končí u bývalé léčebny Vítkovických železáren, tzv. rekonvalescentu.
Neděle 10. října:
9.00 – Zábřeh – Družstevní osada, sraz u tramvajové zastávky Most Československé armády. Komentovaná trasa představuje prvorepublikové zahradní město sestávající z rodinných domů a vil, věnuje se architektuře, místním spolkům, osobnostem, společenskému životu a významným událostem v jedné z největších vilových čtvrtí na Ostravsku.
11:00 – Z Výškovic ke Korýtku podél Odry, sraz před Řízkárnou U Orla na Husarově ulici. Komentovaná vycházka představí základní údaje o historii Výškovic a dále povede podél starých meandrů Odry. Během vycházky si přiblížíme také minulost Odry a její úlohu při osvobozování Ostravy. Nemineme ani most na Polanecké spojce či opravený pramen v Korýtku, kde vycházka končí.
13:30 – Po stopách tramvajové dráhy Zábřeh – Pískové doly – Vítkovice, sraz na autobusové točně v blízkosti zastávky MHD Pískové doly. Během vycházky se dozvíte o různých plánech na vybudování tramvajové dráhy, o jejím finálním řešení a o prvních vozech. Pozornost bude věnována také vlečným drahám a přechodu od parního k elektrickému pohonu. Součástí vycházky je ukázka dobových snímků, pohlednic a drážních map. Návštěvníci se dozví informace o jednotlivých stanicích, o dopravních nehodách a o zániku dráhy v 60. letech minulého století. Vycházka přiblíží také významné objekty stojící kolem bývalé dráhy.
16:00 – Jubilejní kolonie, sraz u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků a literárních vzpomínek.
Všechny informace jsou k dispozici také na webu Památky na Jihu.

Zdroj: Den památek na Jihu — Čeština

Bude, nebo nebude? O stavbě obchodního centra ve Staré Bělé rozhodne referendum 

Bude, nebo nebude? O stavbě obchodního centra ve Staré Bělé rozhodne referendum 

Ve stejné dny jako říjnové volby do Poslanecké sněmovny se v ostravském městském obvodu Stará Bělá uskuteční referendum o stavbě obchodního centra.

Městský obvod požaduje, aby byl účastníkem stavebního řízení a jeho případné připomínky ke stavbě akceptoval ostravský magistrát. ČTK to řekl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček.

Centrum s názvem Retail Park Ostrava-Jih má být postaveno na ploše mezi ulicí Junáckou, Plzeňskou a v budoucnu i Novou Krmelínskou. „Jedná se o pozemky, které jsou podle územního plánu určené pro komerční účely. Dostaly se tam už v 90. letech minulého století, a to i přes tehdejší nesouhlas občanů,” uvedl Krejčíček.

Retail Park Ostrava-Jih má být 200 metrů dlouhý, 30 metrů široký a osm metrů vysoký. Podle návrhu mají být součástí Retail Parku obchody, služby pro obyvatele, rychlé občerstvení, myčka aut nebo benzinová pumpa. Územní plán také počítá se stavbou hal pro lehký průmysl, které mají být postavené vedle obchodního centra.

Stavbu by chtěla firma Sanato invest, coby investor, zahájit co nejdříve. „Na inkriminovaných pozemcích vzniká více projektů. Retail Park zabere jen menší část z nich,” sdělil za firmu Sanato invest mluvčí Tomáš Skoček. Zároveň uvedl, že celý projekt je teprve v přípravné fázi a řada technických záležitostí je dosud předmětem jednání.

Podle mluvčí ostravského magistrátu Gabriely Pokorné zatím město neobdrželo žádost, na jejímž základě by bylo možné stavbu povolit. „Žádost o vydání koordinovaného stanoviska či o územní rozhodnutí podána nebyla,” uvedla Pokorná.

Zdroj: Bude, nebo nebude? O stavbě obchodního centra ve Staré Bělé rozhodne referendum | Patriot Magazín

Na Jihu Ostravy přibude parkovacích míst. Staví se dvě nová parkoviště 

Na Jihu Ostravy přibude parkovacích míst. Staví se dvě nová parkoviště 

V Ostravě-JIhu přibudou nová parkovací místa. V současné době se staví nová parkoviště hned na dvou místech obvodu. Jedno vzniká poblíž ulice Dr. Martínka v Hrabůvce, druhé pak na ulici Jičínská ve Výškovicích.

Na Jihu Ostravy je stejně jako v ostatních obvodech a městech nedostatek parkovacích míst. Mnohým řidičům se už brzy alespoň částečně uleví. Na jedno z parkovišť se promění nevyužívaná plocha v blízkosti ulice Dr. Martínka v Hrabůvce.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Na tomto místě byla nevyužitá betonová plocha, kterou jsme nechali odstranit a do půlky listopadu zde vznikne 26 nových parkovacích míst. Celkové investiční náklady jsou 2,3 miliony korun.”

Celé parkoviště bude z asfaltu. Jeho součástí bude také chodník a veřejné osvětlení a ještě než se začne dělat povrch, celá plocha bude odvodněna.

Hana Tichánková (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Samozřejmě nedostatek parkovacích míst je napříč celým obvodem Ostrava-Jih, takže se snažíme v maximální možné míře využívat jakýkoliv prostor, kde mohou parkovací místa vzniknout. V současné době asi nejdramatičtější situace je v části Výškovic a zde právě probíhá výstavba nového parkovacího prostoru na ulici Jičínská.”

Do konce listopadu by tady mělo vzniknout 270 parkovacích stání. I přesto, že parkovací místa v obvodu chybí, ne všichni lidé o ta nová stojí.

Gabriela Gödelová, mluvčí MOb Ostrava-Jih: “Ne vždy lidé skutečně chtějí obětovat krásnou vzrostlou zeleň na úkor nových parkovacích míst. I to je důvod, proč v případě, že radnice najde vhodné lokality, tak přímo v místě provádíme veřejné projednání s občany a řešíme s nimi právě to, zda opravdu parkovací místa chtějí na nezbytný úkor zeleně.”

Naposledy se veřejně projednávala budoucí výstavba parkovacích míst na ulici Čujkovova v Zábřehu.

Zdroj: Na Jihu Ostravy přibude parkovacích míst. Staví se dvě nová parkoviště | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Promoce a imatrikulace v rámci univerzity třetího věku

Promoce a imatrikulace v rámci univerzity třetího věku

Minulý týden měli napilno také mnozí senioři z našeho obvodu. V Komorním klubu v Hrabůvce totiž proběhly promoce i imatrikulace v rámci univerzity třetího věku, kterou aktuálně zajišťuje příspěvková organizace Kultura Jih za podpory městského obvodu Ostrava-Jih.

Univerzita třetího věku je zájmový vzdělávací program určený lidem ve věku 55+. Ti se mohou vzdělávat v různých oborech a předmětech. V předchozích letech se jednalo například o dějiny Ostravy-Jih, umění, základy psychologie nebo EU a mnozí se také naučili základy kreslení a malování.

Minulý týden tak slavnostně odpromovalo v Komorním klubu v Hrabůvce deset studentů, kteří absolvovali dvouleté studium v letech 2018 až 2020. Jejich promoce byla o rok odložena s ohledem na epidemiologickou situaci. V letech 2019 až 2021 následně úspěšně ukončilo studium 24 studentů, kteří rovněž měli minulý týden promoci.

„Studenti se v průběhu svého studia museli kromě běžných studentských úkolů poprat především se situací způsobenou proticovidovými opatřeními, která reálně znamenala přesun výuky univerzity třetího věku do online prostředí. I přes počáteční velké obavy to naprostá většina studentů zvládla a získala si obdiv nás všech, své rodiny a často i sebe samotných,“ okomentovala snažení studentů Petra Višnická, zástupkyně ředitelky Kultury Jih, s tím, že nejstarší studentce bylo 78 let a nejmladší 55 let.

Letos pak byly v rámci univerzity třetího věku otevřeny dva nové studijní programy, a to Jsem senior, a co má být a Hledej, poznej, objevuj. Ke studiu se přihlásilo celkem 59 studentů, kteří zcela naplnili původní kapacitu studijních programů. Slavnostní imatrikulace proběhla ve středu 15. září v Komorním klubu a zúčastnilo se jí celkem 38 uchazečů o studium.

„Velice si cením nadšení nových i staronových studentů univerzity třetího věku, a přeji všem mnoho úspěchů, štěstí a  elánu při vzdělávání. Jsem přesvědčena, že si v rámci studia jednak rozšíří vědomosti v oblastech, které je zajímají, ale co je rovněž důležité, také naváží nová přátelství, která obdobně jako poznatky obohatí jejich život,“ poslala ještě místostarostka Dagmar Hrabovská motivující vzkaz všem přihlášeným studentům.

Zdroj: Promoce a imatrikulace v rámci univerzity třetího věku — Čeština

Online workshopy pro ženy na mateřské dovolené

Online workshopy pro ženy na mateřské dovolené

Městský obvod Ostrava-Jih získal dotaci 370 tisíc za třetí místo v soutěži Obec přátelská rodině. Díky tomu může připravit workshopy a přednášky pro maminky na mateřské dovolené.

V období od září do listopadu se uskuteční pět online IT workshopů pro ženy na mateřské dovolené:

23. 9. 2021: Grafická práce

30. 9. 2021: On-line marketing

14. 10. 2021: Copywriting

21. 10. 2021: Správa sociálních sítí

4. 11. 2021: Úvod do programování

Online workshopy budou probíhat od 8 do 15 hodin. Přihlášení je možné v den konání prostřednictvím Google Meet. Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/dxr-utcq-cza.

Soutěž Obec přátelská rodině vyhlašuje od roku 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jejím cílem je zviditelnit obce, které podporují prorodinné aktivity.

Zdroj: Online workshopy pro ženy na mateřské dovolené — Čeština

Zfušovanou cyklotrasu stavaři opraví za své, prý do konce září

Zfušovanou cyklotrasu stavaři opraví za své, prý do konce září

Podélné zvlnění, nedodržení příčných sklonů, polohové i výškové odchylky, vyosené vodorovné dopravní značení. I to jsou důvody, proč je povrch nové cyklostezky mezi sídlišti Bělský les a Dubina a předměstími Stará Bělá a Nová Bělá pryč.

Plzeňská ulice mezi sídlišti Dubina, Bělský Les a předměstími Stará a Nová Bělá, kde se chystá oprava zfušované cyklostezky. 

„Stavba je dosud v gesci zhotovitele, který odstraňuje vady bránící převzetí a následnému užívání,“ uvádí mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná a potvrzuje zmíněný výčet zjištěných nedostatků.

Za úsek v délce 1,6 kilometru má město zaplatit 18 milionů korun.

„Fotek už bylo dost, ne?“ prskají technici obcházející s vodováhou i fotoaparáty staveništěm vedle silnice I/58 v Plzeňské ulici. Kromě stavu budoucí cyklostezky si dokumentují i redakční vůz. A kousek dále ještě dělníci stále nakládají zbytky špatného povrchu. Cyklista projíždějící okolo směrem do města uprostřed docela hustého provozu aut nad tím jen vrtí hlavou…

Vyjádření stavařů je následující: „Firma JANKOSTAV zrealizovala v souladu s harmonogramem finální asfaltobetonovou vrstvu a vodorovné dopravní značení. Zaměřením cyklostezky bylo zjištěno, že při realizaci byla v některých úsecích finální asfaltobetonová vrstva položena s mírnou odchylkou oproti normovým hodnotám. JANKOSTAV proto v souladu se schváleným harmonogramem na vlastní náklady chybu napravuje.“

Z ostravského magistrátu doplňují, že zhotovitel se „výše uvedené a další vady, které dílo vykazuje“ zavazuje odstranit do čtvrtku 30. září tohoto roku. Na místě už jsou i stroje k pokládání a válcování dalšího povrchu cyklotrasy.

Tento nový úsek je označován písmeny F a U, začíná v Nové Bělé v Kaminského ulici (282 metrů) a vede kolem Plzeňské ulice (1100 metrů), poté podél hřiště a ZŠ F. Formana na Dubině (221 metrů).

Navazuje na stávající síť cyklostezek – jichž je v Ostravě dnes už celkem přes 260 kilometrů.

Zdroj: Zfušovanou cyklotrasu stavaři opraví za své, prý do konce září – Moravskoslezský deník

Naděje pro Ostravu: Aquapark místo fotbalového hřiště je znovu ve hře

Naděje pro Ostravu: Aquapark místo fotbalového hřiště je znovu ve hře

Vodní areál Jih by mohl provozovat místo městské společnosti Sarezy nový zájemce. Jeho primárním cílem je ale zrealizovat letité plány na vybudování aquaparku v místě přilehlého bývalého fotbalového hřiště.

Krytý aquapark by měl vzniknout v nejlidnatějším ostravském obvodu Jihu, hned vedle letního koupaliště, na místě původního fotbalového hřiště. 

Vnitřní zážitkové bazény, venkovní vyhřívané bazény, wellness, saunový svět se spoustou zeleně a mnoho dalšího. S tímto převzatým záměrem chtějí do Ostravy vstoupit společnosti Maximus Resort coby investor a společnost Infinit coby budoucí provozovatel Akvacentra Maximus Infinit Ostrava.

Svůj záměr však podmiňují nutností provozovat i stávající Vodní areál Jih, jež je nyní v rukou městské společnosti Sarezy. Z dlouhodobého hlediska by to pomohlo nejen co do atraktivity areálu, ale i finančně.

„Podle smlouvy o provozu Vodního areálu Jih platí Sareza městu 900 tisíc korun ročně, naopak město Sareze za dostupnost služby veřejnosti hned 2,8 milionu korun ročně,“ uvedl náměstek ostravského primátora Radim Babinec (ANO), který má na starost veřejné zakázky a majetkový odbor. Nový zájemce je podle něj městu připraven platit čistých 500 tisíc korun ročně.

„Ve spolupráci s městem je schopen zajistit pevnou cenu za plavání, na což je schopen si vydělat jinými provozy, jako je wellness či sauna,“ objasnil Babinec.

Čekají na další zájemce
V rámci transparentnosti však město nebude prodávat pozemky svěřené městskému obvodu v místě fotbalového hřiště konkrétnímu zájemci, navíc prodloužilo jím nabídnutý návrh pro podání nabídek z 30. listopadu o další dva měsíce, aby měli s kvalitními projekty možnost přijít i případní další uchazeči.

Město tak vyhovělo požadavku opozičního zastupitele Ostravy-Jihu Dalibora Mouky (LEČO), který o netransparentnosti hovořil.

Společnost Maximus Resort mezitím počítá s realizací akvacentra o rozloze 12,5 tisíce metru čtverečních (v případě zájmu i s bazénem se čtyřmi dráhami v další etapě) a až 250 parkovacími místy pro návštěvníky (a rezervou pro další stání).

Městu nabízí 1500 korun za metr čtvereční prodávané plochy. Požaduje však zmíněný Vodní areál Jih do pronájmu na 15 let s opcí na dalších 15 let a závazek, že do něj město do tří let investuje tři miliony korun. Kdyby akvacentrum do pěti let nevzniklo, vrátil by se areál zpět městu.

Jih: Teď, nebo začít znova
Právě Ostrava měla podle opozice vzít projekt za svůj. „Jsem proti záměru. Viděli bychom jako žádoucí, aby byl aquapark vybudován městem,“ řekl zastupitel Ostravy Martin Juroška (KSČM).

„Odjakživa říkám, že projekty typu aquaparku má budovat soukromý investor,“ nesouhlasí primátor Tomáš Macura (ANO). „Je zbytečné, aby město strkalo hlavu všude, obzvlášť tam, kde daleko lepší službu udělá privátní kapitál,“ kontruje.

A že to skutečně bude kvalitní služba, ať už v podání Maximus Resort a Infinit, či jiného zájemce, si Jih hodlá pohlídat.

„Je to pro nás velmi významná lokalita, jejíž rozvoj by občanům pomohl. Zastupitelé Jihu budou velmi pečlivě kontrolovat výběr zájemců,“ přislíbil starosta obvodu Martin Bednář (ANO).

„Pokud se však nyní nenajde soukromý investor, budeme muset začít projektovat znova, protože jde už o starší projekt,“ připomněl Bednář. Zhruba před deseti lety totiž byly očekávané náklady na vybudování naprojektovaného aquaparku 350 milionů korun.Zastupitelé Jihu se záměrem prodat pozemky o celkové rozloze téměř 41 tisíc metrů čtverečních souhlasili letos v červnu, zastupitelé města minulý týden.

Zdroj: Naděje pro Ostravu: Aquapark místo fotbalového hřiště je znovu ve hře – Moravskoslezský deník

Muž v Ostravě zničehonic skočil před jedoucí auto

Muž v Ostravě zničehonic skočil před jedoucí auto

Policie hledá muže, který v srpnu v Ostravě zničehonic skočil na kapotu projíždějícího auta. To jej srazilo, ale muž vstal a odešel. Řidiči vznikla škoda několik desítek tisíc korun.

Muž koncem srpna procházel po Výškovické ulici v Ostravě-Zábřehu, když zničehonic vyběhl z chodníku na silnici přímo před projíždějící škodovku, která ho nabrala na kapotu. Proč to udělal, není jasné.

„Po následném střetu se z místa zvedl a odešel neznámo kam,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že škoda na autě činí řádově několik desítek tisíc korun.
Policisté případ vyšetřují jako výtržnictví a poškození cizí věci.
Muž je zhruba ve věku 30 až 40 let, vyšší postavy. Měl hnědé krátké vlasy a na tváři plnovous. Oblečen byl v době činu do modrého trika, černých kalhot a na nohou měl tzv. žabky.

Policie přijme informace k jeho totožnosti na linku 158.

Zdroj: Muž v Ostravě zničehonic skočil před jedoucí auto – Novinky.cz

Ostrava-Jih se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

Ostrava-Jih se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

Do konce října 2021 bude v městském obvodu Ostrava-Jih probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se projektu účastní po boku dalších 32 zemí z celého světa.Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast v šetření finanční odměnu. Data budou uchována jako přísně důvěrná a budou použita výhradně pro účely studie.

Cílem šetření je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na výzvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních technologií v práci i v osobním životě. Studie se proto zajímá o pracovní zkušenosti a vzdělávání, využívání informací či práci s novými technologiemi v každodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu systému a umožní lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností českých občanů.

Podrobnosti o studii a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Zdroj: Ostrava-Jih se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC — Čeština

Silné stroje v Ostravě, kaskadéři na motorkách předvedli úžasnou show

Silné stroje v Ostravě, kaskadéři na motorkách předvedli úžasnou show

Závodní motorky přímo v ulici města. To byla sobota na Jihu! Zatímco ve vzduchu bouřily letadla, na ulici Horní mezi Dubinou a Bělským Lesem v Ostravě-Jihu burácely motorky. Konal se zde již 4. ročník motorkářské, kaskadérské show Road Cirkus určené nejen motoristickým nadšencům, ale i široké veřejnosti. Vstup byl proto zdarma.

Hlavní program čtvrtého ročníku Road Circusu odstartoval v 16 hodin, trénink kaskadérů mohli lidé sledovat už od 12 hodin.

Závodili nejen motorkáři, ale také děti na odrážedlech, muži běželi 200 m sprint a dráhu si proběhli i dva jezdci na koních. Tomu všemu sekundoval maskot koník AXEL s nápisem Moje srdce bije pro JIH.

Kromě závodů byla připravena DRIFT SHOW – jízda ve smyku se zápachem spálených pneumatik v podání Michala Holomka a Filipa Vimpera.

Své kaskadérské kousky předvedli například David Bryknar, který se zavěsil za automobil a také motorku, i Adam Speciál Peschel s kolektivem.

„Měli jsme tady společnou kaskadérskou show již počtvrté. Věnujeme se této činnosti zhruba šestnáct let. Snažíme se dělat show, tak, aby lidi bavila, aby byla originální a aby to bylo hlavně o motorkách. Máme sídlo v Klimkovicích. V Brně také děláme motoshow, klasickou motoškolu, věnujeme se bezpečnosti a snažíme se radit motorkářům. Máme hodně práce v České republice. V době nekocovidové také po světě. Kaskadérské umění jsme předvedli už i ve filmu, a to nejen u nás, ale i v zahraničních produkcích,“ řekl Deníku Adam Speciál Peschel.

Doprovodný program
V doprovodném programu byla připravena například akce pro šest děti, které se nejrychleji přihlásily. Šťastní kluci a jedno děvče dostali odrážedla sjížděli z kopce dolů. Naopak v běhu do kopce se přihlásilo šest mužů, kteří se snažili porazit jednoho z hlavních organizátorů, kaskadéra Davida Bryknara. Podařilo se.

Všichni soutěžící si pak odnesli ceny a následovaly další jízdy motorkářů. Závěrem dobře zorganizované akce pořadatelé odměnili čtyři soutěžící motorkáře ve všech vyhlášených kategoriích.

Zdroj: OBRAZEM: Silné stroje v Ostravě, kaskadéři na motorkách předvedli úžasnou show

Umění přemísťování v podání parkourových mistrů. To byla neděle na Jihu!

Umění přemísťování v podání parkourových mistrů. To byla neděle na Jihu!

V neděli 19. září, se slavnostně otevřel veřejný prostor s názvem Zeleň za Lunou.

Za kinem Luna v Ostravě-Zábřehu byl od 13 do 18 hodin zajištěn program s ukázkami i workshopem parkouristů. „Právě parkourové hřiště bylo jedním z vítězných projektů Participativního rozpočtu Ostravy-Jihu 2018, které navrhli a v hlasování podpořili obyvatelé Jihu,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková.

Kompletní fotogalerie najdete pod tímto odkazem

Náklady na projekt s názvem „Regenerace sídliště Zábřeh – 2. etapa, Zeleň za Lunou“ činily celkem 16 milionů korun, přičemž 6 milionů korun získal obvod prostřednictvím dotace ze Státního fondu podpory investic z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích, zbytek financoval městský obvod Ostrava-Jih.

Nová cyklotrasa v Ostravě je „zdupaná“, likvidují asfalt včetně značení

Nová cyklotrasa v Ostravě je „zdupaná“, likvidují asfalt včetně značení

Kdepak hotovo! Stovky metrů nového povrchu, na němž je už dokonce nastříkáno dopravní značení, pěkně strhat a obnovit ho. Tak to vypadá na stavbě cyklotras F a U z ostravského sídliště Dubina směrem k jižním předměstím Stará Bělá a Nová Bělá.

„Ostuda!“ komentují to motoristé projíždějící Plzeňskou ulici, která coby jedna z výpadovek z města vede v jejím sousedství. Platí tu kvůli výstavbě cyklostezky „padesátka“ a vzhledem k současnému stavu uvedené dopravní omezení ještě nějakou dobu potrvá.

„Už to fakt vyhlíželo hotově, asfalt, zábradlí, značení, někdo musel ale něco udělat blbě,“ míní Michal Přádka z Krmelína, který kolem cestuje denně. Momentálně tam dva bagry strhávají povrch, dávají ho na valníky, které ho pak vyklápějí vedle silnice první třídy.

Dělníci jsou na cyklotrase na slovo skoupí, pouze jeden dělá rukou vlnky… že by důvod? Zhotovitelem stavby je společnost Jankostav a její vedení do uzávěrky oficiální vyjádření neposílá.

Zadavatelem je město Ostrava a jeho reakce taktéž doposud nepřichází.

Asi se to trošku nepovedlo
Komentovat to nemíní radnice Jihu (kam Dubina spadá) ani Nové Bělé. Mojmír Krejčíček coby starosta Staré Bělé konstatuje, že se to stavařům „asi trošku nepovedlo“.

Na druhé straně je ale docela chápe, počasí ani podmínky na místě jim příliš nenahrávají.

„Projekt zřejmě nepočítal s odstraněním takového množství ornice mezi silnicí první třídy a stezkou či velkým podmáčením pozemků,“ míní starobělský starosta. Nepovedený povrch se podle něj patrně bude dát nahradit v docela krátkém termínu – v řádu dní.

„Mělo být dávno hotovo, ale termíny se posunovaly kvůli počasí od podzimu, deště, bláto mokro…“ dodává Krejčíček.

Nová cyklotrasa měří 1600 metrů (z toho 1100 vedle Plzeňské ulice), propojuje jižní sídliště a předměstí, navazuje na hotový úsek na Mošnov.

Podle oficiální zprávy vydané v době zahájení stavby má Ostrava za tuto stavbu zaplatit osmnáct milionů korun včetně DPH. Kdoví, kolik to nakonec bude, když momentální situace u Plzeňské ulice očividně zavání – ostravsky řečeno – zdupanou robotou?

Zdroj: Nová cyklotrasa v Ostravě je „zdupaná“, likvidují asfalt včetně značení

Policie dopadla zloděje, který v Ostravě okradl čtrnáctiletého chlapce o drahý řetízek 

Policie dopadla zloděje, který v Ostravě okradl čtrnáctiletého chlapce o drahý řetízek 

Skupinu nezletilých dětí zaskočil v Ostravě-Zábřehu neznámý muž. Čtrnáctiletému chlapci pak sebral řetízek za téměř čtyři tisíce korun a následně zmizel. Děti přivolali policii, která 22letého zloděje díky popisu během chvíle dopadla. Teď mu hrozí až dva roky vězení.

Skupinka několika mladých, převážně nezletilců, šla před pár dny odpoledne po ulici v Ostravě–Zábřehu. V jednu chvíli se k nim bez optání připojil a nadále s nimi šel jim neznámý dospělý muž. Po chvíli oslovil čtrnáctiletého chlapce ze skupinky a požádal ho o zapůjčení mobilu.

Soňa Štětínská, mluvčí PČR MSK: „Po hovoru přístroj nezletilci vrátil, poté ho však zaujal řetízek, který měl mladík na krku. I přes nesouhlas chlapce mu měl řetízek odepnout a z místa odešel.“

Děti oznámily událost na policii, která začala okamžitě prohledávat okolí.

Soňa Štětínská, mluvčí PČR MSK: „Na základě vyhodnocení informací k možnému pohybu neznámého muže propátrali okolí, včetně nedalekého objektu, kde muže zadrželi.“

Našli také řetízek, jehož hodnota byla vyčíslena na bezmála čtyři tisíce korun.

Soňa Štětínská, mluvčí PČR MSK: „Věc si převzali policisté obvodního oddělení Hrabůvka, kteří 22letému muži (z Havířova, pohybující se v Ostravě) sdělili podezření z přečinu krádeže. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení.“

Zloději teď hrozí až dva roky vězení.

Zdroj: Policie dopadla zloděje, který v Ostravě okradl čtrnáctiletého chlapce o drahý řetízek | Ostrava | Zprávy | POLAR TV