Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Odpověď je docela jednoduchá. Jedná se o Dům pro sociální účely Ostrava, který bude spravovat organizace Čtyřlístek.

V objektu bude 8 bezbarierových bytů s vytápěním v podlaze a veškerým komfortem, který si postižení zaslouží.

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou k 1. 1. 2001.

Poskytuje sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, vycházející z jejich individuálních potřeb, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb.

Nabízí tyto služby sociální péče, sociální prevence a další služby:

  • pobytové služby sociální péče v pěti domovech a v chráněném bydlení pro osoby se zdravotním postižením
  • služby sociální péče formou podpory samostatného bydlení
  • základní sociální poradenství
  • zdravotní péče – ošetřovatelská a rehabilitační u pobytových služeb
  • služby sociální prevence v sociálně-terapeutických dílnách

Disponuje ve svých zařízeních s různými formami sociálních služeb více než 300 místy určenými lidem s mentálním postižením i s kombinací tělesných a smyslových vad. Cílem poskytovaných sociálních služeb je umožnit uživatelům žít v maximální míře plnohodnotným způsobem života, který se co nejvíc přibližuje životnímu standardu věkově srovnatelné populace. Jde především o vytvoření příjemného, inspirujícího prostředí, naplnění života uživatelů zájmovými činnostmi a rozvíjení jejich osobnosti, tělesných i duševních schopností. Společnou snahou je vyrovnání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení s důrazem na rozvíjení a respektování citového života uživatelů, navazování přátelských a mezilidských vztahů a zároveň udržování a posilování kontaktů s jejich rodinami. Veškeré služby jsou poskytovány na základech tolerance, důvěry a bezpečí s důrazem na přání a potřeby uživatelů s cílem rozvíjet jejich osobnost, vždy se uplatňuje individuální přístup s ohledem na respektování lidské důstojnosti.

Veřejnost má možnost seznamovat se s výsledky činnosti organizace během celého roku na výstavách, při nejrůznějších kulturních společenských akcích i v rámci pravidelně pořádaných Dnů otevřených dveří.

V případě zájmu o finanční podporu činnosti organizace můžete se s námi kontaktovat na telefonním čísle 596 223 205.

Pin It on Pinterest