Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

V listopadu byla v našem městském obvodu ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava zahájena instalace požárních hlásičů do všech, téměř pěti tisíc, obecních bytů. Přístroje jsou bezúdržbové s životností deset let a nájemníci je získají bezplatně, jejich pořízení platí město Ostrava, instalaci pak městský obvod. Orientační harmonogram instalací je k dispozici na webových stránkách nemovitosti.ovajih.cz.

„Cílem je zvýšení požární bezpečnosti uživatelů bytových jednotek, kteří jsou o termínu instalace informováni v dostatečném předstihu vyvěšením oznámení v předmětném domě. Začali jsme v části Dubina a Bělský Les, pokračovat se bude v Hrabůvce, Zábřehu a Výškovicích, vysvětluje místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Od hlásičů si radnice slibuje minimalizaci ohrožení obyvatel i výjezdů záchranného systému. „Začátkem prosince například usnul při vaření nájemník na ul. Dr. Šavrdy a kouř ze spálených potravin vyvolal zdání požáru, ke kterému okamžitě vyjela zásahová vozidla. Hlásič požáru by nájemníka na tuto situaci upozornil ihned v začátku,“ doplnila Markéta Langrová.

Městský obvod Ostrava-Jih již na jaře 2017 instaloval detektory upozorňujících na únik plynu do všech 234 obecních bytů, ve kterých jsou plynové kotle nebo plynové ohřívače vody. „Reagovali jsme tak na rostoucí počet otrav oxidem uhelnatým s cílem zvýšit bezpečí našich nájemníků,“ uvedla Markéta Langrová s tím, že celkové náklady činily necelých půl milionů korun. Vybrané detektory jsou odolné proti vlhkosti a rovněž jejich životnost garantována na dobu 10 let. Na rozdíl od hlásičů požárů u nich bude každoročně prováděna revize zařízení.

Zdroj: Do obecních bytů na Jihu se instalují požární hlásiče

Pin It on Pinterest