Upozorňujeme občany, že z důvodu stavebních úprav kolem budovy na ul. Provaznická 1244/62 v Hrabůvce, dojde v období od 12. 07. 2021 k dočasné změně přístupu do budovy na odloučené pracoviště odboru sociální péče, bez omezení provozu. V době stavebních prací bude vstup pouze z ulice Provaznická.

Informace o přístupu do budovy po dobu stavebních prací budou umístěny formou cedulí na oplocení stavby a na stávajícím oplocení kolem budovy.

Zdroj: Dočasná změna přístupu do budovy pracoviště odboru sociální péče na ulici Provaznická — Čeština

%d bloggers like this: