Snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na žáky základních škol se město Ostrava rozhodlo podpořit aktivitami ve vzdělávání s cílem současného obnovení sociálních vztahů dětí s jejich vrstevníky.  Jedná se zejména o doučování žáků ZŠ ze strany jejich kmenových škol a neziskových organizací, a propojení formálního a neformálního vzdělávání dětí formou příměstských táborů a letních kempů realizovaných základními školami, středisky volného času a domem dětí a mládeže.

Statutární město Ostrava prověřovalo situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením, jeho účelem bylo zmapovat potřeby doučování žáků ZŠ vzniklé v důsledku distanční výuky. Z celkového počtu 12 991 žáků vyhodnotily školy celkem 927 (tj. 7,14 %) žáků jako ty, kteří se neúčastnili systému distanční výuky či jej z jakéhokoli důvodu nezvládali.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně ostravského primátora pro oblast školství a sportu, se aktivně zajímala o problém a hledala možnosti, jak umožnit ostravským dětem doučování a najít způsob, jak dětem poskytnout pomoc i bez podpory státu.

Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale zdaleka nejen o ně,“ řekla náměstkyně Hoffmannová. „Problém se týká například i žáků s poruchami učení, ADHD. Pro ně byla distanční výuka extrémně náročná.“

Současně s aktivitami města Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo program „Letní kempy 2021“. Má za cíl podpořit aktivity na snížení nerovnosti v přístupu ke vzdělání a také dušení zdraví dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Ministerstvo však z programu vyloučilo školy a zaměřilo se pouze na střediska volného času a domy dětí a mládeže. Město Ostrava se naopak snažilo najít komplexní způsob podpory.

Do aktivit města jsou zapojeny školy, střediska volného času i neziskové organizace, bude poskytována individuální i skupinová podpora. Děti budou část týdne trávit ve školách, kde se budou věnovat učení, ale například i sportu, budou se účastnit pravidelných projektových dnů – třeba ve Světě techniky, v ZOO nebo v Planetáriu Ostrava. Cílem není, aby se jen sedělo v lavicích a doháněly se resty, ale také to, aby si děti prázdniny ve městě smysluplně užily.

Město poskytne vybraným základním školám, střediskům volného času a neziskovkám na jednotlivé aktivity částku ve výši 790 tisíc korun. Díky poskytnuté mimořádným finančním prostředkům probíhá individuální či skupinové doučování žáků v období června až září 2021 a realizace příměstských táborů zaměřených na doučování žáků v době od června do srpna 2021 dohromady pro 841 žáků navštěvující základní školy na území města Ostravy.

„Ředitelé a učitelé oslovovali rodiny dětí, které vypadly z distanční výuky, což nebyl vždy jednoduchý úkol a museli jsme intenzivně zapojit také neziskové organizace, které s dětmi pracují dlouhodobě a mají jejich důvěru, všem institucím děkuji za snahu a pomoc dětem,“ dodala Andrea Hoffmannová.

Zapojené základní školy:

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zapojené neziskové organizace:

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

S.T.O.P., z.s.

Střediska volného času a dům dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města, se zapojily do výzvy MŠMT „Letní kempy 2021“. Každé středisko přes prázdniny uspořádá 4 letní kempy formou příměstského tábora, v rozsahu min. 40 hodin, a to po dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Dětem bude v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim, přičemž za letní kemp nebude vybírána úplata.

 

Letní kempy a další pobytové a příměstské tábory se uskuteční ve:

Středisku volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Středisku volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Zdroj: Doučování ostravských dětí o letních prázdninách — Ostrava

%d bloggers like this: