Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Projekt firmy Nanozone má za cíl zlepšit kvalitu čistoty a hygieny v prostředí těchto zařízení. Postřik speciální technologií byl aplikován ve všech 29 mateřských školách zřízených na Jihu a radnice za něj zaplatila téměř 578 tisíc korun.

„Jedná se zejména o eliminaci rizik přenosu infekčních a kontaktních nákaz – chřipky, žloutenky, průjmových onemocnění. Technologie je naprosto bezpečná a ekologická a byla otestována mj. v šesti nemocnicích,“ vysvětlila místostarostka Dagmar Hrabovská.

Prioritou je snížit nemocnost dětí ve věku do 6 let, které vzhledem k nižší imunitě tvoří právě při těchto onemocněních nejrizikovější věkovou skupinu. V obvodě přitom navštěvuje školky celkem 3112 dětí.

Postřik nanočásticemi titanu na vytipované plochy má zajistit nepřetržitou likvidaci bakterií, virů a sporů plísní, eliminaci pachů a čištění vzduchu, rozklad organických, biologických nečistot a alergenů a nepomoci ke zrychlení a zkvalitnění sanitací, úklidu a čištění.

Zdroj: Hygienu v MŠ na Jihu zvýší nanočástice titanu — Čeština

Pin It on Pinterest