Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih obdržel dne 22. 2. 2018 od Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy  informace s názvem „Vysocepatogenní aviární influenza (ptačí chřipka)“.

Zmiňované informace spolu s Informacemi pro veřejnost a Preventivními opatřeními v drobnochovech naleznete v příloze.

 

Pin It on Pinterest