V sobotu 27. března začne v Česku sčítání lidí, domů a bytů. Data, která z něj vzejdou, mohou v následujícím desetiletí pomoci regionům při veškerém plánování. Celostátní akce začíná o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá až do 11. května. Údaje bude možné vyplnit online nebo tradičně prostřednictvím papírového tiskopisu.

Sčítací formuláře je možné vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi 27. březnem a 9. dubnem, bude muset mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací formulář.

Na stránkách Českého statistického úřadu je možné zjistit, jak vypadá vyplněný vzor formuláře pro domácnost a pro osobu, i najít návod, jak s ním pracovat a orientovat se v něm.

Online lze své údaje vyplnit prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře od 27. března do 9. dubna 2021, který je dostupný přes webové rozhraní nebo i přes mobilní aplikace pro Android a iOS.

Poté přichází na řadu varianta přes formulář, který bude na většině pošt nebo jej doručí v předem oznámeném termínu sčítací komisaři. Vyplněný formulář v odpovědní obálce je potřeba následně vhodít do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdat na určených kontaktních místech.

Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. Sečíst se je zákonnou povinností každého občana a cizince, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.

Kompletní a přehledné informace najdete na webu Českého statistického úřadu https://www.scitani.cz/

Zdroj: Již brzy započne sčítání lidu 2021

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: