Vláda dala v pondělí na stůl konečnou podobu metodiky plošného dobrovolného očkování proti covidu-19. Tentokrát obsahuje i detailní rozpis toho, v jakém pořadí budou různé skupiny obyvatelstva očkované.

Vláda dala v pondělí na stůl konečnou podobu metodiky plošného dobrovolného očkování proti covidu-19. Tentokrát obsahuje i detailní rozpis toho, v jakém pořadí budou různé skupiny obyvatelstva očkované.

Článek

Jedno se nemění: nejvyšší prioritu mají senioři nad 80 let. Těch je více než 400 tisíc a mají nejvyšší možné přidělené skóre 13. Vláda věří, že všechny z této skupiny, kdo o vakcínu projeví zájem, stihne naočkovat během ledna a února 2021.

Vyplývá to z očkovací strategie, která obsahuje řadu dokumentů a redakce Seznam Zpráv je má k dispozici.

Ve stejné prioritní skupině 1A ale už s o něco nižším skórem 11 jsou zdravotníci a osoby podílející se na péči o covid-19 pozitivní pacienty, ale také lidé pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem. Do této kategorie spadá podle dokumentu asi 250 tisíc lidí.

Nově jsou v této skupině také studenti lékařských fakult či dobrovolníci a agenturní pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče či přímo na péči o covid-19 pozitivní pacienty. Také vybraní zaměstnanci Vězeňské služby a Ministerstva vnitra – podrobněji viz tabulka.

V takzvané fázi 1A jsou pouze ti, kteří v hodnocení dosáhli rizikového skóre od 13 do 11.

Mezi ně spadá i personál domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem nebo domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo klienty. Právo na přednostní vakcínu mají i vojáci, kteří pomáhají v sociálních zařízeních.

Nejvyšší prioritní skupinu potom uzavírají klienti domovů pro seniory a dalších institucí sociálních služeb, tedy i ti mladší 80 let.

Plán vlády je ambiciózní: během ledna a února chce naočkovat tuto skupinu 1A aktuálně čítající přibližně 750 tisíc lidí.

„Ukončení fáze 1A bude dosaženo za podmínky proočkování minimálně 70 % celkového počtu osob, nebo z důvodu jejich nedostatečného zájmu,“ píše se v materiálu.

Vakcína podle věku i zdraví

Jakmile vakcínu dostanou všichni zájemci z nejvyšší prioritní skupiny, chce vláda navázat takzvanou fází 1B, která má probíhat od února do června 2021. Počítá se s plným využitím už dříve avizovaného centrálního registračního systému, který se veřejnost rozjede 1. února (pro seniory nad 80 let už 15. ledna).

Priorita jednotlivých zájemců je stanovena na základě vyplnění registračního formuláře, který automaticky přiřadí rizikové skóre od 5 do 1. (Skóre 10 až 6 podle dostupných tabulek nedosahuje žádná z uvedených skupin.)

Pořadí bude záležet na věku, povolání či zdravotním stavu.

Lidé s přiděleným skóre jsou informováni, kdy zhruba by na něm měl vyjít termín očkování. Rezervace konkrétního termínu potom člověk provede na základě notifikačního kódu generovaného z Centrálního registračního systému, a to současně na oba termíny očkování. Počítá se s výpomocí praktiků i zapojením velkokapacitních očkovacích míst.

Nejvyšší rizikové skóre 5 mají ve druhé prioritní skupině lidé hospitalizovaní v zařízeních následné péče a lidé mezi 75 a 79 lety. Dále hospitalizovaní nad 65 let nebo s chronickými nemocemi. Ale také důležití zaměstnanci kritické infrastruktury.

O jeden bod nižší prioritu dokument dává seniorům mezi 70 a 74 lety a dalším chronickým pacientům, například těm se vzácnými genetickými onemocněními nebo oslabenou imunitou a těm, kdo o ně pečují.

Skóre 3 mají senioři mezi 65 a 69 lety. O jeden bod níže jsou potom zařazeni pedagogičtí pracovníci, hasičský záchranný sbor či příslušníci policie.

Z dokumentu vyplývá, že celá tato prioritní skupina 1B čítá téměř 3, 6 milionu lidí. Od července by potom měla být očkována zbývající veřejnost.

Zdroj: Kdy na vás přijde řada s očkováním? Takhle vypadá detailní rozpis – Seznam Zprávy

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: