Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

V Proskovické ulici ve Výškovicích byl ve středu 23. října  slavnostně otevřen jeden z pěti nových domků Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace statutárního města Ostravy. Touto událostí je zároveň završena první etapa transformačního procesu, díky níž získá nové bydlení 60 klientů ze dvou stávajících domovů ostravského Čtyřlístku.

Slavnostní události se zúčastnili starosta  Martin Bednář, náměstek primátora města Ostravy  Zbyněk Pražák, , vedoucí odboru sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Daniel Rychlík a další představitelé města Ostravy a Moravskoslezského kraje, zástupci firem Morys a Ambra, jež se podílely na výstavbě a vnitřním vybavení novostavby a další hosté.

Ředitel organizace Čtyřlístek, Svatopluk Aniol, podtrhl význam těchto změn jak pro život klientů, kteří až dosud žili v domovech ústavního typu, tak pro ty, kteří o ně budou pečovat. Na jeho slova také navázal náměstek primátora města Ostravy, Zbyněk Pražák, jenž připomněl i fakt, jak velmi se změnil za uplynulé třicetiletí i postoj veřejnosti k lidem s mentálním postižením, kteří se postupně začleňují do běžné společnosti a stávají se její součástí. Transformační změny, k nimž v ostravském Čtyřlístku dochází, označil co do rozsahu za projekt, jenž zatím nemá v České republice obdobu.

Kromě nového domku ve Výškovicích se v těchto dnech budou klienti Čtyřlístku stěhovat do čtyř dalších novostaveb v Ostravě-Hrušově (v ulicích Na Liščině a Kanczuckého), v Ostravě-Petřkovicích v ulici U Jana a v Ostravě-Nové Bělé v ulici Na Pláni. Každá z těchto budov rodinného typu má moderní architektonické řešení formou propojeného dvojdomku, přičemž v každé ze dvou samostatných domácností bude žít šest lidí se zdravotním postižením, o něž bude čtyřiadvacet hodin denně pečovat vysoce kvalifikovaný personál. I v těchto nových podmínkách jim bude organizace poskytovat veškeré sociální služby, které tito lidé nezbytně potřebují včetně ošetřovatelské a rehabilitační péče.

První etapa transformace ostravského Čtyřlístku byla zahájena na podzim loňského roku. Ve druhé etapě transformace ostravského Čtyřlístku vyroste v dalších částech Ostravy během následujících dvou let 8 nových rodinných domků. Tento proces bude dokončen v roce 2021 a bude představovat velkou životní změnu pro 159 klientů organizace, kteří až dosud žili v domovech ústavního typu.

Smyslem těchto změn je umožnit lidem se zdravotním postižením žít v běžných podmínkách mimo ústavní zařízení, což se v Ostravě úspěšně daří především díky finanční podpoře z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž na výstavbu nových domovů pro klienty Čtyřlístku uvolnil 230 milionů korun. Zbývajících více než čtyřicet milionů pokryjí dotace státu

Zdroj: Klienti Čtyřlístku se stěhují do nového domu ve Výškovicích — Čeština

Pin It on Pinterest