Publikaci Zuzany Filipové s názvem TADY JSEM, kniha moderního stárnutí, vydal městský obvod Ostrava-Jih letos na podzim díky finanční dotaci, získané spolu s celostátním oceněním Obec přátelská seniorům. Obyvatelé Jihu ve věku 65 a více let si publikaci mohou prozatím vyzvednout na radnici nebo v DK K-TRIO v Hrabůvce.

Místostarosta Jan Dohnal knihu představil na říjnovém slavnostním setkání senior klubů z obvodu: „Jedná se o skutečně velmi užitečnou a zároveň čtivě zpracovanou publikaci o tom, jak aktivně stárnout,“ zhodnotil pochvalně. „Čtenáři v ní najdou popis řešení řady konkrétních situací, do kterých se mohou dostat. Záběr knihy je opravdu široký, od finančních záležitostí až po například mezigenerační dialog. Kniha bude zdarma distribuována zájemcům z řad seniorů našeho obvodu starším 65 let.“

Distribuce do organizací pro seniory na území obvodu postupně probíhá, aktivně se zapojil také Senior EXPRES JIH!!! Ve všech pěti vozech, zajišťujících zvýhodněnou dopravu pro obyvatelé obvodu starší 77 let, knihu řidiči v případě zájmu předávají cestujícím.

Vzhledem k současným omezením je kniha individuálním zájemcům zatím dostupná pouze na radnici a DK K-TRIO. Na Informacích radnice je možno ji vyzvednout v úředních hodinách pro veřejnost: v pondělí od 8.00 do 13.00 hodin a středu od 12.00 do 17.00 hodin, na recepci kulturního domu pak od pondělí do pátku mezi 8.00 a 14.00 hodin.

Zdroj: Knihu moderního stárnutí dostávají senioři z Ostravy-Jihu zdarma — Čeština

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: