Už před půl čtvrtou se před Mateřskou školou Adamusova začali scházet rodiče. V rámci akce Koledy v Ostravě se právě tato mateřinka stala reprezentantem Ostravy-Jih. Děti byly kouzelné a zpívaly z plných, malých plic. A tak byly nakonec odměněny prskavkami a pochvalou svých přihlížejících rodičů a …. starosty obvodu pana Bednáře.

Pin It on Pinterest