​Před sto lety byla publikována první zpráva o činnosti veřejné městské knihovny a čítárny v Moravské Ostravě.

Knihovna byla v provozu od února roku 1921 a sídlila v budově bývalé německé školy na dnešní Purkyňově ulici.

Původní knihovní fond tvořily knihy ze starších spolkových knihoven, dary jednotlivců a institucí. Darováno bylo 3135 svazků, správa knihovny pořídila v prvním roce dalších 1486 knih, celkový stav knihovního fondu na konci roku 1921 činil 4621 zařazených svazků.

Knihovna nabízela tituly zábavné (2990), naučné (1113) a také časopisy (518). Ke knihovně náležela veřejná čítárna, která zaznamenala v roce 1921 celkem 31 427 čtenářských návštěv.

Součástí byla také studovna, kde bylo možné číst vzácná díla, která se nezapůjčovala domů.

Vedení knihovny zastával městský knihovník Bohuslav Šída.

Zajímavé je srovnání s nynější Knihovnou města Ostravy.

Ke konci roku 2021 evidovala knihovna 570 431 svazků knih, z toho 383 601 zábavných a 186 830 naučných.

Dále 177 titulů časopisů a novin, nejedná se tedy o kusy, ale o „značky“ tiskovin. Navíc je v knihovně aktuálně 10 988 e-knih, 23 756 hudebnin a 32 317 hudebních CD a audioknih.

Knihovna ve svých 28 pobočkách a ústřední knihovně zaznamenala 336 620 návštěv.

Zdroj: Kolik svazků měla ostravská knihovna před sto lety a dnes? Budete překvapeni! | Patriot Magazín

%d bloggers like this: