Frekventovaná křižovatka Výškovické a Čujkovovy ulice je od pondělí 21. prosince opět plně průjezdná.

Modernizovaná křižovatka je nově rozšířena o samostatné levé odbočovací pruhy, které umožní bezpečnější a pohodlnější odbočení z Výškovické do Čujkovovy a Volgogradské ulice. Řízena je novou světelnou signalizací. Stavba pokračuje budováním nových tramvajových nástupišť, autobusových zastávek a cyklostezky.

„Úsek Výškovické ulice u obchodního centra Kotva je místem s vysokou četností pohybu lidí, proto je jeho rekonstrukce logisticky velmi náročná a představuje zátěž pro lidi, kteří bydlí v okolí. Udělali jsme maximum pro to, abychom sladili stavby obou investorů – města a dopravního podniku do navazujících termínů a zkrátili tak dobu, po kterou bude místní obyvatele zatěžovat. Nyní jsme otevřeli první část a umožnili průjezd automobilů. Kompletně by práce měly být hotovy příští rok v dubnu,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Dokončeny jsou již všechny zemní práce – úprava horkovodu a přeložky kabelových tras, tedy kamerového systému, trakčních kabelů, trolejového vedení i veřejného osvětlení. Komunikace mají nové živičné povrchy.

Přestavba lokality před Kotvou pokračuje výstavbou nových tramvajových nástupišť v obou směrech, které budou plně bezbariérové a osazené novými přístřešky, zábradlím a lavičkami. Propojí je celopryžové přechody. Nástupiště ve směru na Výškovice bude navíc rozšířeno a posunuto blíže ke křižovatce.

Dokončena bude také dělená stezka pro cyklisty a pěší, která povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po Proskovickou ulici. Upraví se autobusové zastávky příměstské dopravy a opraví zpevněné plochy dotčené stavbou. Rekonstrukce zastávek a křižovatky vyjde na 71,2 milionu korun.

Pro chodce jsou během rekonstrukce k dispozici dva ohraničené koridory v blízkosti tramvajových zastávek, aby byl přes staveniště zajištěn bezpečný přechod přes Výškovickou ulici a také bezpečný přístup na tramvajové zastávky.

Modernizací prošla také tramvajová trať. Dokončena byla v pátek 18. prosince. „Zmodernizovány byly úseky od křižovatky s ulicí Svornosti po křižovatku s Čujkovovou ulicí, a druhý úsek od křižovatky s Čujkovovou po křižovatku s Pavlovovou ulicí. Nová trať má delší životnost, nižší hlučnost a menší vibrace. Na jaře za příznivějších klimatických podmínek bude po celé délce trati ve Výškovické ulici položen kryt se zatravněním a umělou zálivkou. Předpěstovaný kryt ve formě travnatých pásů, který je již připraven, může být do trati položen až při vyšších teplotách,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Vladimír Cigánek.

Od soboty 19. prosince se tak na své běžné trasy vrátily autobusové linky odkloněné kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Výškovická a Čujkovova, a přestaly využívat objížďky.

Zdroj: Křižovatka u Kotvy je po modernizaci již plně průjezdná — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: