Statutární město Ostrava vyhlašuje už 15. ročník akce Senior roku. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 22. října 2021 zaslat každý, kdo ve svém okolí zná (v konkrétní oblasti) mimořádně aktivního člověka, staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2021, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo na e-mail: vjurgova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2021 nebo Klub seniorů 2021.

Zdroj: Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021 — Ostrava

%d bloggers like this: