Zaměstnanci, kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a další pracovníci tzv. kritické infrastruktury mohou umístit své děti do tří základních škol, v nichž město zajistilo jejich hlídání.

Město Ostrava na základě platné legislativy nabízí od 4. ledna 2021 péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Péče o tyto děti proběhne aktuálně ve třech základních školách:

ZŠ Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava (kontakt: ředitelka školy Lenka Lednická, tel. 725 055 858, e-mail lednicka@zs-ostrcil.cz)
ZŠ Březinova 1383/52, Zábřeh (kontakt: ředitel školy Jan Veřmiřovský, tel. 596 784 375, e-mail reditel@zs-brezinova.cz
ZŠ Ukrajinská 1533/13, Poruba (kontakt: ředitel školy Petr Neshoda Petr, tel. 596 965 640, e-mail zs@zsukrajinska.cz)

Do výše uvedených škol mohou umístit děti ve věku od tří do desíti let:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty.

Zdroj: Město nabízí od ledna hlídání dětí zaměstnancům kritické infrastruktury — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: