Změny v dotačních titulech i podávání žádostí a nový koncept struktury dotací projednalo město Ostrava s komisí pro sport rady města i se sportovními kluby na veřejném semináři. Město tímto návrhem reaguje na podněty klubů a sportovní veřejnosti s cílem zjednodušit celý systém finanční podpory.

V minulosti si kluby podávaly více žádostí v různých programech a tématech s cílem zajistit dostatečné finanční zdroje, pro město i kluby bylo náročné sledovat řádné čerpání dotace s ohledem na více uzavřených dotačních smluv, rozdílnost cílových skupin či harmonogram realizace projektu. Nyní si jeden klub podá prakticky jen jednu žádost o dotaci, s městem uzavře jednu smlouvu a finance bude čerpat v rámci jednoho rozpočtu projektu. Výrazně se tak sníží administrace na straně sportovních subjektů související s podáváním žádostí a následným čerpáním.

„Žadatelé o dotaci získali také možnost podávat své žádosti o dotaci prostřednictvím elektronického formuláře, který značně zjednodušuje proces podávání žádostí, včetně zrušení povinnosti fyzického dokládání povinných příloh. Mohou také využít elektronický podpis,“ doplnila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Cílem je také lépe nastavit podmínky získání dotace, které budou reflektovat zapojení dětí a mládeže do sportování, velikost klubu, počet mužstev a jeho základny soutěžících členů, účast ve vyšších sportovních soutěžích, zapojení hendikepovaných sportovců do činnosti či podporu kvalifikovaných trenérů. Pro nastavení výše dotace bude použit výpočet na základě kapitační platby na sportující osobu či licencovaného trenéra.

„Mnoha sportovním klubům se daří úspěšně realizovat svou činnost, připravovat zajímavé sportovní soutěže a turnaje i s kvalitní zahraniční účastí, což se pak odráží i na dlouhodobě se zvyšující podpoře města konkrétním subjektům a jejich projektům. Jako příklad uvedu SBŠ Ostrava, klub extraligových basketbalistek, který se dále věnuje dětem a mládeži, jehož podpora během dvou let vzrostla o 44 procent částky. Jsem ráda za zpětnou vazbu klubů na projednání našich programů, mnohé podněty byly zapracovány do návrhu,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Dále se připravuje nový dotační program na podporu sportovní infrastruktury pro rok 2022, jehož vyhlášení se plánuje na září tohoto roku. Programy na podporu sportu z rozpočtu města Ostravy budou schvalovat ostravští zastupitelé na svém zasedání 23. června.

Zdroj: Město Ostrava chystá nové dotační programy v oblasti sportu — Ostrava

%d bloggers like this: