Zaměstnanci, kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a další pracovníci tzv. kritické infrastruktury mohou umístit své děti do škol, v nichž město zajistilo jejich hlídání. Novinkou je hlídání již dvouletých dětí.

Město Ostrava na základě platné legislativy i nadále nabízí  péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Péče o tyto děti proběhne aktuálně v těchto školách:

Krizové školky a školy IČO Kontaktní osoba Tel. č. E-mail
ZŠ a MŠ, Ostrčilova 10, Moravská Ostrava a Přívoz    https://www.zsostrcilova.cz/ 61989037 Lednická Lenka, ředitelka školy 734311502, 725055858 lednicka@zs-ostrcil.cz 
ZŠ a MŠ, Březinova 52, Ostrava – Zábřeh

https://www.zs-brezinova.cz/

70978336 Veřmiřovský Jan, ředitel školy 605405955, 596784375 reditel@zs-brezinova.cz
, Ukrajinská 1533, Ostrava – Poruba

https://www.zsukrajinska.cz/

64627896 Neshoda Petr, ředitel školy 602534463, 596965640 zs@zsukrajinska.cz
MŠ Ukrajinská 1530/4, Ostrava – Poruba

http://www.msukrajinska.cz/

70984662 Mikesková Adéla, ředitelka  mateřské školy 775560535, 596630893 ms.ukrajinska@seznam.cz

Do výše uvedených škol mohou umístit děti ve věku od dvou do desíti let:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty.

Zdroj: Město stále zajišťuje hlídání dětí zaměstnancům kritické infrastruktury — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: