Velkému zájmu veřejnosti se těšil křest první fotografické knihy o historii městského obvodu Ostrava-Jih, který se uskutečnil ve čtvrtek 18. ledna v kulturním domě K-Trio v Hrabůvce. Knihu za přítomnosti kolektivu 5 autorů pokřtil starosta obvodu Martin Bednář. “Potěšil mě velký zájem obyvatel obvodu či zájemců o historii a myslím, že kniha samotná bude velmi populární mezi lidmi. Jsem moc rád, že se publikaci podařilo vydat,” uvedl starosta Bednář.

Spokojen byl také kronikář městského obvodu Petr Přendík, který se na vydání knihy s názvem “Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes” podílel. “Na počtu lidí, kteří se křtu zúčastnili, je vidět že je tu velká mezera v této oblasti, protože se historii od doby, co je obvod obvodem, nikdo nevěnoval. Je hezké vidět, že historie není opravdu ničím mrtvým a že lidi zajímá,” uvedl Přendík.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. První se zaměřuje na vývoj prostoru obvodu od pravěku do období průmyslové revoluce. V následující části je přiblíženo období 20. století, zaměřující se zde na správní vývoj od 1. světové války do současnosti a na znak obvodu. Další tři kapitoly se věnují historii původně samostatných vsí/obcí Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Výškovice. Předposlední kapitola vybočuje z konceptu dělení na jednotlivé katastrální obce a zabývá se celým obvodem – čtenáři se dozví o velkém plánu tzv. Jižního města, které bylo z velké části vystavěno. Třeba na území Dubiny a Bělského Lesa, čemuž je věnována závěrečná kapitola.

Milovníci historie v knize naleznou 130 historických fotografií a pohlednic z let 1898–1994. Jak titul knihy napovídá, že dílo se nevěnuje jen minulosti, ale také současnosti, neboť všechny fotografie jsou doplněny o snímek, který byl pořízen z identického místa.

Kniha vyšla v nákladu 1500 kusů a a zájemci ji najdou v knihkupectví ABZ, Academia a Kosmas.

Zdroj: Městský obvod pokřtil první fotografickou knihu o své historii — Čeština

Pin It on Pinterest