Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření nařizující všem pořadatelům hromadných akcí na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.

V případě akcí konaných do 18. 3. 2020 včetně je nutno tak učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 19. 3. 2020 nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem zahájení akce, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V oznámení je nutné uvést bližší specifikaci akce, včetně délky trvání akce, cílové skupiny účastníků, jejich národnostního složení, věku a způsobu dopravy.

Zdroj: Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví — Čeština

Pin It on Pinterest