Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dvě mimořádná opatření kvůli ochraně obyvatel a prevenci onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Povinnost hlásit hromadné akce

Všichni pořadatelé hromadných akcí s předpokládanou účasti nad 5000 osob denně musejí její konání nahlásit příslušné hygienické stanici. V případě konání do 18. března bezodkladně, od 19. března nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením akce. To vše do odvolání tohoto mimořádného opatření.

V oznámení se musí uvést bližší specifikace akce, její délka, cílová skupina a její národnostní složení, věk a způsob dopravy.

Povinná karanténa v délce 14ti dnů

Všechny osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které se po 7. březnu 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, jsou povinny bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař rozhodne o karanténě v délce 14 dnů. Za porušení karantény hrozí dle zákona pokuta ve výši až 3 miliony korun. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou.

Situace v Ostravě

Město Ostrava monitoruje vývoj situace kolem koronaviru.  Jsme v úzkém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému a postupujeme v souladu s doporučeními bezpečnostních rad státu, kraje a města.

Z preventivních důvodů město již zavedlo zákaz návštěv v domovech seniorů a ostatních sociálních zařízeních zřizovaných městem Ostravou. Zavedena byla hygienická opatření ve vozidlech dopravního podniku, mateřských a základních školách, Městské nemocnici Ostrava, prostorách radnice města Ostravy a úřadech městských obvodů.

Zastupitelstvo města Ostravy uvolnilo ve středu z rezervy pro krizové stavy pět milionů korun, posílilo pravomoci rady města a umožnilo tak pružněji reagovat na možné požadavky souvisejících s koronavirem. Uvedená částka bude v případě potřeby použita k financování nákupů zdravotnického materiálu pro lidi v první linii, zejména pro lékaře, policisty, sociální pracovníky nebo hasiče.

Pro další informace doporučujeme sledovat stránky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví vydalo dvě mimořádná opatření k COVID-19 — Ostrava

Pin It on Pinterest