S náklady 25 miliard se plán modernizace uzlu Ostrava výrazně vymyká dosavadním projektům na české železnici.

S náklady 25 miliard se plán modernizace uzlu Ostrava výrazně vymyká dosavadním projektům na české železnici.

Správa železnic zdolala při přípravě velké modernizace železničního uzlu Ostrava významnou metu. Stavba s odhadovanými náklady 25 miliard korun získala souhlas ministerstva životního prostředí. Úřad v takzvaném zjišťovacím řízení rozhodl, že projekt „nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona“. Nemusí tak do složitého a zdlouhavého procesu EIA. Samotné zjišťovací řízení přitom proběhlo relativně rychle, dokumentaci obdrželo ministerstvo začátkem listopadu a rozhodlo koncem prosince. Stavět se má v letech 2025 až 2033.

Předmětem stavby je celková modernizace centrální části železničního uzlu Ostrava. Jde především o kompletní rekonstrukci úseku Ostrava-Hrušov – Ostrava-Svinov včetně ztříkolejnění úseku Ostrava-Svinov – Ostrava hl. n., výstavbu přesmyku zvyšujícího kapacitu trati, výstavbu nového podchodu ve stanici Ostrava hl. n. a rekonstrukci stanice Ostrava střed. V rámci stavby je navrženo zrušení zastávky Ostrava-Mariánské Hory včetně demolice stávajících ostrovních jednostranných nástupišť. Modernizací projde i seřaďovací nádraží v Mariánských Horách (patří do obvodu Ostrava hl. n.), které patří k největším a nejvytíženějším v zemi.

Osobní nádraží ve stanici Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude obnova železničního svršku i spodku, zbudování nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti. Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště z 200 metrů na 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. Součástí stavby naopak není zaústění vysokorychlostní tratě.

Délka stavby na koridorové trati Bohumín – Přerov činí zhruba 9,5 kilometru. Celková délka stavby bude 15,6 kilometru, šířka hlavních stavebních prací dosáhne místy až 1 kilometr.

Modernizace uzlu Ostrava se plánuje dlouhá léta. V roce 2017, kdy ministerská komise schválila studii proveditelnosti, uváděla Správa železnic jako termín zahájení rok 2021. Náklady tenkrát odhadovala na necelých osm miliard. V listopadu 2020 pak centrální komise ministerstva dopravy schválila projekt s náklady 25 miliard. Záměr se tak finančně vymyká dosavadním projektům na české železnici (přestavba uzlu Ostrava – nákres v pdf).

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí odsouhlasilo vylepšení železničního uzlu Ostrava – Zdopravy.cz

%d bloggers like this: