Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Od úterý16. dubna 2019 se vymezená lokalita městského obvodu Ostrava-Jih oficiálně stává oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Nově přistěhovaní lidé tam nebudou mít nárok na doplatek na bydlení.

Jedná se o pozemek v městské části Zábřeh, na němž se nachází ubytovací zařízení společnosti BYDLENÍ IDEAL OSTRAVA s.r.o. (dříve označována jako Ubytovna SOIVA). U dalších požadovaných problémových míst v obvodu bylo vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny zamítnuto.

Rada městského obvodu Ostrava-Jih opakovaně žádala o vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón u problémových oblastí na Jihu. Poprvé ihned první den platnosti zákona 1. června 2017, kdy se žádost týkala pěti ubytoven, a to: Rodinné ubytovny Čujkovova, HD Hlubina, Byty Ideál Soiva, Hotelový dům Hlubina a Hotelový dům DMH. V únoru 2018 požádala rada o vydání tohoto opatření obecné povahy na základě žádosti občanů u bytového domu na ul. J. Matušky v části Dubina,“ uvedl starosta Martin Bednář.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který o věci rozhodoval v rámci přenesené působnosti, však došel ve všech výše uvedených případech k závěru, že nebyly splněny zákonem o pomoci v hmotné nouzi předpokládané podmínky a toto opatření obecné povahy nevydal.

V červnu 2018 podala rada další žádost u třech oblastí v lokalitách ulic Čujkovova, Horní, Plzeňská a pozemku ubytovacího zařízení na ul. Hulvácká 8, ve kterých se nachází problémové ubytovny. Pouze poslední jmenovaná oblast byla na základě statistických dat vztahujících se k činnosti z  Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (oddělení sociálně právní činnosti ochrany dětí (OSPOD) a oddělení přestupkové), Policie ČR a Městské policie Ostravy, vyhlášena oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů s důsledky, vyplývajícími ze zákona o pomoci v hmotné nouzi.

V současnosti se řeší další čtyři problémová místa v obvodu, na která podala žádost rada v listopadu 2018, a to tři oblasti v části Dubina a na základě petice také oblast ul. Čujkovova. O návrhu na vydání či nevydání opatření obecné povahy především na základě stanovisek OSPOD a policie rozhodne v rámci přenesené působnosti Úřad městského obvodu Ostrava-Jih začátkem letošního května.

Plné znění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy – Vyhlášení oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, je k dispozici na úřední desce pod číslem oznámení 275/2019

Zdroj: Náš obvod vyhlásil první bezdoplatkovou zónu — Čeština

Pin It on Pinterest