Odbor dopravy a komunálních služeb – správa veřejné zeleně prosí občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a zamezili ničení veřejné zeleně, do které se každoročně investují nemalé částky.

Pravidelným šetřením v městském obvodě bylo zjištěno, že někdo vědomě ničí mladou výsadbu stromů (lip a javorů). S největší pravděpodobností  se jedná o psa, kterého jeho majitel dostatečně nehlídá nebo dokonce nabádá k poškozování a ničení nově vysazených stromů.

„Proto prosíme občany, aby veškerá zaznamenání takového jednání hlásili na Městskou policii Ostrava nebo Policii ČR tak, aby byl pachatel co nejdříve odhalen, k tomuto jednání již nadále nedocházelo a nemuseli jsme tak na obnovu poničených stromů opakovaně vynakládat finanční prostředky, které by mohly být použity mnohem efektivněji.

Takto zničená mladá výsadba stromů je zaznamenána v zeleném pásu mezi ulicemi Aviatiků a Místeckou a nově také v parčíku u tramvajové zastávky Kotva,“ vyzval vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Daniel Jeřábek.

Zdroj: Nebuďte k vandalismu na Jihu lhostejní! — Čeština

Pin It on Pinterest