Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Sněhová nadílka trápí  nejen obyvatele našeho městského obvodu, ale také radnici. Zimní údržba byla totiž v minulosti zajišťována prostřednictvím dodavatele vybraného v rámci veřejné zakázky. I v loňském roce městský obvod takovou veřejnou zakázku vyhlásil, nicméně jeden z neúspěšných uchazečů napadl výběr nejvýhodnější nabídky u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který řízení doposud neukončil, zejména proto, že tento neúspěšný uchazeč napadl rozhodnutí prvního stupně a tím řízení opět prodloužil. Proto byl městský obvod nucen hledat náhradní řešení.

„Rozhodli jsme se nepodlehnout nátlaku některých účastníků veřejné soutěže, kteří nám nabízeli zajištění údržby mimo veřejnou zakázku za neúměrně vysoké ceny, a dohodli jsme se s našimi technickými službami, že zimní údržbu zajistíme ve spolupráci s nimi. Pochopitelně jde o nouzové opatření a Technické služby Ostrava-Jih nemají zatím k dispozici takové množství techniky jako specializované firmy, nicméně jsou schopny ve spolupráci s městskou společností Ostravské komunikace, a.s. letošní zimní údržbu zajistit. V minulosti se nám Technické služby Ostrava-Jih již mnohokrát osvědčily a věříme, že i tuto situaci zvládnou,“ řekl místostarosta Zdeněk Hűbner.

Důležité je zdůraznit, že zimní údržba se zahajuje při souvislé sněhové pokrývce vyšší než 5 cm. V našem obvodě probíhá podle plánu zimní údržby, tak jak vyžaduje zákon, a všechny termíny jsou dodržovány. U chodníků – komunikací IV. třídy, je zajišťována údržba do 12 hodin, u komunikací III. třídy, udržovaných obvodem, do 24 hodin od vyhlášení zásahu. Objeví-li se v tomto prvním roce, kdy zimní údržbu Technické služby Ostrava-Jih zajišťují, drobné komplikace a problémy, věřte, že na jejich odstranění všichni odpovědní usilovně pracují.

Pokud máte problém s neuklizenými chodníky či ulicemi, volejte na telefonní číslo 599 430 258.

Zdroj: Neúspěšný uchazeč se odvolal, TSOJ musí zaskakovat při odklízení sněhu — Čeština

Pin It on Pinterest