Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Cestující Dopravního podniku Ostrava (DPO) nemusí ani v příštím roce počítat se zvýšenými náklady na dopravu. Stejná zůstane cena u krátkodobých i dlouhodobých jízdenek. Výši jízdného DPO změnil naposledy k 1. 1. 2017 v rámci sloučení zón v Ostravě.

„Lidé jsou v poslední době vystaveni oznámením o zdražování klíčových komodit, jako je například plyn nebo elektřina. Jsem rád, že naše jízdné jim v příštím roce náklady nezvýší a podařilo se nám udržet stejné ceny u všech typu jízdenek,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) ale mění s platností od 1. ledna 2019 Smluvní přepravní podmínky. V praxi to znamená, že koupí-li si přistižený černý pasažér do 7 dnů nový roční kupón, zaplatí místo plné sazby (1 500 korun) pouhou třetinu, tedy 500 korun. Jízdenka musí být platná v okamžiku předložení v zákaznickém centru a může být nahraná jak na bankovní platební kartě tak i na ODISce.

„Loni jsme vyhlásili velkou amnestii, letos přicházíme s touto šancí za tisíc. Našim hlavním cílem není nikoho perzekvovat. My chceme, aby si naši cestující uvědomili, že platit za jízdu v MHD je normální. Zároveň pevně věříme, že jim naším přístupem, kvalitou služeb, komfortem a spolehlivostí umíme tuto investici vrátit,“ doplňuje generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Novinkou je taky posunutí termínů pro dodatečné předložení jízdního dokladu z 3 pracovních dní na 7 pracovních dní a úhradu snížené tarifní přirážky ze 7 kalendářních dnů na 7 pracovních dnů.

Příjemnou změnou pro uživatele ostravské MHD a karet ODISka je také nedávné spuštění nové verze Zákaznického portálu ODISky na adrese odiska.dpo.cz.

Nový e-shop, ve kterém mohou cestující nakoupit a spravovat své jízdenky na ODISkách byl vytvořen ve spolupráci se společnostmi Koordinátor ODIS a Telmax.

Pin It on Pinterest