Rok 2018 s sebou přináší celou řadu novinek. Zaměstnanci se mohou těšit na vyšší minimální mzdu, důchodcům porostou penze a sníží se jim doplatky na léky. Polepší si také rodiče. Vedle pružnějšího čerpání rodičovské si tatínkové už od února vyzkouší týdenní otcovskou dovolenou. Na pozoru by se naopak měli mít majitelé nepojištěných vozidel. Česká kancelář pojistitelů po nich bude opět vymáhat příspěvky. Živnostníkům zase klesnou stropy výdajových paušálů na polovinu. Budou ale moci uplatnit daňové slevy na děti.

Výrazná změna čeká hned od 1. ledna rodiče, kteří pobírají rodičovský příspěvek. Jeho vyplácení bude nově flexibilnější. Místo maximálně 11 500 korun měsíčně budou moci získat částku až ve výši odpovídající mateřské, tedy i víc než 30 tisíc korun.

Rodiče dvojčat a vícerčat pak místo 220 tisíc budou dostávat o polovinu víc. Možnost získat vyšší příspěvek budou navíc mít i rodiče vícerčat do čtyř let narozených před začátkem nového roku. Mohou požádat o doplacení do částky 330 tisíc.

Flexibilnější bude čerpání i pro studenty, nezaměstnané nebo živnostníky bez nemocenského pojištění. Nově si budou moci zkrátit čerpání rodičovské ze čtyř na tři roky. Měsíční strop dávky potom bude 7600 korun po celou dobu čerpání.

Otcové budou moci už od února chodit po narození potomka na týdenní dovolenou. Dostanou jako ženy na mateřské z nemocenského pojištění 70 procent základu příjmu. Na týdenní volno ale musí nastoupit do šesti týdnů po narození potomka.

Přídavky na děti i důchody porostou

Zvýší se také přídavky na děti. V rodinách, kde alespoň jeden z rodičů pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima, vzrostou o 300 korun měsíčně, a to na 800, 910 a 1000 korun podle věku dítěte. Nárok na přídavek budou mít nově i rodiny s příjmy až 2,7násobku životního minima, dosud byl limit na 2,4násobku.

Polepší si i pěstouni, kterým se od ledna zvýší odměny. Důležitá změna přichází i pro doktorandy starší 26 let ve standardním denním studiu. Nově jsou zařazeni mezi takzvané státní pojištěnce, za které stát hradí zdravotní pojištění.

Více dostanou také důchodci. Díky změně valorizace penzí se důchody budou zvedat o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd místo o třetinu. Od ledna se tak penze zvýší v průměru o 475 korun.

Důchodcům a dětem od ledna klesnou roční limity pro doplatky za léky. Mění se rovněž hrazení zubních výplní. V Unii bude od 1. července platit úplný zákaz použití amalgámu u dětí a těhotných a kojících žen. Pojišťovny proto těmto skupinám budou hradit výplň ze skloionomerního cementu. Zhruba od poloviny roku také lidé dostanou možnost žádat až o tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné.

Novinkou roku 2018 jsou i eRecepty. Lékaři je musí povinně začít používat od 1. ledna. Elektronické recepty zavedl zákon v roce 2007, ale dosud byly dobrovolné. Řada lékařů ale nechala registraci do systému na poslední chvíli a Státní ústav pro kontrolu léčiv nestihl několik tisíc žádostí vyřídit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) proto navrhuje, aby se sankce pro neregistrované lékaře odložily o rok.

Ministerstvo zdravotnictví mění od začátku roku 2018 také očkovací kalendář. Nově bude například hrazené očkování proti papilomaviru i pro chlapce ve věku 13 let. Dosud měly vakcínu hrazenou jen dívky. Rozšiřuje se i hrazené očkování seniorů proti pneumokokům. Oba druhy využívaných vakcín se nově dostaly na stejnou úroveň. Dosud si za šetrnější vakcínu museli senioři připlatit zhruba tisíc korun.

Hlavní změna se týká očkování malých dětí. U takzvané hexavakcíny nově ubude jedna dávka. Zásadní změnou je i stanovení horní hranice pro očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a posun druhé dávky této vakcíny.

Zdravotní pojišťovny dostanou více peněz na chronické pacienty. Dosud se vybrané pojistné přerozdělovalo podle věku a pohlaví. Některé pojišťovny tak měly zájem pouze o mladé a zdravé pojištěnce. Nové parametry jsou výhodné pro pojišťovny, které mají výrazně vyšší podíl chronických a nákladných pacientů. Ty, které takové pacienty neregistrují, naopak o peníze přijdou. Polepší si tak zejména VZP.

Více peněz dostanou i dlouhodobě nemocní. Od 15. dne nemoci dostávají zaměstnanci 60 procent příslušného vyměřovacího základu. Nově ale od 31. dne nemoci dávka vzroste o šest procentních bodů, od 61. dne pak stoupne na 72 procent. Předloha o pojistném na sociální zabezpečení také zjednodušuje podnikatelům administrativu spojenou s placením odvodů.

Minimální mzda od 1. ledna opět poroste. Zvýší se o dvanáct set korun na 12 200 korun měsíčně. S tím souvisí i výšší státní příspěvek zaměstnavatelům na mzdy handicapovaných pracovníků. Od ledna bude 12 000 korun. Pokud by se příspěvky nezvýšily, lidé s handicapem by mohli přijít o práci.

V oblasti daní je jednou z nejvýznamnějších novinek zvýšení daňového zvýhodnění pro první dítě. Sleva na dani se zvedne o 150 korun měsíčně. Nově tak bude 15 204 korun.

Daňový balíček výrazně omezil paušály

Hlavní změna ale čeká živnostníky. Stropy výdajových paušálů se jim snižují na polovinu. Ti, co paušál používají, tak budou moci uplatnit výdaje maximálně z částky jeden milion korun, dosud to byly miliony dva. Současně ale bude možné spolu s paušálem využít daňovou slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Nákupy na internetu pomocí selfie

Nový zákon o platebním styku zavádí regulace při placení prostřednictvím mobilních nebo internetových aplikací. U internetových plateb bude vyžadované silnější ověření. Při zadání platební transakce tak bude vyžadována kombinace alespoň dvou způsobů ověření. Jedním jsou údaje známé uživateli, druhým například využití mobilního telefonu nebo biometrické údaje, tedy otisku prstu, scanu duhovky nebo selfie (autoportrét).

Zákon rovněž posiluje práva uživatelů při zneužití karty. Snižuje limit odpovědnosti za ztrátu z neautorizované transakce z nynějších 150 na 50 eur (asi 1300 korun). Upravila se i blokace peněz při platbě kartou. Nově bude možné například při použití samoobslužné čerpací stanice nebo při rezervaci hotelu zablokovat jen takovou částku, ke které dal uživatel souhlas. Jakmile se banka dozví skutečnou útratu, bude muset blokaci zrušit.

Pin It on Pinterest