Více než tři stovky zájemců vyrazily o víkendu na komentované prohlídky našeho městského obvodu. Historikové Petr Přendík a Tomáš Majliš pro ně připravili 8 procházek, kdy účastníci zavítali nejen do Zábřehu, Hrabůvky a Výškovic, ale zamířili také na sídliště. Největší zájem byl o vycházku věnovanou sídlišti Stalingrad.

„Prohlídky nebyly orientovány jen na nejstarší dějiny, ale tentokrát se lidé mohli dozvědět něco o novodobé historii nebo o přírodních zajímavostech, jako jsou památné stromy, studánky nebo balvany,“ řekl jeden z průvodců Petr Přendík, který mj. působí jako kronikář městského obvodu. Dodal, že součástí víkendových prohlídek byly i návštěvy interiérů – kostela v Hrabůvce, zbrojnice dobrovolných hasičů v Zábřehu, kde mají i svou síň tradic, starého kostela Nanebevzetí P. Marie v Zábřehu s varhanními ukázkami nebo bývalé zábřežské radnice.

 

Pin It on Pinterest