V kulturním domě K-trio se sešli senioři z Ostravy-Jihu. Pozvala je tady radnice k mezinárodnímu dni seniorů, který každoročně připadá na 1. den v měsíci říjnu.

Vedení radnice si váží seniorů. Nejenže podporuje jejich kluby, ale pořádá pro ně také univerzitu 3. věku, zájezdy, plesy a jiné kulturní a společenské akce. Tou poslední byla oslava Dne seniorů v kulturním domě K-trio, kde se sešly desítky seniorů.

Martin Bednář, starosta MOb Ostrava-Jih: “Dneska jsme se sešli v kulturním domě K-trio u příležitosti Dne seniorů Je to taková příležitost za to, že zůstávají stále aktivní a za to, co učinili pro naši a další generace a v podstatě jim také tak trochu přislíbit i to, že budeme pokračovat v aktivitách, které pro ně připravujeme.”
Dagmar Hrabovská, místostarostka MOb Ostrava-Jih: “Je to vyjádření úcty, je to vyjádření poděkování seniorům za jejich činnost.”
Anketa, návštěvníci Dne seniorů: “Je to tu krásné. My chodíme, máme svůj klub, dělá to paní Honešová a máme se moc dobře tam.”
“Krásné, byli jsme na zájezdech, je to tu moc pěkné., jsme spokojeni.”
“Chodíme na procházky, děvčata chodí plavat, jezdí se na zájezdy. Chodíme do muzea, když je to dovoleno. Teď to dovoleno není, ale jinak my jsme hodně tak chodili. Hrady, zámky a muzea hlavně.”

Součástí akce byl bohatý kulturní program a malé občerstvení. A seniorům byla představena i nová kniha, která byla vydána speciálně pro ně.

Jan Dohnal, místostarosta MOb Ostrava-Jih: “My jsme využili možnosti dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská seniorům, kde jsme se přihlásili s projektem. Byli jsme zde úspěšní a obdrželi jsme 2. místo v této soutěži. V praxi to pro nás znamenalo 800 tisíc korun, které jsme využili k vydání knížky, která se jmenuje Tady jsem. Je to knížka, která má přiblížit různé situace seniorům.”

Kniha vyšla v nákladu několika tisíc kusů a pokud o ni bude velký zájem, radnice je připravena nechat vytisknout další. Mezi seniory bude distribuována zcela zdarma v nejbližších dnech, a to prostřednictvím infocentra, senior klubů, nebo senior taxi.

Zdroj: Obvod Ostrava-Jih vydal knihu pro seniory. Představil ji na oslavě Mezinárodního dne seniorů | Ostrava-Jih | Zprávy | POLAR TV

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: