Cena pro vodné a stočné bude v Ostravě od 1. ledna 2021 vyšší o 3,99 Kč (tj. o 4,95 %). Jeden m3 vody včetně stočného pro rok 2021 bude stát včetně DPH 84,66 Kč ve srovnání s cenou 80,67 Kč v letošním roce. Jak uvádí Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK), zvýšení ceny představuje pro průměrného spotřebitele v Ostravě navýšení o 11,17 Kč měsíčně. Ostrava si nadále zachovává jednu z nejnižších cen vody z krajských měst v Česku.

Cenu vody ovlivňuje mimo jiné i nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, které platí společnost OVAK městu Ostrava. To z něj financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Další faktory, které především ovlivňují cenu, jsou vyšší náklady na materiál, opravy, služby, mzdy zaměstnanců a vyšší cena vody nakoupené.

OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení, a to jako v prvním městě v České republice vůbec. Mezi nejvýznamnější patří dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích.

„Aktuálně už takto funguje více než 15 000 vodoměrů. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, tj. 32 000 vodoměrů. Projekt má obrovský potenciál, který jsme si ověřili i v době protipandemických opatření. Jednou z řady výhod je maximální přehled o aktuální spotřebě vody i za situace, kdy se náhle změní spotřebitelské chování, dále pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti,“ uvedl generální ředitel OVAK Vojtěch Janoušek.

K TÉMATU

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Hlavními akcionáři společnosti jsou statutární město Ostrava (40,60%) a francouzská společnost SUEZ (50,13%). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je asi z 60 procent nakupována z povrchových zdrojů a zbývajících zhruba 40 procent produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť je dlouhá 1 068 km, odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 919 km. Ústřední čistírna odpadních vod zabezpečuje čištění 97,78 procent odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje sedm čistíren odpadních vod a zajišťuje tak čištění 99,49 procenta všech čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava.

Zdroj: Obyvatelé Ostravy si za vodu připlatí. Cena ale patří mezi nejnižší v Česku – Moravskoslezský deník

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: