Město Ostrava na základě platné legislativy stále nabízí péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Aktuálně je jedna z vybraných institucí, mateřská škola při ZŠ Březinova, uzavřená z důvodu karantény. Rodiče mohou oslovit ostatní mateřské školy (níže), určené k hlídání těchto dětí. O náhradní škole bude rozhodnuto v nejbližším možném termínu a budeme Vás o ní informovat. Děkujeme za pochopení.

Do těchto určených školek mohou umístit své děti:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty.

Zdroj: Omezení hlídání dětí v MŠ Březinova — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: