Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Hana Tichánková, která má v gesci investiční akce a participativní rozpočet v nejlidnatějším obvodu Ostravy, odpovídala v pondělí 9. září 2019 jako host ON-LINE rozhovoru Deníku na dotazy čtenářů.

Dobrý den paní místostarostko, chtěl bych se vás zeptat, proč nebylo na tak velkou investicí, jakou je rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih vyhlášená architektonická soutěž? O tom, že se náměstí plánuje opravit se v mediálním prostoru hovoří už několik let. A není to tak, že byste na přípravu soutěže neměli čas. Hnutí ANO je již druhým volebním obdobím ve vedení v radnice a projekt se mnohokrát předělával. Na rekonstruovaném náměstí má podle projektu vzniknout i zastřešená plocha, zajímalo by mě, jakým způsobem bude probíhat údržba, jak často a zda už má obvod spočítané kolik ho tato údržba bude stát? Mým předposlední dotazem je, proč radnice nereflektuje v projektu opravy náměstí dlouholeté vědecky prokázaná fakta o změně klimatu a zeleň z připravovaného náměstí spíše mizí, než aby se zelené plochy rozrůstaly? A finální dotaz. Zajímalo by mě, kdy se opraví navazující podchod? Po jehož opravě volají občané mnohem více než po náměstí. Děkuji za odpovědi. Robin Š.
Dobrý den vážení čtenáři Deníku, přeji Vám krásný den po bouřlivé noci 🙂 Děkuji za Vaše dotazy a hned se do toho dáme. Rekonstrukce náměstí Jih je velké téma, za kterým jsou skryty léta příprav. . Po mém příchodu na radnici v roce 2014 již existoval hotový projekt revitalizace tohoto území, který připravil a financoval Magistrát města Ostravy. Vedení radnice Ostrava-Jih tento převzalo s předsevzetím dotáhnout rekonstrukci náměstí až k realizaci. Ne vše co projekt obsahoval , ale bylo možné uvést do života (např. úrovňový přechod míto podchodu), a proto bylo nutné zapracovat změny, projít celým kolečkem schvalovacích a povolovacích řízení, výběru firmy a konečně po 5 letech jsme letos v březnu mohli začít stavět. Takže důvodem, proč nebyla vyhlášená architektonická soutěž je skutečnost, že jsme převzali již hotový projekt. S údržbou celé zastřešené plochy i náměstí samozřejmě počítáme, první rok provozu ukáže nezbytnou četnost údržby a z toho vyplývající cenovou náročnost. Na náměstí bude zcela jistě více zeleně než v současné době. Určitě počítáme i s výsadbou letniček napřiklad formou populárních jehlanů. Je ale třeba si uvědomit , že nebudujeme park , ale revitatalizujeme veřejnou plochu, která bude sloužit k setkávání lidí, konání společných akcí a sezónních trhů. Oprava podchodu je v plánu na příští rok, usilujeme o jeho co nejrychlejší realizaci , tak aby celý prostor byl nový a přinášel našim občanům radost a bezpečí.
Dobrý den. Má dcera se vloni zapojila s nápadem do projektu na škole, na který dala radnice na nápady dětí 30.000 korun. Děti už přemýšlí nad dalšími projekty, ale zatím neví, zda radnice jejich nápady opět podpoří. Šlo o jednorázovou záležitost nebo se bude i letos opakovat? Předem děkuji za informaci. Koláčková Irena.
I letos se chystáme podpořit a pořádat participativní rozpočet do škol. Jen nesmírně důležité touto formou zapojit a inspirovat naše děti do správy veřejných financí. Je to cesta, jak i v budoucnu pokračovat v běžném participativním rozpočtu za jejich aktivní účasti . Jak jsem sama měla možnost vidět, děti jsou bez zábran a plné nápadů , a když jim učitelé pomohou, realizovat jejich projekty jsou absolutně nadšené. Věřím, že si podobný zájem přenosou i do dospělostí a podpoříme tím jejich zájem o dění v místě, kde žijí.
Mám dotaz, kdy bude pryč staveniště na ul. Horní u Železňáku. Zatím to vypadá zajímavě, ale rád bych věděl, kdy budeme moci výsledek používat. Přeji mnoho zdaru v práci. Vojtěch P. Pokud byste mohla investovat v rámci našeho obvodu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí – kam by to bylo? Jiří T.
Rekonstrukce náměstí Jih bude hotova na přelomu letošního roku. Jsem si vědoma, že celá přestavba omezuje naše občany i obchodníky, ale věřím, že nový prostor se bude všem líbit a přestavbou vznikne náměstí nejen pro setkávání lidí a pořádání akcí, ale i příjemné místo doplňující nákupy a služby. Novinkou bude i infocentrum, které prozatím v nejlidnatějším městkém obvodu chybělo. Moc se těším.
Já se ptát nestihnu…. Tak snad mi bude odpovězeno…. Proč je na ZŠ Františka Formana neschopná, neprofesionální, ulhana, paní ředitelka. Které snad dělá radost tahat rodiče za nos slibovat přijetí dítěte, před očima podepíše přijetí okopiruje si rodný list… A za pár dní vám řekne to samé a pak se dozvíte, že vás přijmout nechce vlastně. Po zveřejnění mého hodnocení na stránkách FB školy došlo hned k úplnému zrušení hodnocení.Jaka náhoda. Tato ředitelka nejedná profesionálne, čekat na domluvenou schůzku 2hodiny a pak se ani nepredstavi a hned vás bere dá vám na výběr z cizích jazyků… A v den dodání vysvědčení už se kroutí jako had a jen hledá zamínky. Za mě je toto neprofesionální chování které by si ředitelka školy neměla dovolit.A to nemluvím o tom, že se mi zrovna nezdálo, že by byla zrovna ok…. Míša S.
Je pro mne velice těžké se k této záležitosti vyjadřovat. Celý podnět předám paní místostarostce Dagmar Hrabovské, do jejíž kompetence spadá odbor školství a kultury. Věřím, že celou záležitost bude aktivně řešit, ředitelé škol by měli být pro všechny přirozenou autoritou a dobrým přikladem.
Proč se ruší dětská hřiště a nevznikaji za ně náhrady. Emanuela podgorneho. Zrušila se tři a vzniklo jen jedno malé pod okny romských spoluobčanů, kde se děcka bojí chodit ?
Postupně rušíme stará a nevyhovující hřiště, a stavíme nová moderní. Vycházíme vždy z potřeb a požadavků našich obyvatel.Jsme,ale velký obvod. Pokud v některé části našeho obvodu naším občanům cokoliv chybí, a nemusí to být jen dětské hřiště, je množné se zapojit do participativního rozpočtu a navrhnout projekt. Letos už to nestihnete, ale můžete se zapojit do hlasování, o letos navržených projektech, které v nejbližší době zveřejníme na Facebooku, webových stránkách i Jižní Listech. Sledujte www.spolecnetvorimejih.cz. Hlasování proběhne na přelomu října a listopadu. V příštím roce se v průběhu května a června těšíme na Váš nápad. Děkuji všem za dotazy. V připadě, že Vás zajímá cokoliv z dění našeho obvodu prosím pište na hana.tichankova@ovajih.cz Přeji Vám krásný podzim.
Dobrý den paní místostarostko, prosím o upřesnění, za co na radnici zodpovídáte – investice znamená, že rozhodujete o tom, kam a na co půjdou peníze z rozpočtu? Mám jako obyvatelka obvodu pár podnětů, ke je jich zapotřebí a nevím na koho přesně se obrátit. S úctou Vašková Jiřina
V minulém volebním období jsem měla v gesci finance, v tomto investice. To znamená, že již nerozhoduji o tom, kam a na co půjdou peníze, ale mám zodpovědnost za realizací investičních akcí našeho obvodu. Ne vždy se nám na tomto úseku dařilo, tak jak bych si představovala. Mým cílem, je v požadovaném čase a kvalitě dokončit již rozběhnuté akce a připravit nové, tak aby náš obvod nebyl jen místem k přespání, ale příjemným místem pro život. A s tím přímo souvisí i další odbor, který mám na starosti. Jsou to vztahy s veřejností a prezentace obvodu. Chci, aby naši obyvatelé našli každý měsíc ve svých schránkách poutavé Jižní Listy a mohli navštívit některou s akcí, které pro ně pořádáme. Z těch nejbližších můžu jmenovat například Road Circus na ulici Horní již o tomto víkendu. O dalších se čtenáři dozvědí v Jižních listech, na Facebooku a našich webových stránkách.

Zdroj: ON-LINE rozhovor s místostarostkou Ostravy-Jihu Hanou Tichánkovou

Pin It on Pinterest