Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Náš obvod, jenž má ve správě největší bytový fond v rámci města Ostravy, zvýšil od 1. července 2019 ceny nájemného v obecních bytech. Naposledy tak učinil v roce 2011. Důvodem jsou narůstající náklady spojené s řádnou údržbou bytového fondu a také  dlouhodobý záměr radnice zvyšovat kvalitu bydlení v obecních bytech.

Na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu, který v současnosti čítá 5237 bytů v 312 bytových domech, vynakládáme zhruba 85 milionů korun ročně a další finanční prostředky jdou na investiční akce. Jen vloni šlo o investice ve výši 38 milionů korun. Z důvodu zvyšování komfortu a kvality bydlení provádíme kompletní rekonstrukce bytových domů, společných prostor i jednotlivých bytů. Postupně budeme rekonstruovat také stará umakartová jádra. Mezi naše priority patří i bezpečnost, v obecních bytech jsou instalovány hlásiče požáru i detektory oxidu uhelnatého. V problémových obecních domech jsme umístili kamerový systém se záznamem. V součinnosti odborů bytového a sociální péče a zástupců policie provádíme kontroly, na jejichž základě jsme již ukončili nájem několika desítkám obyvatel, kteří nedodržovali domovní řád a znepříjemňovali  bydlení ostatním a řada dalších dostala výzvu k sjednání nápravy. K zajištění transparentnosti a optimalizace cen prováděných prací využíváme tzv. dynamický nákupní systém,“ uvedla místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová s tím, že všechny finance získané z navýšení nájemného budou účelně mířit zpět do bytového fondu.

K úpravě dosavadního nájemného za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih došlo s účinností od 1. července 2019 v souladu s platnou nájemní smlouvou. Těch má obvod, s ohledem na letitý vývoj legislativy i rozhodnutí samosprávy, na tři desítky typů. Zvyšování cen nájemného se v návaznosti na typ smlouvy procentně pohybuje v rozmezí od 2,1% do 12,1%, přičemž nejvyšší sazba se týkala zvýšení cen u bytů s dosavadním nájemným 33 a 36 Kč/m2/měsíc.  „V případě 1661 bytů, u kterých doposud není sjednána inflační doložka, bude postupně cena nájmu zvyšována tak, aby dosáhla alespoň minimální hranice 60 Kč/m2/měsíčně,“ vysvětlila Langrová.

Zdroj: Ostrava-Jih po osmi letech zvyšuje nájemné v obecních bytech — Čeština

Pin It on Pinterest