Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih připravil na středu 29. 5. 2019 seminář, jehož cílem je zvýšit informovanost dodavatelů v souvislosti s aktuálním zněním zákona o veřejných zakázkách a přiblížit jednotlivé kroky povinné elektronické komunikace. Účast na semináři je zdarma, přihlásit se mohou jak současní dodavatelé, tak ostatní zájemci.

K pořádání semináře jsme se rozhodli na základě vlastních zkušeností s dodavateli, které mnohdy od podání elektronické nabídky odrazuje související administrativa, a často doslova bojují se zvládnutím některých elektronických úkonů v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jsme připraveni předat jim informace, které usnadní jejich zapojení do veřejných zakázek nejen v našem městském obvodu,“ uvedla vedoucí oddělení veřejných zakázek Kateřina Gemrotová, která seminář povede.

Seminář pro dodavatele se uskuteční ve středu 29. 5. 2019 od 13 do 16 hodin v zastupitelské místnosti Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, 4. patro budovy A.

Zájemci získají informace k podání elektronické nabídky, předkládání dokumentů v elektronické podobě i k elektronickému podpisu smluv.  Seminář je koncipován tak, aby dodavatel věděl:

Kdy je elektronická forma komunikace se zadavatelem veřejné zakázky povinná. Co je to elektronický originál dokumentu. Jak správně podat elektronickou nabídku. Jak získat elektronický výpis z veřejných rejstříků. Co je to konverze dokumentu. Jak správně převést listinný dokument do elektronické podoby a naopak. Jak doručit elektronický dokument zadavateli. Jak správně nakládat s elektronickým podpisem. Jak získat elektronicky podepsanou smlouvu v listinné podobě s platností originálu.

Registrace zájemců: do úterý 28. 5. 2019 na emailu: zakazky@ovajih.cz

Zdroj: Ostrava-Jih pořádá bezplatný seminář pro dodavatele — Čeština

Pin It on Pinterest