Město Ostrava nabízí od středy 14. října péči o děti zaměstnanců z první linie boje s koronavirovou pandemií ve vybraných základních školách.

Dosud se jednalo o zaměstnance bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil a pracovníků sociálních služeb.

„V souvislosti s prodloužením nouzového stavu se od pondělí druhého listopadu rozšiřuje okruh zaměstnanců kritické infrastruktury, pro jejichž děti budou zařízení zajišťovat nezbytnou péči. Nově mohou své děti do jedné ze tří škol případně školky, které jsme pro tyto potřeby vyčlenili, přivést zaměstnanci finanční správy a úřadu práce, pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci škol a mateřských škol, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, školního stravování a také České pošty. Vždy od pondělí do pátku po dobu dvanácti hodin, od šesti od rána do osmnácté hodiny. Pro rodiče předškolních dětí, kteří mají v současné době své mateřské školy v karanténě, je připravena i MŠ Ostrčilova s vyčleněnou samostatnou třídou a pedagogickým personálem, která funguje odděleně od ostatních běžných tříd, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními dětmi, které školku standardně navštěvují,” uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Cílem je umožnit rodičům dětí vykonávat práci, která souvisí s prevencí šíření nového koronaviru a léčbou osob, které onemocněly na covid – 19.

Vyčleněna je kapacita pro stovky školáků od šesti do deseti let. V centru města v základní škole v Ostrčilově ulici, na Jihu v základní škole v Březinově ulici, a v Porubě na Ukrajinské.

Dětem se věnují pedagogičtí pracovníci, družinářky a další zaměstnanci, a to podle možností jednotlivých zařízení. Zatímco dopoledne se žáci povinně věnují distanční výuce, odpolední program je uzpůsoben dětem a jejich věkové skladbě. Aktuálně jsou obsazeny desítky míst. Nejvíce dětí je ve škole na Ukrajinské.

Informace s kontakty jsou uvedeny zde https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/upozorneni-na-zmenu-v-chodu-magistratu-mesta-ostravy.

Zdroj: Ostrava nabízí péči ve školách pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury — Ostrava

Pin It on Pinterest

%d bloggers like this: