Spojovatelka Úmob Ostrava-Jih: 599 444 444 info@ostrava-jih.info

Letos na jaře si připomeneme 75 let od ukončení Ostravsko – opavské operace, která závěrem dubna 1945 vedla k osvobození Ostravy. V této souvislosti se ostravský magistrát rozhodl finančně přispět na rozličné akce, které toto téma zpracovávají.

Statutární město Ostrava vyčlenilo z rozpočtu pro tento účel 850 tisíc korun. Peníze pomohou organizátorům tematických výstav, autorům příslušných publikací, pořadatelům koncertů i divadelních představení nebo jiných vzpomínkových událostí.

Maximální výše finančního daru na přípravu a realizaci jednoho projektu činí 5 tisíc korun. Žádat o ně mohou samostatné subjekty, příspěvkové organizace města a městských obvodů i samotné městské obvody. Lhůta pro podání žádosti je od 1. 3. do 13. 3. 2020. O poskytnutí dotací rozhodnou magistrátní zastupitelé ještě do konce dubna.

Podrobné informace jsou k dispozici na https://bit.ly/3aSPu7u

Ostravský magistrát pokračuje v podpoře propagace významných historických milníků. Namátkou vzpomeňme dotační tituly ke stému výročí samostatného Československa nebo třicetinám sametové revoluce.

Zdroj: Ostrava podpoří projekty vztažené k výročí jejího osvobození — Čeština

Pin It on Pinterest